Friday, 19 August 2022 11:04

Szanowni Państwo.

Pojemniki

Z przyczyn niezależnych od tut. urzędu odbiór odpadów zmieszanych z miejscowości Dębina realizowany będzie dodatkowo w dniu dzisiejszym. Natomiast jutro wg. harmonogramu. Za utrudnienia przepraszamy.

Thursday, 18 August 2022 12:42

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Słupsku

Zostań żołnierzem

Zastanawiasz się nad wyborem swojej drogi zawodowej? Myślisz poważnie o tym, aby związać się z mundurem żołnierza? Dobrze trafiłeś! Zarejestruj się i zrób swój pierwszy krok do służby w Wojsku Polskim. Po zakończeniu procesu rejestracji na portalu zostaniesz zaproszony do Wojskowego Centrum Rekrutacji, gdzie przejdziesz zasadniczy etap rekrutacji i otrzymasz powołanie na szkolenie podstawowe.

Zebranie

Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy cykl Zebrań Wiejskich w sprawie przeznaczenia środków finansowych z Funduszu Sołeckiego na 2023 rok.
Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie

http://bip.ustka.ug.gov.pl/a,30232,harmonogram-zebran-wiejskich-w-sprawie-srodkow-finansowych-na-fundusz-solecki-na-2023-rok.html

 

Tuesday, 16 August 2022 11:32

UWAGA przerwa w dostawie wody!!!

Woda

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku informuje, że ze względu na planowane wyłączenie prądu w miejscowościach Wytowno oraz Redwanki wystąpi przerwa w dostawie wody w dniu 17.08.2022r. w godzinach od 08:00 do 16:00. Prosimy o zabezpieczenie zapasów wody. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Tuesday, 16 August 2022 09:47

CIEPŁE MIESZKANIE

Ciepłe mieszkanie

Cel programu:

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywnosci energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne). Beneficjentem programu jest Gmina Ustka, a beneficjentem końcowym jest osoba fizyczma, spełniająca warunki opisane poniżej.

Na co można pozyskać dofinansowanie:
- na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- na wykonanie dokumentacji projektowej (jeżeli jest niezbędna)
- na wymianę starego, nieefektywnego źródła ciepłą na paliwo stałe na nowe, tj.:
pompa ciepła powietrze/woda, powietrze/powietrze, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet, ogrzewanie elektryczne, podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła, instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.
Poniesione koszty nie wcześniej niż zawarcie umowy o dofinansowanie z gminą.

Wysokość dofinansowania:

Część 1) do 30% faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny.
Kto może skorzystać: Osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego.

Część 2) do 60% faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny.
Kto może skorzystać: posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego. Przeciętny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego, nie przekracza kwoty:
1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Część 3) do 90 % faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.
Kto może skorzystać: posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego. Przeciętny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego, nie przekracza kwoty:
900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Oświadczenie

Więcej informacji pod linkiem

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Flagi

W art. 13 ustawy o pomocy (...) po ust. 1d dodaje się ust. 1e i 1f w brzmieniu:
„1e. Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
1f. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpoznania.”;

Wprowadzone przepisy przejściowe:

Art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(...) poz. 1383:

"Art. 8. 1. W okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.
2. Wniosek o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.
3. Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostawia się bez rozpoznania."

Rozporządzenie z dnia 8.06.2022 o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Słup energetyczny

Szanowni Państwo,
W okresie letnim zdarzają się dni, w których na naszym terenie może wystąpić podwyższona, czasami ekstremalnie, temperatura powietrza. Długotrwałe, wysokie temperatury są przyczyną sytuacji, w której rozgrzane przewody linii energetycznych wydłużają się, powodując zmniejszenie odległości przewodów od powierzchni gruntu.
Jednocześnie na naszym terenie rozpoczynają się prace żniwne z wykorzystaniem wysokich kombajnów. Prowadzi to do sytuacji mogących budzić niepokój. W celu ochłodzenia silnika, zwiększania pojemności zbiorników i z innych przyczyn, podnoszone są metalowe osłony maszyn. W maszynach rolniczych montowane są także anteny radiowe. Zwiększa to wysokość pracującego sprzętu, który sam w sobie ma bardzo duże gabaryty. Przy pracach w pobliżu linii energetycznych i bezpośrednio pod nimi może wystąpić niebezpieczeństwo zahaczenia maszyny rolniczej o przewody lub nadmierne zbliżenie, a w konsekwencji zagrożenie bezpieczeństwa osób obsługujących kombajn.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o pilne przekazanie rolnikom informacji o mogącym wystąpić zagrożeniu, z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy pracach wysokim sprzętem w sąsiedztwie linii energetycznych. Należy zwracać uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości, pracującego sprzętu od przewodów linii. Nie należy zwiększać, przez wyżej określone zachowania, wysokości ruchomego sprzętu rolniczego.

W przypadkach, gdy zauważone zostanie zagrożenie w postaci zbliżenia maszyn rolniczych do przewodów linii elektroenergetycznej, prosimy o przerwanie prac polowych w pobliżu linii i kontakt z pracownikiem ENERGA OPERATOR SA za pośrednictwem numeru telefonu 601 994 167, który czynny jest przez całą dobę.

Drewno opałowe

Uprzejmie informujmy, że Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszania „KOMINKI I PIECE” z siedzibą w Zdunach Rynek 2 zwrócił się z prośbą o przyłączenie się mieszkańców Gminy do petycji w sprawie obniżenia stawki VAT na drewno opałowe. Pełna treść prośby o poparcie oraz apelu ww. Stowarzyszenia dostępna jest pod linkiem

https://www.openpetition.eu/pl/petition/online/apel-o-wprowadzenie-stawki-0-vat-na-drewno-opalowe

oraz na stronie internetowej Gminy Ustka i portalu społecznościowym Facebook. Istnieje możliwość włączenia się w akcję poparcia:

Termin zgłoszenia poparcia online i składania podpisów osobiście - mija 18 sierpnia 2022 roku.

Thursday, 28 July 2022 09:27

UWAGA!!!

Budynek

Informujemy, że w dniu 29 lipca 2022 roku przyjmowanie interesantów w sprawach dowodów osobistych oraz ewidencji ludności odbywać się będzie od godz. 7.30 do 9.30 oraz od 12.00 do godz. 14.00.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!

Wszelkie sprawy (m.in. sprawy meldunkowe) można załatwić przez platformę e-PUAP.
Wnioski na dowód osobisty można składać w Urzędzie Miasta Ustka ul. Kard. Wyszyńskiego 3.

Page 6 of 136

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com