Konkurs

Wójt Gminy Ustka zaprasza do wzięcia udziału w corocznym Gminnym Konkursie na Wieniec i Chleb Dożynkowy! Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 września podczas Dożynek Gminnych w Wodnicy.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Zgłoszenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego w załączniku z regulaminem.

Skażenie wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w związku ze stwierdzeniem obecności parametru mangan (wynik: 54 pg/1, wartość parametryczna: 50 pg/1) w próbce wody do spożycia pobranej w dniu 11.07.2022 r. z urządzenia wodociągowego DWS Perła w Ustce zlokalizowanego w Przewłoce ul. Wczasowa 27, 76-270 Ustka, przesyła w załączeniu zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) komunikat zawierający:
- informację o warunkowej przydatności wody do spożycia z tego urządzenia wodociągowego;
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Pełna treść komunikatu

XLI Sesja Rady Gminy Ustka

-   spraw finansowych: zmiany uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Rowach; udzielenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Rowach; udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim i Gminą Słupsk w celu wspólnej realizacji przebudowy drogi powiatowej na odcinku skrzyżowanie do Charnowa w Gałęzinowie – Charnowo oraz na odcinku DW203 – Charnowo; udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego; opłaty targowej i miejscowej; zmian w budżecie oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2022 – 2030; zmiana uchwały ws. dotacji dla OSP Duninowo;

- spraw inwestycyjnych - przyjęcia "Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka na lata 2022 – 2030”;

- spraw zagospodarowania przestrzennego - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Przewłoka;

- spraw oświatowych: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Ustka dla szczególnie uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Ustka; utworzenia Przedszkola w Objeździe; utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Objeździe; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia z dziećmi 5-letnimi w grupach mieszanych z dziećmi 6-letnimi zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ustka; określenia średniej  ceny  jednostek paliwa  w gminie na rok szkolny;

- spraw społecznych: przystąpienia gminy Ustka do projektu pn. ,,Dobry Start – Aktywizacja społeczna i zawodowa cudzoziemców przebywających na terenie gminy Ustka" realizowanego przez Stowarzyszenie Horyzont z siedzibą w Słupsku; oraz rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Ustka;

Rada Gminy Ustka przyjęła stanowisko w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 1116G na odcinku Machowinko – Poddąbie oraz sprawozdanie Wójta Gminy Ustka z konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie Gminy Ustka mających na celu poznanie opinii społeczności w zakresie zmiany patrona Szkoły Podstawowej im. por. Witolda Dzięgielewskiego w Zaleskich. Radni mieli również okazję do zapoznania się z ofertą Słonecznikowego Przedszkola reprezentowaną przez dyrektor Panią Joannę Giebułtowską. Uchwały i informacje dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Ustka w  zakładce – Działalność Rady Gminy

Strefa przybrzeżna

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełnienia ankiety o usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa "Strefa Przybrzeżna": gminy Główczyce, miasta Łeby, gminy Smołdzino, miasta i gminy Ustka oraz gminy Wicko.
Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju tego obszaru. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 5 minut. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu. Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi. Formularz ankiety dostępny jest pod linkiem:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8venvjrg

 

Strefa przybrzeżna

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełnienia ankiety o usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa "Strefa Przybrzeżna": gminy Główczyce, miasta Łeby, gminy Smołdzino, miasta i gminy Ustka oraz gminy Wicko.
Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju tego obszaru. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 5 minut. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu. Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi. Formularz ankiety dostępny jest pod linkiem:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8venvjrg

 

XXVII Ogólnopolski Rajd Rowerowy

Wójt Gminy Ustka zaprasza na XXVII Ogólnopolski Rajd Rowerowy "Szlakiem Zwiniętych Torów". Rajd odbędzie się w dniu 2 lipca 2022 roku (sobota). Zapisy uczestników od godziny 8:30 pod wiatą na placu rekreacyno - sportowym na ul. Armii Krajowej w Przewłoce.
Start godzina 10:00
Trasa (około 17 km) Przewłoka - Zapadłe - Wytowno - Machowinko - Dębina - Poddąbie
Dla zaawansowanych trasa indywidualna przez Rowy (30 km)

Regulamin rajdu

Plakat CEEB

CEEB zbiera informacje o źródłach ciepła i źródłach spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy właściciel domu lub zarządca budynku ma obowiązek zgłosić do CEEB, z jakiego  źródła ogrzewania korzysta.

Kto składa:
Właściciel lub zarządca budynku, jeśli źródło spalania paliw nie przekracza 1MW nominalnej mocy cieplnej.

Co musisz przygotować
Dane potrzebne do wypełnienia wniosku:
dane budynku:
adres,
rodzaj (jednorodzinny, wielorodzinny czy zbiorowego zamieszkania),
liczba lokali – dotyczy budynków wielorodzinnych i zbiorowego zamieszkania,
informacja o źródłach ciepła:
rodzaj,
liczba,
jeśli w budynku jest kocioł lub kotły na paliwo stałe:
klasa kotła,
liczba kotłów,
rodzaj używanego paliwa.
dane kontaktowe:
imię i nazwisko albo nazwa właściciela, zarządcy budynku lub lokalu,
adres zamieszkania lub siedziby,          
adres budynku lub lokalu, gdzie jest zainstalowane źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
adres e-mail właściciela lub zarządcy (opcjonalnie).

Co musisz zrobić
Zaloguj się w bazie CEEB. Możesz to zrobić za pomocą:
profilu zaufanego,
e-dowodu,
Mojego ID.

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj

 

Monday, 06 June 2022 11:36

Pociąg "Słoneczny"

Pociąg Słoneczny

„Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, wakacyjny pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich wraca na szlak i już 25 czerwca rozpoczyna swoje codzienne kursowanie do Ustki. Nowością jest dodatkowe połączenie w soboty, niedziele i święta - „Słoneczny – BIS”, który umożliwi podróżnym dojazd do Trójmiasta.

Pociąg „Słoneczny” po raz pierwszy wyruszył w trasę już w 2005 roku, i od tego czasu wzbudza zainteresowanie bardzo dużej liczby podróżnych. Do tej pory, z tego niezwykłego połączenia, skorzystało już ponad milion osób. Niewątpliwą zaletą „Słonecznego” jest wysoki standard i komfort podroży w klimatyzowanych i komfortowych wagonach piętowych. W tym roku, aby umożliwić przejazd nad morze jeszcze większej ilości pasażerów, uruchamiamy dodatkowe połączenie do Trójmiasta – „Słoneczny – BIS”. Ceny biletów są atrakcyjne. Za bilet normalny do Ustki zapłacimy 75 zł. (studenci 36,75 zł, uczniowie 47,25 zł) natomiast przejazd „Słonecznym” i „Słonecznym – BIS” do Gdyni będzie nas kosztował tylko 60 zł. (studenci 29,40 zł , uczniowie 37,80 zł) – mówi Dariusz Grajda, członek zarządu Kolei Mazowieckich.

„Słoneczny” do Ustki wyjeżdża z Warszawy Wschodniej o godzinie 6.05 „Słoneczny – BIS” do Gdyni Głównej, wyjeżdża z Warszawy Wschodniej o godzinie 9.31. Podróż "Słonecznym" i „Słonecznym – BIS”
z Warszawy do Trójmiasta trwa nieco ponad 3 godziny, natomiast do Ustki 5 godzin 45 minut. Pociąg składa się z nowoczesnych wagonów piętrowych i lokomotywy Traxx wyprodukowanych przez firmę Bombardier. Osiąga maksymalną prędkość 160 km/h. Wagony piętrowe są klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażone w przewijaki dla niemowląt. Turysta, który na wakacyjne wojaże zechce zabrać ze sobą rower, doceni możliwość skorzystania ze specjalnie zainstalowanych stojaków na rowery.

Jeden dzień w Trójmieście ze „Słonecznym” – to proste! Wyjazd z Warszawy Wschodniej o godzinie 6.05, a powrót z Trójmiasta około 19 pociągiem „Słoneczny – BIS”.

Pociąg zatrzyma się w pięciu miastach na Mazowszu – Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku, Ciechanowie i Mławie, w dwóch leżących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – Działdowie oraz Iławie, a także w kolejnych miastach województwa pomorskiego – Prabutach, Malborku, Tczewie, Gdańsku Głównym, Gdańsku Wrzeszczu, Gdańsku Oliwie, Sopocie i Gdyni Głównej. Po wyjechaniu z Trójmiasta pociąg zatrzyma się również w Wejherowie, Lęborku i Słupsku, by zakończyć trasę w Ustce.

Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie sloneczny.mazowieckie.com.pl. Bilety na przejazdy pociągiem „Słoneczny” są do nabycia w bardzo atrakcyjnych cenach, ponadto w cenie biletu podróżny może zabrać rower lub psa. Zakupu biletów można dokonać w kasach biletowych, za pośrednictwem strony bilety.mazowieckie.com.pl, w aplikacjach mobilnych, biletomatach KM, a także bezpośrednio u kierownika pociągu”.

Wednesday, 01 June 2022 13:16

Gminny Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

W tym roku zapraszamy naszych małych Gości 4 czerwca (sobota) do Pęplina (boisko). W programie mnóstwo atrakcji, a tradycyjnie za plastikowe nakrętki można otrzymać pakiet słodkości.

Page 7 of 136

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com