Tuesday, 08 November 2022 08:48

Zapraszamy na szkolenie dla rolników

Plakat Szkolenie dla Rolników

W dniu 30 listopada 2022 r. w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej, Przewłoka ul. Ustecka 8 odbędzie się szkolenie dla rolników dotyczące tworzenia zagród edukacyjnych. Szkolenie będzie podzielone na 2 panele. Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się na dołączonym plakacie. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 59 307 07 57 lub mailowo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Rysunek

Przedstawiamy Raport Diagnostyczny Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna – część zachodnia (Łeba, Ustka, Gmina Główczyce, Gmina Ustka, Gmina Smołdzino oraz Gmina Wicko). Jest to dokument, który stanie się jedną z podstaw w procesie budowania Strategii dla Obszaru Funkcjonalnego Strefy Przybrzeżnej. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Raportu oraz aktywnego udziału w procesie tworzenia Strategii.

Rysunek

Przedstawiamy Raport Diagnostyczny Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna – część zachodnia (Łeba, Ustka, Gmina Główczyce, Gmina Ustka, Gmina Smołdzino oraz Gmina Wicko). Jest to dokument, który stanie się jedną z podstaw w procesie budowania Strategii dla Obszaru Funkcjonalnego Strefy Przybrzeżnej. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Raportu oraz aktywnego udziału w procesie tworzenia Strategii.

Szczepienia

Spotkania odbędą się w świetlicach wiejskich.

Pierwsze -Objazda - 16 listopada 2022 roku, godzina 18.30.
Drugie  - Możdżanowo - 23 listopada 2022 roku, godzina 18:30.

Jednocześnie przypominamy, że Gmina Ustka realizuje program bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ustka powyżej 60 roku życia.
 

Friday, 28 October 2022 09:49

Szanowni Mieszkańcy!!!

Kompostownik

Informujemy, że od 10 października 2022 roku pracownicy Urzędu Gminy Ustka oraz Strażnicy Gminni rozpoczęli kontrole nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie bioodpadów. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

Właściciele  nieruchomości, którzy posiadają kompostownik przydomowy i kompostują w nim odpady, korzystają ze zwolnienia części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 0,50 zł / m3 wody. Weryfikacji poddane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów.

W trakcie kontroli wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna oraz sporządzony zostanie protokół.

UWAGA!

Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a:

 • nie posiada kompostownika przydomowego lub
 • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
 • uniemożliwia upoważnionej przez Wójta osobie dokonanie oględzin nieruchomości,

wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

HARMONOGRAM KONTROLI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRYCH WŁAŚCICIELE ZADEKLAROWALI KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW Z TERENU GMINY USTKA

 1. BAŁAMĄTEK:                               
  * 7 listopada 2022 roku w godz. 9:00 – 13:00
 2. GRABNO:                                  
  * 10 listopada 2022 roku w godz. 9:00 – 13:00
 3. ZAPADŁE, DALIMIERZ PRZEWŁOCKI:               
  * 8 listopada 2022 roku w godz. 9:00 – 13:00
 4. PRZEWŁOKA:                              
  * 9 listopada 2022 roku w godz. 9:00 – 15:00
 5. ORZECHOWO:
  * 15 listopada 2022 roku w godz. 9:00 – 12:30
 6. PODDĄBIE:
  * 15 listopada 2022 roku w godz. 13:00 – 15:00
 7. OBJAZDA:
  * 16 listopada 2022 roku w godz. 9:00 – 15:00
 8. MACHOWINKO:
  * 17 listopada 2022 roku w godz. 9:00 – 13:00
 9. ROWY, DĘBINA:
  * 23 listopada 2022 roku w godz. 9:00 – 15:00
 10. MACHOWINO, REDWANKI:
  * 30 listopada 2022 roku w godz. 9:00 – 15:00
 11. DUNINOWO:
  * 1 grudnia 2022 roku w godz. 9:00 – 13:00
 12. LĘDOWO OS., LĘDOWO:
  * 5 grudnia 2022 roku w godz. 9:00 – 13:00
 13. GĄBINO, OSIEKI SŁ., DOMINEK:
  * 14 grudnia 2022 roku w godz. 9:00 – 15:00
                

               

Plakat obywatelski monitoring funduszy europejskich

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Pełna treść informacji

Jodek potasu

Mieszkańcy Gminy Ustka!

Informujemy, że w przypadku zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie dla ludności, zostaniecie niezwłocznie poinformowani o możliwych do zastosowania środkach ochrony zdrowia oraz o działaniach, jakie powinniście podjąć w razie wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje!
Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego obywatela Polski.

Aktualnie uzgadniane i przygotowywane są punkty dystrybucji preparatu jodowego na terenie Gminy Ustka.
Dokładny wykaz punktów dystrybucji preparatu jodowego na terenie Gminy Ustka zostanie przekazany mieszkańcom w chwili jego dystrybucji, w każdy możliwy i dostępny sposób, w tym między innymi poprzez:
stronę internetową Gminy Ustka,
fanpejdż Gminy Ustka na Facebooku,
aplikację !go Gmina Ustka,
działające służby w tym Straż Gminną Gminy Ustka.

Tabletki będą dystrybuowane dla mieszkańca tylko w ilości przeznaczonej do zażycia, zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia.

Ważne informacje:

1. tabletki z jodem powinny być przyjmowane tylko podczas zdarzenia radiacyjnego w sytuacji, gdy takie zalecenie wyjdzie od władz;
2. tabletki chronią tylko przed radioaktywnym jodem, blokując wchłanianie radioaktywnego jodu i zmniejszając tym samym ryzyko zachorowania na raka tarczycy, a nie przed wszystkimi substancjami radioaktywnymi;
3. tabletki powinny być przyjmowane tylko raz po zdarzeniu radiacyjnym, ale w szczególnych sytuacjach z uporczywym narażeniem na radioaktywny jod, władze mogą zalecić nową dawkę po 24 godzinach (nie dotyczy niemowląt, kobiet w ciąży i karmiących piersią);
4. osoby niepełnoletnie powinny przyjąć produkt leczniczy pod nadzorem rodzica/opiekuna lub osoby wykonującej zawód medyczny;
5. profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu, na tzw. „własna rękę” jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

Profilaktyka jodowa - broszura informacyjna

Wykaz punktów podawania na terenie Gminy Ustka

Friday, 21 October 2022 12:02

Szanowni Mieszkańcy!

Węgiel

W związku z procedowaniem projektu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, pojawia się konieczność ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych preferencyjnym zakupem węgla.

Prosimy o niezwłoczne zgłoszenie chęci zakupu węgla do swojego Sołtysa  lub bezpośrednio do Urzędu Gminy Ustka pod numerem 59 815 24 01 lub na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Do zakupu uprawnione są gospodarstwa domowe, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego. Maksymalna ilość węgla przypadająca na gospodarstwo domowe:

- 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
- 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

W treści zgłoszenia należy podać:
- imię i nazwisko
- miejscowość
- nr kontaktowy
- wybór asortymentu: orzech/kostka lub miał
- ilość węgla

Pomorski Fundusz Pożyczkowy

Miło nam poinformować, że począwszy od października, w każdą czwartą środę miesiąca nasz Doradca Klienta prowadził będzie bezpłatne konsultacje w Urzędzie Gminy Ustka dla przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności z zakresu możliwości pozyskania finansowania ze środków unijnych oraz środków Województwa Pomorskiego.

Najbliższe konsultacje już 26 października 2022 r. w godz. 10:00-12:00 – Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24.

Nasz Doradca Klienta udzielał będzie informacji na temat dostępnych produktów, jakimi są:

● Pożyczka na Odbudowę Biznesu od 300 tys. zł do 1 mln zł, przeznaczona na inwestycje realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym w zakresie cyfryzacji i ekoefektywności. Pożyczka udostępniona w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19, dostępna z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

● Pożyczka inwestycyjna do 500 tys. zł na przedsięwzięcia rozwojowe, z możliwością finansowania wydatków obrotów do 25% inwestycji, przeznaczona dla mikro i małych przedsiębiorstw. Pożyczka dostępna z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+.

● Pożyczka Ogólnorozwojowa do 1,5 mln zł dla przedsiębiorstw z sektora MŚP na wydatki o charakterze inwestycyjnym, inwestycyjno – obrotowym oraz w 100% obrotowym. Pożyczka dostępna z Projektu finansowanego ze środków Województwa Pomorskiego.

Prowadzenie konsultacji możliwe jest dzięki przychylności Urzędu Gminy Ustka oraz prowadzonym wspólnym działaniom na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Zapraszamy!!!

Spotkanie dla przedsiębiorców

Organizatorem i inicjatorem wydarzenia jest Gmina Słupsk.

27.10.2022 - od godz. 11.00. w Dolina Charlotty Resort & Spa
Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Wymagana rejestracja, dostępna na platformie Evenea:

https://app.evenea.pl/event/884910-1/

Gośćmi i prelegantami spotkania będą przedstawiciele:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - na temat inwestycji "Budowa stacji 400 kV Krzemienica wraz z budową infrastruktury niezbędnej do jej obsługi oraz budowa drogi dojazdowej, i wprowadzeniem linii 400 kV Dunowo - Słupsk i linii 400 kV Słupsk - Żydowo Kierzkowo"

Equinor i Polenergia - na temat inwestycji Morska Farma Wiatrowa Bałtyk I. Projekt zakłada budowę morskiej farmy wiatrowej oraz niezbędnej na jej potrzeby infrastruktury elektroenergetycznej na morzu i na lądzie. Energia z morskiej farmy wiatrowej będzie wyprowadzona linią kablową od wyjścia na brzeg w okolicy Lędowa (gmina Ustka) do stacji elektroenergetycznej w Krzemienicy.

RWE Offshore Wind Poland Sp. z o.o. - na temat inwestycji F.E.W. Baltic II. 55 kilometrów od Ustki, na otwartym morzu, budowana będzie, farmę wiatrową, która od 2026 roku dostarczy zieloną energię elektryczną 350 000 gospodarstwom domowym.
Na obszarze Gminy Słupsk przewidywana jest lokalizacja kablowej linii elektroenergetycznej oraz Lądowej Stacji Elektroenergetycznej wraz z przyłączem napowietrznym do projektowanej stacji elektroenergetycznej PSE.

Branże specjalistyczne, które będą niezbędne przy realizacji tych inwestycji to między innymi, branża drogowa, elektroenergetyczna, telekomunikacja , konstrukcyjna, ogólnobudowlana, sanitarna, geodezyjna.

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się ze szczegółami projektu, wymaganiami wobec potencjalnych wykonawców, harmonogramu zaplanowanych prac.
Wydarzenia ma na celu również wymianę kontaktów oraz doświadczeń.
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
Rejestracja na wydarzenie i informacje o przedsięwzięciu - https://app.evenea.pl/event/884910-1/

 

Page 2 of 136

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com