Monday, 10 October 2022 13:41

Konkurs plastyczny dla uczniów

Konkurs plastyczny dla uczniów

Wójt Gminy Ustka zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Ustka oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Adventure w Ustce do wzięcia udziału w gminnym konkursie plastycznym "Gmina Ustka na cztery pory roku".

Najważniejsze informacje o konkursie:

1. Tematem pracy plastycznej może być krajobraz, budynek, zabytek lub obiekt znajdujący się na terenie gminy Ustka, ukazany w barwach odpowiedniej pory roku (ze wskazaniem na dany miesiąc) lub święto odbywające się w poszczególnym miesiącu.

2. Każdej ze szkół Organizator w drodze losowania przydzielił porę roku i przypisane jej miesiące, które powinny zostać ujęte w pracy plastycznej:

a) wiosna (marzec, kwiecień, maj) – SP Objazda

b) lato (czerwiec, lipiec, sierpień) – NSP Adventure

c) jesień (wrzesień, październik, listopad) – SP Charnowo

d) zima (grudzień, styczeń, luty) – SP Zaleskie

3. Praca plastyczna musi być wykonana na papierze w formacie A3 w orientacji poziomej.

4. Podpisaną pracę plastyczną wraz z oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego, który stanowi załącznik do regulaminu należy dostarczyć do sekretariatu szkoły, do której uczęszcza uczeń, w terminie do 25 października 2022 roku, w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

5. Nagrodzonych zostanie 12 prac. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe oraz publikację prac w kalendarzu promocyjnym gminy Ustka na 2023 rok.


Regulamin

Zgoda rodzica

Modernizacja stacyjki rowerowej w m. Dębina

Kwota inwestycji to: 113 499,90 PLN
Kwota dofinansowania 72 124,00 PLN (63,63%).    
Środki dofinansowania pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
W miejscowości Dębina zlokalizowana jest stacyjka rowerowa. Zaniedbana przestrzeń- wiata oraz znajdujące się tam wyposażenie w złym stanie technicznym, stawek oraz rów melioracyjny  zanieczyszczone oraz zarośnięte. Istotnym czynnikiem determinującym podjęcie działań związanych z modernizacją stacyjki rowerowej jest zwiększająca się liczba osób korzystających z aktywnych form spędzania czasu wolnego w postaci turystyki rowerowej. Przebiegająca przez miejscowość Dębina międzynarodowa trasa rowerowa R10 w znaczący sposób przyczynia się do stale rosnącej ilości osób korzystających w infrastruktury rowerowej.
Planowana operacja zakłada wykonanie prac modernizacyjnych, tj.  wymianę istniejącej wiaty wraz z dostawą stołów oraz ławek, zainstalowanie stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz ław przy miejscu na ognisko. W ramach operacji założono również montaż dwóch tablic edukacyjnych, których treść dotyczyć będzie cennych środowiskowo gatunkach występujących na obszarze objętym projektem. Istotnym elementem przedsięwzięcia będzie wykonanie prac związanych z oczyszczeniem stawu oraz rowu melioracyjnego, znajdujących się na terenie stacyjki rowerowej.
Ponadto w ramach operacji przewidziano zakup pięciu sztuk rowerów (tzw. tandemów), które będą umożliwiały osobom niedowidzącym oraz niewidomym korzystanie z aktywności fizycznej w postaci wycieczek rowerowych przy wsparciu osoby pełnosprawnej prowadzącej rower. Założono również zakup dwóch rowerów (trójkołowych) z napędem ręcznym, przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne, z niepełnosprawnością dolnych części ciała.
Termin realizacji zadania to 30 czerwca 2022 roku.

Jodek potasu

Mieszkańcy Gminy Ustka!

Informujemy, że w przypadku zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie dla ludności, zostaniecie niezwłocznie poinformowani o możliwych do zastosowania środkach ochrony zdrowia oraz o działaniach, jakie powinniście podjąć w razie wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje!
Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego obywatela Polski.

Aktualnie uzgadniane i przygotowywane są punkty dystrybucji preparatu jodowego na terenie Gminy Ustka.
Dokładny wykaz punktów dystrybucji preparatu jodowego na terenie Gminy Ustka zostanie przekazany mieszkańcom w chwili jego dystrybucji, w każdy możliwy i dostępny sposób, w tym między innymi poprzez:
stronę internetową Gminy Ustka,
fanpejdż Gminy Ustka na Facebooku,
aplikację !go Gmina Ustka,
działające służby w tym Straż Gminną Gminy Ustka.

Tabletki będą dystrybuowane dla mieszkańca tylko w ilości przeznaczonej do zażycia, zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia.

Ważne informacje:

1. tabletki z jodem powinny być przyjmowane tylko podczas zdarzenia radiacyjnego w sytuacji, gdy takie zalecenie wyjdzie od władz;
2. tabletki chronią tylko przed radioaktywnym jodem, blokując wchłanianie radioaktywnego jodu i zmniejszając tym samym ryzyko zachorowania na raka tarczycy, a nie przed wszystkimi substancjami radioaktywnymi;
3. tabletki powinny być przyjmowane tylko raz po zdarzeniu radiacyjnym, ale w szczególnych sytuacjach z uporczywym narażeniem na radioaktywny jod, władze mogą zalecić nową dawkę po 24 godzinach (nie dotyczy niemowląt, kobiet w ciąży i karmiących piersią);
4. osoby niepełnoletnie powinny przyjąć produkt leczniczy pod nadzorem rodzica/opiekuna lub osoby wykonującej zawód medyczny;
5. profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu, na tzw. „własna rękę” jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

Profilaktyka jodowa - broszura informacyjna

Komunikat dotyczący dystrybucji preparatu jodowego na terenie miasta Słupska

Informacje w zakresie ogólnie pojętego bezpieczeństwa.

Wykaz punktów podawania na terenie Gminy Ustka

Szczepienia

Rejestracja osób uprawnionych do świadczeń:
1) osobiście
a) Centra Medyczne (CM) FCM PZU Zdrowie w Ustce, ul. Kopernika 18, 76-270 Ustka  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00-18:00,
b) Centra Medyczne (CM) FCM PZU Zdrowie w Ustce, Bałamątek 18, 76-270 Ustka w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00-14:00,
c) Centra Medyczne (CM) FCM PZU Zdrowie w Ustce, Zaleskie 8, 76-270 Ustka w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00-14:00

oraz telefonicznie:

a) Centra Medyczne (CM) FCM PZU Zdrowie w Ustce, ul. Kopernika 18, 76-270 Ustka  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00-18:00,
tel: 59 814 60 11, 59 814 53 64

b) Centra Medyczne (CM) FCM PZU Zdrowie w Ustce, Bałamątek 18, 76-270 Ustka
w dniach od poniedziałku do piątku w godz.: od 8:00-14:00, tel.: 59 814 17 66

c) Centra Medyczne (CM) FCM PZU Zdrowie w Ustce, Zaleskie 8, 76-270 Ustka
w dniach od poniedziałku do piątku w godz.: od 8:00-14:00, tel.: 59 8 14 13 33

Program bezpłatnych szczepień dotyczy osób, które ukończyły 60 rok życia, będących mieszkańcami Gminy Ustka.

Page 3 of 136

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com