Plakat

W związku z przebywaniem na terenie naszej gminy dzieci z ogarniętej wojną Ukrainy, poszukujemy nauczycieli, opiekunów psychologów, terapeutów oraz wolontariuszy do pracy z dziećmi. Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy Ustka pod numerem telefonu 59 815 21 01 lub mailowo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Wednesday, 09 March 2022 16:44

Najszczersze wyrazy współczucia

Kondolencje

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Czesława Fudali - byłego sołtysa sołectwa Rowy. Najszczersze wyrazy współczucia żonie Jadwidze - Sołtys Rowów oraz synowi Sławomirowi - Radnemu Rady Gminy Ustka w imieniu Radnych, Sołtysów i pracowników Urzędu składają Anna Sobczuk - Jodłowska - Wójt Gminy Ustka i Wacław Laskowski - Przewodniczący Rady Gminy Ustka.

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku uprzejmie informuje odbiorców wody w m. Starkowo, że w dniu 10.03.2022r. ( czwartek ) w godzinach od 9;00 do 14:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej. Prosimy o zabezpieczenie zapasów wody . Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Friday, 04 March 2022 07:43

Program Stypendialny Horyzonty

Plakat

Do 31 marca trwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego (Fundacji EFC) realizowanego w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków. To kompleksowe wsparcie dla uczniów i uczennic, którzy chcą uczyć się w najlepszych szkołach średnich w całej Polsce, przyznawane przez Fundację EFC już od 12 lat. Zwracamy się z prośbą o pomoc w dotarciu do tych najbardziej potrzebujących stypendium – młodych ludzi z aspiracjami i energią do działania.

Program Horyzonty kierujemy do ósmoklasistów, którzy pochodzą z małych miejscowości, a chcieliby dalej uczyć się i rozwijać w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście. Stypendium otrzymują na cały okres nauki w szkole średniej. Do tej pory nasz program objął już blisko 900 uczniów szkół ponadpodstawowych. Takie osoby na pewno znajdują się także w Państwa lokalnej społeczności – warto wesprzeć ich rozwój!

Żeby ubiegać się o stypendium Horyzonty, kandydat lub kandydatka musi:

- pochodzić z miejscowości do 30 000 mieszkańców,

- planować naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacją EFC,

- średni miesięczny dochód w rodzinie nie może przekraczać 1550 zł netto na osobę.

Uważność na potrzeby młodzieży jest dziś ważniejsza, niż kiedykolwiek – dlatego poza finansowaniem edukacji i życia w nowym miejscu, stypendium oferuje także wspólne działania społeczne, bezpieczną, twórczą przestrzeń do rozwoju i realizowania pasji, opiekę doświadczonej i zaangażowanej kadry, wsparcie psychologiczne, letnie i zimowe wyjazdy, warsztaty... to wszystko stypendyści i stypendystki, absolwenci i absolwentki programu oraz zespół fundacji realizują razem, wspierając się wzajemnie.

Szczegółowe informacje na temat stypendium znajdują się na https://efc.edu.pl/programy/horyzonty

 

Thursday, 03 March 2022 10:01

Przyjąłeś uchodźcę pod swój dach?

Informacje dotyczące przyjmowania uchodźców

Przyjmowanie uchodźców należy zgłosić

Urząd Gminy Ustka informuje, że mieszkańcy, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców powinni bezzwłocznie skontaktować się z tutejszym urzędem i przekazać informację o liczbie oraz adresie pobytu tych osób.

Ważne! Należy zgłosić także wyjazd uchodźców z podanego adresu pobytu.

Zgodnie z wytycznymi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego samorządy są zobligowane do codziennego raportowania aktualnej liczby uchodźców na swoim terenie.

Informacje prosimy przekazywać do p. Justyny Socha (ewidencja ludności) pod numerem telefonu 59 815 24 26 w godzinach pracy Urzędu lub mailowo pod adresem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wykaz telefonów Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Słupskiego:

Telefon dyżurny całodobowy 605 – 403 – 605 – Koordynator ds. rozmieszczania po ośrodkach

W godzinach pracy urzędu:

 • 059 841 85 58
 • 059 841 85 66
 • 059 841 85 67
 • 059 841 85 55

Całodobowa Infolinia Powiatu Słupskiego (obsługa również w języku ukraińskim i białoruskim)

Pani Olga 736 300 727

Pan Żenia 789 347 041

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

prow_logo

 • Kwota inwestycji to: 113 499,90 PLN
 • Kwota dofinansowania 72 124,00 PLN (63,63%).

Środki dofinansowania pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
W chwili obecnej w miejscowości Dębina zlokalizowana jest stacyjka rowerowa. Przestrzeń jest zaniedbana, wiata oraz znajdujące się tam wyposażenie są w złym stanie technicznym, stawek oraz rów melioracyjny są zanieczyszczone oraz zarośnięte. Istotnym czynnikiem determinującym podjęcie działań związanych z modernizacją stacyjki rowerowej była zwiększająca się liczba osób korzystających z aktywnych form spędzania czasu wolnego w postaci turystyki rowerowej. Przebiegająca przez miejscowość Dębina międzynarodowa trasa rowerowa R10 w znaczący sposób przyczynia się do stale rosnącej ilości osób korzystających w infrastruktury rowerowej.
Planowana operacja zakłada wykonanie prac modernizacyjnych, tj.  wymianę istniejącej wiaty wraz z dostawą stołów oraz ławek, zainstalowanie stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz ław przy miejscu na ognisko. W ramach operacji założono również montaż dwóch tablic edukacyjnych, których treść dotyczyć będzie cennych środowiskowo gatunkach występujących na obszarze objętym projektem. Istotnym elementem przedsięwzięcia będzie wykonanie prac związanych z oczyszczeniem stawu oraz rowu melioracyjnego, znajdujących się na terenie stacyjki rowerowej.
Ponadto w ramach operacji przewidziano zakup pięciu sztuk rowerów (tzw. Tandemów), które będą umożliwiały osobom niedowidzącym oraz niewidomym korzystanie z aktywności fizycznej w postaci wycieczek rowerowych przy wsparciu osoby pełnosprawnej prowadzącej rower. Założono również zakup dwóch rowerów (trójkołowych) z napędem ręcznym, przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne, z niepełnosprawnością dolnych części ciała. Termin realizacji zadania to 30 czerwca 2022 roku.

Nie możemy biernie patrzeć na uchodźców wojennych uciekających przed rakietami - mówią słupscy lekarze, którzy założyli grupę „Medycy dla Ukrainy Słupsk” i za darmo leczą uchodźców wojennych z Ukrainy. Inicjatorką akcji jest Barbara Wilkowska, lekarz medycyny rodzinnej w POZ w szpitalu w Słupsku.

- Inicjatywa pojawiła się pod wpływem chwili. Powstała oddolnie w wyniku kryzysu humanitarnego, z którym mamy do czynienia. Wiele osób przekracza granicę i trafia w nasze rejony również. Są osoby, które potrzebują ciągłości świadczeń zdrowotnych i opieki medycznej na te chwilę. Stąd pomysł, aby stworzyć grupę, która będzie zrzeszała przedstawicieli zawodów medycznych - mówi dr Wilkowska. - Mamy lekarzy, pielęgniarki, położne, ratowników z terenu Słupska i okolic. Odzew był ogromny. W ciągu jednego dnia na na mój apel odpowiedziało 80 osób. Wśród nas są lekarze niemal każdej specjalizacji - jest ginekolog, hematolog, pediatra, internista, kilku lekarzy rodzinnych, pielęgniarki, położne, ratownicy. Wszyscy chętni do pomocy.

Pomoc jest skierowana wyłącznie do uchodźców.

- Naszą pomoc pro bono kierujemy do uchodźców, czyli do osób, które po 24 lutego przekroczyły granicę. Mamy nadzieję, że nie będzie ona nadużywana. Zależy nam, aby kontaktowały się z nami osoby potrzebujący pomocy medycznej, my - w zależności od możliwości danych lekarzy i pielęgniarek, będziemy tym osobom pomagać - mówi pani doktor.

Pierwsi pacjenci już się zgłosili. - Były to dwie panie ciężarne, które przyjechały tu wystraszone tym, kto się niemi teraz zajmie. Zostały już zaopiekowane przez ginekologa dra Kamila Cichego i panią położną, która pojechała do tych pań, uspokoiła i wszystko wyjaśniła - mówi Barbara Wilkowska.

Ginekolog dr Kamil Cichy nie zastanawiał się ani chwili nad przystąpieniem do grupy Medycy Słupsk. - Wiem, jak przerażone przyjeżdżają pacjentki ciężarne, one potrzebują ciągłości leczenia, opieki położnej. To świetna inicjatywa doktor Barbary Wilkowskiej, którą na pewno będę wspierał - mówi.
Jak się skontaktować?

Kontakt z medykami można nawiązać poprzez stronę na Facebooku - Medycy Słupsk. Można pisać poprzez Messengera lub zadzwonić do koordynatorów strony. Są to lekarze mówiący po polsku, rosyjsku, ukraińsku i angielsku - tel. 724 594 727 - czynny 7 dni w tygodniu w godz. 9-20 (po tej godzinie można wysłać SMS). Można też napisać maila na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Pomoc jest świadczona nieodpłatnie.

Zbiórka darów medycznych
Grupa „Medycy dla Ukrainy Słupsk” to prosi też pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku o pomoc. Na Ukrainie trwa wojna, w której giną i rany odnoszą niewinni ludzie, a w szpitalach ukraińskich brakuje środków medycznych: „Pomóżmy im! Apelujemy o ofiarowanie zakupionych prywatnie materiałów opatrunkowych i leków w oryginalnych nowych opakowaniach. „

Dary można przynosić do szpitalnej przychodni POZ – blok „I”, w godz. 8 do 18 od poniedziałku do piątku. Zebrane materiały zostaną przekazane Okręgowej Izbie Lekarskiej – delegaturze w Słupsku, która zadba o dostarczenie ich potrzebującym. Kontakt: naczelna pielęgniarka Ewa Malicka – Kaczmarzyk, tel. 600 225 993 lub Adriana Lorentz, kierownik POZ – tel. 501 858 54

Bezpieczne gospodarstwo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XIX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Regulamin na krus.gov.pl

Regulamin konkursu

Wednesday, 16 February 2022 08:28

Ruszają konsultacje społeczne

Plakat

KONSULTACJE SPOŁECZNE POWIATU SŁUPSKIEGO

CZY CHCESZ ZMIANY GRANIC SŁUPSKA NARUSZAJĄCEJ GRANICE POWIATU SŁUPSKIEGO?

KIEDY ODDAĆ GŁOS?
od 16 lutego do 8 marca

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
wszyscy mieszkańcy powiatu słupskiego

GDZIE I JAK ODDAĆ GŁOS?
pobierz ankietę ze strony www.powiat.slupsk.pl i wyślij na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. możesz też wypełnić ankietę bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym bądź w dowolnym urzędzie gminy na terenie powiatu

Page 10 of 136

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com