Friday, 22 April 2022 07:38

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3Maja

Wójt Gminy Ustka Anna Sobczuk - Jodłowska, Burmistrz Miasta Ustka Jacek Maniszewski oraz Dowódca Garnizonu Ustka kmdr Grzegorz Okuljar zapraszają na uroczyste obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Program obchodów:

2 maja 2022 r. (poniedziałek) Ratusz Miejski
godz. 12.00- Uroczyste obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskie na placu przed Urzędem Miasta
W programie: ceremonia wciągnięcia Flagi Państwowej z udziałem Kompanii Honorowej Garnizonu Ustka, okolicznościowe przemówienie, wręczenie Flag Narodowych dzieciom i młodzieży szkolnej

3 maja 2022 r. (wtorek) Kościół pw. NMP Gwiazdy Morza, Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej
godz. 11.00 - Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele pw. NMP Gwiazdy Morza w Przewłoce, ul. Armii Krajowej 2
godz. 12.00 - Uroczystość przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Przewłoce, okolicznościowe przemówienie, Apel Pamięci, salwa honorowa, złożenie kwiatów

Thursday, 21 April 2022 08:56

Uwaga!!!

PSZOK

Z powodu wewnętrznego szkolenia BHP pracowników obsługujących gminnego PSZOK-a dnia 22 kwietnia 2022 roku (piątek) w godzinach od 12-15 PSZOK będzie nieczynny.

Tuesday, 19 April 2022 10:08

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Słupska

Konsultacje

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 2373, 2389) Prezydent Miasta Słupska informuje o: możliwości zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2022-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Z treścią ww. dokumentów można zapoznać się poprzez poniższe załączniki lub w Wydziale Zarządzania Funduszami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1 w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do czwartku od 7:30 do 16:30, w piątki 7:30-14:30). Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na jeden z poniższych adresów:
Wydział Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk;
Biuro Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka;
Biuro Obsługi Mieszkańca, Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk;
Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk;
Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska;
Urząd Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica;
Biuro Obsługi Mieszkańca, Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica;
Biuro Obsługi Interesanta, Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka.
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku, Wydział Zarządzania Funduszami, Pl. Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk;
3) na formularzu konsultacyjnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
4) w formie wypełnionej ankiety dostępnej pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_oos_mof_slupsk-ustka
Uwagi i wnioski należy składać w terminie od dnia 21.04.2022 r. do dnia 13.05.2022 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Słupska.

 

 

Tuesday, 12 April 2022 10:21

Pomoc dzieciom z Ukrainy

Pomoc dzieciom z Ukrainy

W związku z pismem Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 roku dotyczącym akcji pomocowych skierowanych do dzieci z Ukrainy przekazuję przydatne w sytuacji kontaktu z osobami sygnalizującymi potrzeby leczenia dzieci w zakresie onkologii. Młodzi pacjenci onkologiczni mogą liczyć na leczenie w Polsce a w razie konieczności także w innych krajach. Pomoc na ich rzecz świadczona jest zarówno przez państwo jak i instytucje pozarządowe a informacje o niej dostępne są m.in. na stronie Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej:
https://ptohd.pl/pomoc-dzieciom-z-chorobami-nowotworowymi-przebywajacymi-na-terytorium-ukrainy/
Podano tam także numery specjalnej infolinii: w języku polskim i angielskim – 887 662 866 oraz w języku ukraińskim – 887 669 934 i kontaktowy adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Wednesday, 06 April 2022 10:50

Wyrazy głębokiego współczucia

Kondolencje

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Stanisława Kowalewskiego sołtysa sołectwa Objazda w latach 1988 - 1994. Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim w imieniu Radnych, Sołtysów i pracowników Urzędu składają Anna Sobczuk - Jodłowska - Wójt Gminy Ustka i Wacław Laskowski - Przewodniczący Rady Gminy Ustka.

Konsultacje

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Wójta Gminy Ustka z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany patrona Szkoły Podstawowej im. por. Witolda Dzięgielewskiego w Zaleskich

Treść ogłoszenia

Ankieta do konsultacji [PDF]

Ankieta internetowa

W związku z ogłoszonym alertem o silnych wiatrach 04-05.04.2022r. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.o w Słupsku prosi odbiorców o zabezpieczenie niezbędnej ilości wody dla własnych potrzeb w związku z ewentualnymi przerwami zasilania w energię elektryczną urządzeń produkujących wodę. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku.

Pojemnik

Szanowni Mieszkańcy!
Przypominamy o obowiązku wystawienia i udostępnienia pojemników na odpady w celu ich oczipowania. Poniżej harmonogram dla poszczególnych miejscowości obsługiwanych przez firmę King. 

 • Gąbino; Dominek; Osieki Słupskie – 11 kwietnia 2022 r.
 • Niestkowo; Charnowo - 12 kwietnia 2022 r.
 • Grabno; Zimowiska -  13 kwietnia 2022 r.
 • Lędowo, Lędowo-Osiedle, Modlinek, Modła - 14 kwietnia 2022 r.
 • Możdżanowo, Starkowo, Krężołki - 15 kwietnia 2022 r.
 • Zaleskie, Golęcino, Zabłocie - 19 kwietnia 2022 r.
 • Wodnica - 20 kwietnia 2022 r.
 • Duninowo, Nowe Duninówko - 21 kwietnia 2022 r.
 • Machowino - 22 kwietnia 2022 r.
 • Radwanki, Pęplino - 25 kwietnia 2022 r.

Na pozostałe miejscowości  przedstawimy harmonogramy w poniedziałek tj. 11.04.2022r. Ważne, by używany pojemnik posiadał opis z adresem nieruchomości, a także miał specjalne gniazdo do montażu chipa – pojemnik powinien spełniać normę unijną EN 840. W przypadku posiadania takiego samego numeru nieruchomości wraz z sąsiadem, warto pojemniki oznakować dodatkowym symbolem np. inicjałami imienia i nazwiska właściciela nieruchomości.

Montowane czipy pomimo, że są niewielkie dostarczają wielu ważnych informacji:

 • na temat wagi odpadów segregowanych i zmieszanych - resztkowych, których nie można odzyskać w procesie recyklingu,
 • lokalizacji tego pojemnika, czyli dokładnego adresu.

Ważenie pojemników odbywa się w śmieciarkach wyposażonych w oprogramowanie do zbierania wszystkich danych. W przypadku opróżniania pojemnika z odpadami pokazuje się waga odebranego odpadu. W czasie rzeczywistym informacje o masie odpadów oraz adresie nieruchomości wysyłane są do systemu. Dzięki tym informacjom można sprawdzić czy odpady zostały odebrane w terminie i czy właściciel nieruchomości wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów. Bardzo prosimy o dostosowanie się do ww wytycznych, ponieważ nieoczipowane pojemniki nie będą odbierane od 1 maja.

Informacja

Urząd Gminy Ustka informuje, iż obywatele Ukrainy przebywający na terenie gminy Ustka, którzy chcą złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL mogą nieodpłatnie wykonać fotografię do wniosku w terminie:

- 19 marca 2022 r.(sobota) godz.10:00-15:00, Ośrodek Wypoczynkowy „Lazur Bis”, ul. Jaworowa 2, 76-212 Rowy

- 22 marca 2022 r. (wtorek) godz. 7:30-11:00, Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka

Uprasza się, aby każda osoba miała ze sobą dokument tożsamości.

Podczas wykonywania zdjęć będzie możliwość wypełnienia wniosku o nadanie numeru PESEL. W tym celu prosimy o zabranie ze sobą dokumentu niezbędnego do potwierdzenia tożsamości (paszport, dowód osobisty, akt urodzenia dziecka).

-------

Управління ґміни Устка повідомляє, що громадяни України, які проживають в ґміні Устка, які бажають подати заявку на отримання номера PESEL, можуть безкоштовно сфотографуватися для заявки в межах: - 19 березня 2022 року (субота) з 10:00 до 15:00, База відпочинку «Лазур Біс», вул. Jaworowa 2, 76-212 Rowy - 22 березня 2022 р. (вівторок) 7: 30-11: 00, Устська комуна, вул. Дуніна 24, 76-270 Устка

Будь ласка, переконайтеся, що кожна особа має при собі документ, що посвідчує особу.

Під час фотозйомки можна буде заповнити заявку на надання номера PESEL. Для цього необхідно мати при собі документ, який підтверджує вашу особу (паспорт, посвідчення особи, свідоцтво про народження дитини).

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie / Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні

W związku z ogromnym zainteresowaniem dotyczącym składania wniosków o nadanie numeru PESEL uchodźcy informujemy, iż na wizytę w Urzędzie Gminy Ustka celem złożenia ww. wniosku obowiązują zapisy. Prosimy zapisywać się osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub dzwoniąc pod numer 59 815 24 00.

 

Page 9 of 136

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com