Wednesday, 29 September 2021 12:49

Ostatni dzień na spisanie się!

Już jutro 30 września kończy się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. To ostatnia szansa na wzięcie udziału w spisie, który jest OBOWIĄZKOWY oraz uniknięcie kary grzywny, która może wynieść aż do 5 tysięcy złotych. 30 września w Urzędzie Gminy Ustka (ul. Dunina 24) będą pełnić dyżur rachmistrzowie spisowi w godzinach 7:30-20:00. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie dopełnili swojego obowiązku. Informujemy, że cały czas można się spisać również telefonicznie dzwoniąc pod numer 59 815 24 00 w godzinach pracy Urzędu.

Grupa docelowa:
Grupę docelową projektu będzie stanowiło bezpośrednio 72 pracowników/współpracowników z 36 organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego. 60% grupy docelowej będą stanowiły kobiety, 30% będą stanowiły osoby w wieku 50+.
W procesie rekrutacji organizacji pozarządowych Wnioskodawca pierwszeństwem udziału w projekcie obejmie organizacje z obszarów miejscowości poniżej 25 tyś mieszkańców.

Zadania:
1. Warsztaty wyjazdowe - 3 grupowe 5 dniowe wyjazdy x 24 osoby
Zakres tematyczny:

1. Warsztat nr 1 - Zasady budowania wizji i misji - (3h na 1 grupę);
2. Warsztat nr 2 - Zasady skutecznego przywództwa - (4h na 1 grupę);
3. Warsztat nr 3 - Przywództwo sytuacyjne (3h na 1 grupę);
4. Warsztat nr 4 - Delegowanie zadań i uprawnień (2h na 1 grupę);
5. Warsztat nr 5 - Skuteczne rozwiązywanie konfliktów (4h na 1 grupę);
6. Warsztat nr 6 - Planowanie Strategi działań NGO (2h na 1 grupę);
7. Warsztat nr 7 - Zasady opracowywania harmonogramów oraz budżetów poszczególnych działań NGO (2h na 1 grupę);
8. Warsztat nr 8 - Emisja głosu/Autoprezentacja - wystąpienia publiczne przed kamerami (4h na 1 grupę);
9. Warsztat nr 9 - Opracowanie przejrzystych Standardów funkcjonowania NGO (4h na 1 grupę);
10. Warsztat nr 10 - Omówienie potencjalnej współpracy NGO (4h na 1 grupę);
11. Podsumowanie i ewaluacja warsztatów (2h na 1 grupę)

2. Wizyty mentorskie: 72 spotkania (36 NGO x 2 spotkania) – W celu zbadania postępu jaki poczynili liderzy biorący udział w projekcie oraz ich organizacje. 2 wizyty są również idealną okazją do dokonania ewaluacji dotychczasowych działań realizowanych w projekcie. Mentor będzie również wspierał organizacje pozarządowe do planowania kolejnych efektywnych działań m.in. na rzecz społeczności lokalnych.

3. Platforma internetowa dla NGO biorących udział w projekcie, zawiera:

1) Rozbudowaną stronę internetową realizowanego projektu Inspirujące lekcje skutecznego zarządzania Pomorskimi NGO. Zamieszczone zostaną materiały z realizacji poszczególnych działań.

2) Możliwość rejestracji i logowania tylko i wyłącznie organizacjom biorącym udział w projekcie, zabezpieczając tym samym wartości niematerialne i prawne nabyte podczas projektu;

3) Stworzenie zakładki: Szkolenia distance learning: Skuteczne lekcje pozyskiwania funduszy na działalność NGO wraz z elementami zarządzania projektami oraz poznanie technik użytkowania social mediów - realizowane w zadaniu 4:

a) Panel 1 - Sposoby pozyskiwania funduszy na planowane działania NGO:

- Lekcja 1 - Dotacje Jednostek Samorządu Terytorialnego;
- Lekcja 2 - Dotacje sektora prywatnego;
- Lekcja 3 - Współpraca z biznesem z elementami sponsoringu;
- Lekcja 4 - Dotacje pochodzące z Funduszy Unijnych;

b) Panel 2 - Skuteczna komunikacja w Sieci

- Lekcja 1 - Komunikacja poprzez stronę internetową NGO;
- Lekcja 2 - Komunikacja poprzez Platformę Internetową projektu Inspirujące lekcje skutecznego zarządzania Pomorskimi NGO ;
- Lekcja 3 - Komunikacja poprzez Facebooka i Instagrama;

c) Panel 3 - Zasady skutecznego pisania i zarządzania projektami

- Lekcja 1 - Diagnoza projektu wraz ze sposobem budowania celów projektu;
- Lekcja 2 - Opisanie grupy docelowej odbiorców projektu;
- Lekcja 3 - Sposoby realizacji celów projektu poprzez działania;
- Lekcja 4 - Wskaźniki realizacji projektu;
- Lekcja 5 - Harmonogram działań projektowych;
- Lekcja 6 - Szczegółowy budżet projektu;
- Lekcja 7 - Kontraktacja projektu;
- Lekcja 8 - Koordynowanie projektu;
- Lekcja 9 - Promocja projektu;
- Lekcja 10 - Rekrutacja uczestników projektu;
- Lekcja 11 - Sprawozdawczość projektu;

Platforma internetowa zapewni stały dostęp do treści lekcji nie tylko dla uczestników projektu, ale poprzez funkcję dostępu do logowania zarejestrowanej organizacji biorącej udział w projekcie daje możliwość edukacji każdemu członkowi posiadającemu status aktywnego członka danej organizacji biorącej udział w projekcie. Lekcje zostaną trwale zapisane na platformie zapewniając trwałość projektu.

4) Podstrony dla każdej organizacji pozarządowej biorącej udział w projekcie. Niekiedy poszczególna organizacja nie posiada odpowiedniego potencjału technicznego bądź funduszy by stworzyć profesjonalną stronę internetową. Dzięki tej zakładce, każda organizacja biorąca udział w projekcie będzie mogła nie tylko przedstawić informację o tym czym się zajmuje, informację o osobach tworzących organizację, ale również opisać nowe inicjatywy i dzięki portalu je efektywnie promować, a dzięki podpiętemu facebookowi dokonywać skutecznej interakcji z potencjalnym odbiorcą wydarzenia.

5) Możliwość budowania zakładki strony internetowej dla każdej wspólnej inicjatywy wypracowanej dzięki realizacji niniejszego projektu, co zapewni trwałość projektu.

Zadanie zakłada również comiesięczne moderowanie Platformy, tak by przepływ informacji jak i zamieszczanie etapowo materiałów wynikających z działań projektu jak również z działań poszczególnych organizacji biorących udział w projekcie był płynny, skuteczny i efektywny.

4. Szkolenia online – pozyskiwanie funduszy, zarządzanie projektami, social media (36h); opis szkoleń w zadaniu 3;
5. Targi NGO - Targi wszystkich NGO biorących udział w projekcie Inspirujące lekcje skutecznego zarządzania Pomorskimi NGO. Do realizacji targów zostanie zaangażowany nie tylko zespół projektowy ze strony Wnioskodawcy, ale również przedstawiciele wszystkich organizacji pozarządowych biorących udział w projekcie.
Pozycja zakłada wynajem powierzchni wystawienniczej, Wynajęcie 36 stanowisk wystawienniczych w rozmiarze 8-12m2 wraz oświetleniem oraz montażem i demontażem stoisk, catering, budżet reklamowy dla każdego NGO (standy, ulotki, długopisy);
6. Konferencja podsumowująca projekt dla 200 osób;
Konferencja podsumowująca działania projektu Inspirujące lekcje skutecznego zarządzania Pomorskimi NGO. Będzie ona zorganizowana w celu promocji działań projektowych jak również promocji wszystkich organizacji pozarządowych biorących udział w projekcie. Zaproszone zostaną inne organizacje pozarządowe działające na rzecz lokalnych społeczności jak również przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego odpowiadający za rozwój ngo w poszczególnych gminach oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odpowiedzialny za współpracę z ngo. Wysłane zaproszenie zostanie również do przedstawicieli jednostki organizującej konkurs NOWEFIO, tj. Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Na Konferencję podsumowująca działania projektu Inspirujące lekcje skutecznego zarządzania Pomorskimi NGO zostaną również zaproszeni przedstawiciele mediów lokalnych oraz ogólnopolskich, tak by nagłośnić w odpowiedni sposób działania projektowe. Do prowadzenia Konferencji obok przedstawicieli Wnioskodawcy zostanie wybrana 1 osoba ze wszystkich uczestników biorących udział w projekcie, która wykaże się największym zaangażowaniem podczas realizacji projektu. Natomiast do procesów organizacyjnych włączymy przedstawicieli wszystkich ngo biorących udział w projekcie, tak by można było wzmocnić ich rozwój instytucjonalny. Konferencja została zaplanowana na 200 osób.

TERMINY WYJAZDÓW:
18-22.10.2021r. – Zapisy do 24.09.2021r.
15-19.11.2021r. – Zapisy do 15.10.2021r.
21-25.02.2022r. – Zapisy do 15.10.2021r.

Miejsce wyjazdu na warsztaty:
Dom nad jeziorem
Silnowo 65
www.domnadjeziorem.pl

Organizator: Polska Fundacja Inicjatyw Rozwojowych
Dofinansowanie: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, konkurs NOWEFIO 2021

Inspirujące lekcje skutecznego zarządzania Pomorskimi NGO

Grupa docelowa:
Grupę docelową projektu będzie stanowiło bezpośrednio 72 pracowników/współpracowników z 36 organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego. 60% grupy docelowej będą stanowiły kobiety, 30% będą stanowiły osoby w wieku 50+.
W procesie rekrutacji organizacji pozarządowych Wnioskodawca pierwszeństwem udziału w projekcie obejmie organizacje z obszarów miejscowości poniżej 25 tyś mieszkańców.
        
Zadania:
1. Warsztaty wyjazdowe - 3 grupowe 5 dniowe wyjazdy x 24 osoby
Zakres tematyczny:

1. Warsztat nr 1 - Zasady budowania wizji i misji - (3h na 1 grupę);
2. Warsztat nr 2 - Zasady skutecznego przywództwa - (4h na 1 grupę);
3. Warsztat nr 3 - Przywództwo sytuacyjne (3h na 1 grupę);
4. Warsztat nr 4 - Delegowanie zadań i uprawnień (2h na 1 grupę);
5. Warsztat nr 5 - Skuteczne rozwiązywanie konfliktów (4h na 1 grupę);
6. Warsztat nr 6 - Planowanie Strategi działań NGO (2h na 1 grupę);
7. Warsztat nr 7 - Zasady opracowywania harmonogramów oraz budżetów poszczególnych działań NGO (2h na 1 grupę);
8. Warsztat nr 8 - Emisja głosu/Autoprezentacja - wystąpienia publiczne przed kamerami (4h na 1 grupę);
9. Warsztat nr 9 - Opracowanie przejrzystych Standardów funkcjonowania NGO (4h na 1 grupę);
10. Warsztat nr 10 - Omówienie potencjalnej współpracy NGO (4h na 1 grupę);
11. Podsumowanie i ewaluacja warsztatów (2h na 1 grupę)

2. Wizyty mentorskie: 72 spotkania (36 NGO x 2 spotkania) – W celu zbadania postępu jaki poczynili liderzy biorący udział w projekcie oraz ich organizacje. 2 wizyty są również idealną okazją do dokonania ewaluacji dotychczasowych działań realizowanych w projekcie. Mentor będzie również wspierał organizacje pozarządowe do planowania kolejnych efektywnych działań m.in. na rzecz społeczności lokalnych.

3. Platforma internetowa dla NGO biorących udział w projekcie, zawiera:

1) Rozbudowaną stronę internetową realizowanego projektu Inspirujące lekcje skutecznego zarządzania Pomorskimi NGO. Zamieszczone zostaną materiały z realizacji poszczególnych działań.

2) Możliwość rejestracji i logowania tylko i wyłącznie organizacjom biorącym udział w projekcie, zabezpieczając tym samym wartości niematerialne i prawne nabyte podczas projektu;

3) Stworzenie zakładki: Szkolenia distance learning: Skuteczne lekcje pozyskiwania funduszy na działalność NGO wraz z elementami zarządzania projektami oraz poznanie technik użytkowania social mediów - realizowane w zadaniu 4:

a) Panel 1 - Sposoby pozyskiwania funduszy na planowane działania NGO:

- Lekcja 1 - Dotacje Jednostek Samorządu Terytorialnego;
- Lekcja 2 - Dotacje sektora prywatnego;
- Lekcja 3 - Współpraca z biznesem z elementami sponsoringu;
- Lekcja 4 - Dotacje pochodzące z Funduszy Unijnych;

b) Panel 2 - Skuteczna komunikacja w Sieci

- Lekcja 1 - Komunikacja poprzez stronę internetową NGO;
- Lekcja 2 - Komunikacja poprzez Platformę Internetową projektu Inspirujące lekcje skutecznego zarządzania Pomorskimi NGO ;
- Lekcja 3 - Komunikacja poprzez Facebooka i Instagrama;

c) Panel 3 - Zasady skutecznego pisania i zarządzania projektami

- Lekcja 1 - Diagnoza projektu wraz ze sposobem budowania celów projektu;
- Lekcja 2 - Opisanie grupy docelowej odbiorców projektu;
- Lekcja 3 - Sposoby realizacji celów projektu poprzez działania;
- Lekcja 4 - Wskaźniki realizacji projektu;
- Lekcja 5 - Harmonogram działań projektowych;
- Lekcja 6 - Szczegółowy budżet projektu;
- Lekcja 7 - Kontraktacja projektu;
- Lekcja 8 - Koordynowanie projektu;
- Lekcja 9 - Promocja projektu;
- Lekcja 10 - Rekrutacja uczestników projektu;
- Lekcja 11 - Sprawozdawczość projektu;

Platforma internetowa zapewni stały dostęp do treści lekcji nie tylko dla uczestników projektu, ale poprzez funkcję dostępu do logowania zarejestrowanej organizacji biorącej udział w projekcie daje możliwość edukacji każdemu członkowi posiadającemu status aktywnego członka danej organizacji biorącej udział w projekcie. Lekcje zostaną trwale zapisane na platformie zapewniając trwałość projektu.

4) Podstrony dla każdej organizacji pozarządowej biorącej udział w projekcie. Niekiedy poszczególna organizacja nie posiada odpowiedniego potencjału technicznego bądź funduszy by stworzyć profesjonalną stronę internetową. Dzięki tej zakładce, każda organizacja biorąca udział w projekcie będzie mogła nie tylko przedstawić informację o tym czym się zajmuje, informację o osobach tworzących organizację, ale również opisać nowe inicjatywy i dzięki portalu je efektywnie promować, a dzięki podpiętemu facebookowi dokonywać skutecznej interakcji z potencjalnym odbiorcą wydarzenia.

5) Możliwość budowania zakładki strony internetowej dla każdej wspólnej inicjatywy wypracowanej dzięki realizacji niniejszego projektu, co zapewni trwałość projektu.

Zadanie zakłada również comiesięczne moderowanie Platformy, tak by przepływ informacji jak i zamieszczanie etapowo materiałów wynikających z działań projektu jak również z działań poszczególnych organizacji biorących udział w projekcie był płynny, skuteczny i efektywny.

4. Szkolenia online – pozyskiwanie funduszy, zarządzanie projektami, social media (36h); opis szkoleń w zadaniu 3;
5. Targi NGO - Targi wszystkich NGO biorących udział w projekcie Inspirujące lekcje skutecznego zarządzania Pomorskimi NGO. Do realizacji targów zostanie zaangażowany nie tylko zespół projektowy ze strony Wnioskodawcy, ale również przedstawiciele wszystkich organizacji pozarządowych biorących udział w projekcie.
Pozycja zakłada wynajem powierzchni wystawienniczej, Wynajęcie 36 stanowisk wystawienniczych w rozmiarze 8-12m2 wraz oświetleniem oraz montażem i demontażem stoisk, catering, budżet reklamowy dla każdego NGO (standy, ulotki, długopisy);
6. Konferencja podsumowująca projekt dla 200 osób;
Konferencja podsumowująca działania projektu Inspirujące lekcje skutecznego zarządzania Pomorskimi NGO. Będzie ona zorganizowana w celu promocji działań projektowych jak również promocji wszystkich organizacji pozarządowych biorących udział w projekcie. Zaproszone zostaną inne organizacje pozarządowe działające na rzecz lokalnych społeczności jak również przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego odpowiadający za rozwój ngo w poszczególnych gminach oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odpowiedzialny za współpracę z ngo. Wysłane zaproszenie zostanie również do przedstawicieli jednostki organizującej konkurs NOWEFIO, tj. Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Na Konferencję podsumowująca działania projektu Inspirujące lekcje skutecznego zarządzania Pomorskimi NGO zostaną również zaproszeni przedstawiciele mediów lokalnych oraz ogólnopolskich, tak by nagłośnić w odpowiedni sposób działania projektowe. Do prowadzenia Konferencji obok przedstawicieli Wnioskodawcy zostanie wybrana 1 osoba ze wszystkich uczestników biorących udział w projekcie, która wykaże się największym zaangażowaniem podczas realizacji projektu. Natomiast do procesów organizacyjnych włączymy przedstawicieli wszystkich ngo biorących udział w projekcie, tak by można było wzmocnić ich rozwój instytucjonalny. Konferencja została zaplanowana na 200 osób.

TERMINY WYJAZDÓW:
18-22.10.2021r. – Zapisy do 24.09.2021r.
15-19.11.2021r. – Zapisy do 15.10.2021r.
21-25.02.2022r. – Zapisy do 15.10.2021r.

Miejsce wyjazdu na warsztaty:
Dom nad jeziorem
Silnowo 65
www.domnadjeziorem.pl

Organizator: Polska Fundacja Inicjatyw Rozwojowych
Dofinansowanie: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, konkurs NOWEFIO 2021

Wednesday, 22 September 2021 15:16

Noc spisowa 25 września!

Noc spisowa

Późno chodzisz spać? Jeszcze się nie spisałeś? Odwiedź nas w sobotę 25 września podczas Nocy spisowej. Udostępnimy stanowisko i pomoc urzędnika przy dokonaniu samospisu w Urzędzie Gminy w Ustce, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka w godzinach od 10.00 do 20.00.

Wednesday, 22 September 2021 12:35

Uwaga Właściciele nieruchomości!

chipowanie pojemników

Uwaga Właściciele nieruchomości zamieszkałych w miejscowościach:
Bałamątek
Charnowo
Dalimierz Przewłocki, Dominek, Duninowo, Duninówko
Gąbino, Golęcino, Grabno,
Lędowo, Lędowo-Osiedle
Machowinko, Machowino, Modła, Modlinek, Możdżanowo
Niestkowo
Objazda, Osieki Słupskie
Pęplino
Starkowo
Wodnica, Wytowno
Zaleskie, Zimowiska

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczął się drugi etap chipowania pojemników. W związku powyższym chipowanie będzie odbywać się w dniu odbioru danego odpadu według harmonogramu . Prosimy wystawiać zapełnione pojemniki zgodnie z terminem w harmonogramie wywozu dla danej miejscowości. Nie ma potrzeby wystawiania wszystkich posiadanych pojemników na odpady „na raz” w jednym dniu. 

Ważne, by używany pojemnik miał specjalne gniazdo do montażu chipa – pojemnik powinien spełniać normę unijną EN 840 a także opis z adresem nieruchomości. W przypadku posiadania takiego samego numeru nieruchomości wraz sąsiadem warto pojemniki oznakować dodatkowym symbolem np. inicjałami imienia i nazwiska właściciela nieruchomości.

Zaczipowany pojemnik na śmieci wygląda tak samo jak przed chipowaniem. Chip jest małym elementem umieszczonym pod kołnierzem pokrywy bądź na bocznej ścianie pojemnika. Poniżej załączamy zdjęcia podglądowe jak wygląda ochipowany pojemnik.

Urządzenie pomimo, że jest niewielkie dostarcza wielu ważnych informacji na temat wagi odpadów segregowanych i zmieszanych - resztkowych, których nie można odzyskać w procesie recyklingu oraz lokalizacji tego pojemnika, czyli dokładnego adresu. Ważeniem pojemników zajmują się śmieciarki wyposażone w oprogramowanie do zbierania wszystkich danych. W przypadku opróżniania pojemnika z odpadami pokazuje się waga odebranego odpadu. W czasie rzeczywistym informacje wysyłane są do systemu. Dzięki tym informacjom można sprawdzić czy odpady zostały odebrane w terminie i czy właściciel nieruchomości wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów.

W przypadku właścicieli nieruchomości zbierających odpady zmieszane w pojemniku a pozostałe frakcje segregowane w workach lub jeśli zabraknie miejsca w pojemniku na frakcję segregowaną i wystawia się odpady dodatkowo w workach przypominamy, iż obowiązuje bezwzględne oklejanie worków na odpady segregowane specjalnym kodem kreskowym. Powyższa zasada dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych we wszystkich miejscowościach w całej Gminie Ustka. Kod kreskowy działa podobnie jak wyżej opisany chip. Worki nieoklejone specjalnym kodem kreskowym nie będą odbierane, dlatego prosimy, aby Mieszkańcy używający kody kreskowe sygnalizowali pracownikom Urzędu Gminy zajmującym się gospodarką odpadami komunalnymi (tel. 59 815 24 24) potrzebę zamówienia dodatkowej partii naklejek minimum 6 dni roboczych przed ich wyczerpaniem z uwagi na termin oczekiwania dostawy do tut. Urzędu (za druk odpowiedzialny jest Wykonawca usługi odbioru i zagospodarowania odpadów). Odbiór kodów kresowych jest możliwy wyłącznie w siedzibie Urzędu Gminy Ustka w pokoju nr 4 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 59 815 24 24.

NSP_2021

W związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 informuję, że pracownicy Urzędu Statystycznego Oddział w Słupsku w dniu 25 września (sobota) od godz. 10.00 do godz. 20.00 będą spisywać mieszkańców miejscowości Duninówko, Golęcino, Objazda, Starkowo w wywiadach bezpośrednich pod adresem zamieszkania:
Rachmistrzowie odwiedzą osoby, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.
Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1143), nie można odmówić przekazania danych. Udział w wywiadzie prowadzonym przez pracowników Urzędu Statystycznego jest obowiązkowy.

Każdy pracownik Urzędu Statystycznego, który jest także rachmistrzem  spisowy posiadać będzie identyfikator zawierający:
1. imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
2. numer identyfikatora oraz hologram,
3. nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
4. podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
5. okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na kilka sposobów:
poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza,
w przypadku wątpliwości o pomoc w weryfikacji można także poprosić policję.

Friday, 10 September 2021 08:14

Dożynki Powiatowo - Gminne

Dożynki

Starosta Słupski i Wójt Gminy Ustka zapraszają Mieszkańców Powiatu Słupskiego na Dożynki Powiatowo - Gminne.

Friday, 10 September 2021 07:40

Gmina Ustka. Miejsca, czasy, ludzie

Album

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Gmina Ustka wydała książkę pt. "Gmina Ustka. Miejsca, czasy, ludzie". Publikacja ma charakter albumowy, prezentuje walory, bogactwo historyczne, kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe oraz społeczne naszej gminy. Szczególne znaczenie dla tego wydawnictwa ma jubileusz 45 - lecia funkcjonowania Gminy Ustka jako jednostki samorządowej w przestrzeni naszego kraju. Wójt Gminy Ustka zaprasza na spotkanie promujące album "Gmina Ustka. Miejsca, czasy, ludzie", które odbędzie się 10 września 2021 roku o godz. 17:00 w sali konferencyjnej hotelu Aparton (ul. Szymborkiej 1, Przewłoka). Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w ramach Priorytetu „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność", w ramach operacji „Miejsce, czasy, ludzie – monografia Gminy Ustka”.

Wednesday, 08 September 2021 08:23

Forum Przedsiębiorstw 2021

Tegoroczna edycja Forum Przedsiębiorstw, jednej z najpopularniejszych konferencji dla przedsiębiorców w województwie pomorskim, odbędzie się 15 września w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Organizator, czyli Agencja Rozwoju Pomorza, przewidziała dla publiczności dwie formy uczestnictwa. Pierwszą z nich jest udział w wydarzeniu na miejscu, w audytoriach i salach PPNT, a drugą śledzenie transmisji na żywo w internecie. Obie formy uczestnictwa wymagają rejestracji.

O programie konferencji
Podczas Forum Przedsiębiorstw 2021 padną odpowiedzi na ważne i aktualne pytania: jaki wpływ na małą firmę mają wydarzenia polityczne i zawirowania gospodarcze na drugim końcu świata? Jak dbać o bezpieczeństwo teleinformatyczne w przedsiębiorstwie? Jak umiejętnie promować się w internecie? Co napędza turystykę wellbeing? Jak dbać o dobrostan ciała i umysłu? Na czym polega wielokulturowe i wielopokoleniowe zarządzanie w przedsiębiorstwie?

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć w 2021?
Podczas Forum Przedsiębiorstw będzie można wysłuchać komentarzy dotyczących aktualnej sytuacji ekonomicznej (prof. Jerzy Hausner) oraz geopolitycznej. Nie zabraknie także prelekcji na temat kryzysu klimatycznego (Katarzyna Jagiełło). Wszystkie te zagadnienia mają wpływ nie tylko na potężne korporacje, lecz także na małe i średnie firmy z Pomorza.

Eksport, bezpieczeństwo w sieci i nowoczesny marketing
Uczestnicy będą mogli wziąć udział w trzech panelach tematycznych. Podczas jednego z nich praktycy opowiedzą o swoich doświadczeniach w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego (Jakub Orlik z Niebezpiecznik.pl) oraz robienia szumu w internecie (Monika Czaplicka z agencji Wobuzz). Pojawią się także eksperci zajmujący eksportem polskich towarów na rynki zagraniczne, także poza granicami Unii Europejskiej. Tego panelu, prowadzonego przez red. Jakuba Sito, nie powinni przegapić przedstawiciele firm, które zamierzają skorzystać z grantów unijnych w ramach Pomorskiego Systemu Usług Doradczych „Spektrum” oraz projektu „Pomorski Broker Eksportowy”.

Nie tylko pandemia zmieniła klienta w branży turystycznej
Wiele też można się spodziewać po panelu na temat zrównoważonej turystyki oraz wellbeing. Znana dziennikarka telewizyjna i radiowa Beata Sadowska opowie, czym jest dobrostan i jak go stworzyć oraz pielęgnować w codziennym życiu? Media internetowe będzie reprezentował popularny bloger i podróżnik Wojciech Jurojć (conscioustraveler.pl), który propaguje świadome podróżowanie i ideę świadomego życia. Do grona osobistości medialnych dołączą m.in. dr Anna Dziadkiewicz (Agencja Rozwoju Pomorza i Uniwersytet Gdański) oraz Katarzyna Bogusławska-Marks (Scandic Gdańsk), wdrażająca w hotelarstwie innowacyjne pomysły w duchu ekologicznym. Ponadto Katarzyna Kucz-Chmielecka z Sopockiej Organizacji Turystycznej, Zdzisława Mochnacz, menedżerka marki „Nowego Jantaru” w Ośrodku Medycyny Naturalnej w Jantarze, a także Aleksandra Klonowska-Szałek z Slowhop.com. Podczas dyskusji z ekspertami zostaną omówione wnioski dla firm, wypracowane w ramach międzynarodowego projektu „SB Well” (Wellbeing Tourism in the South Baltic Region. Guidelines for Good Practices & Promotion).

Firma coraz bardziej różnorodna
Trzeci panel – przygotowany we współpracy z Open Eyes Economy w ramach ogólnopolskiego cyklu „Solidarni w rozwoju” – będzie poświęcony zarządzaniu w wielopokoleniowym i wielokulturowym przedsiębiorstwie. W debacie na ten temat, moderowanej przez wybitnego teoretyka zarządzania, prof. Krzysztofa Obłoja, wezmą udział Dominika Bettman (Siemens Polska), Iwona Jarzębska (Bank Millennium), Susanna Izzetdinova (Azima Tatarskie Przysmaki), Przemysław Lutkiewicz (LPP), a także Paweł Olechnowicz (prezes Grupy LOTOS w latach 2002-2016). Z kolei komentarz socjologiczny wygłosi prof. Cezary Obracht-Prondzyński.

Jak wziąć udział ?
Na wydarzenie stacjonarne, po opłaceniu zwrotnej kaucji w wysokości 30 zł, można zarejestrować się za pośrednictwem serwisu Konfeo: https://forumprzedsiebiorstw.konfeo.com/. Ze względów bezpieczeństwa do uczestnictwa w wersji stacjonarnej zapraszamy tylko osoby w pełni zaszczepione. Z zapisami na wydarzenie nie należy zwlekać, ponieważ obowiązuje limit uczestników.

Transmisję na żywo będzie można oglądać także po rejestracji, która jest możliwa na stronie https://forumprzedsiebiorstw.pl/. Na podany adres e-mail organizatorzy prześlą link do systemu streamingowego.

Regulamin konferencji znajduje się na stronie www.forumprzedsiebiorstw.pl.

Agencja Rozwoju Pomorza realizuje Forum Przedsiębiorstw 2021 w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”, finansowanego ze środków publicznych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1 Specjalistyczne Usługi Doradcze.

Forum Przedsiębiorstw 2021 zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka oraz Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka.

Kontakt:

  • Katarzyna Laskowska, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 58 32 33 228
  • Adam Majewski, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 58 32 33 161
Page 9 of 130

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com