Wednesday, 06 April 2022 10:50

Wyrazy głębokiego współczucia

Kondolencje

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Stanisława Kowalewskiego sołtysa sołectwa Objazda w latach 1988 - 1994. Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim w imieniu Radnych, Sołtysów i pracowników Urzędu składają Anna Sobczuk - Jodłowska - Wójt Gminy Ustka i Wacław Laskowski - Przewodniczący Rady Gminy Ustka.

Konsultacje

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Wójta Gminy Ustka z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany patrona Szkoły Podstawowej im. por. Witolda Dzięgielewskiego w Zaleskich

Treść ogłoszenia

Ankieta do konsultacji [PDF]

Ankieta internetowa

W związku z ogłoszonym alertem o silnych wiatrach 04-05.04.2022r. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.o w Słupsku prosi odbiorców o zabezpieczenie niezbędnej ilości wody dla własnych potrzeb w związku z ewentualnymi przerwami zasilania w energię elektryczną urządzeń produkujących wodę. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku.

Pojemnik

Szanowni Mieszkańcy!
Przypominamy o obowiązku wystawienia i udostępnienia pojemników na odpady w celu ich oczipowania. Poniżej harmonogram dla poszczególnych miejscowości obsługiwanych przez firmę King. 

 • Gąbino; Dominek; Osieki Słupskie – 11 kwietnia 2022 r.
 • Niestkowo; Charnowo - 12 kwietnia 2022 r.
 • Grabno; Zimowiska -  13 kwietnia 2022 r.
 • Lędowo, Lędowo-Osiedle, Modlinek, Modła - 14 kwietnia 2022 r.
 • Możdżanowo, Starkowo, Krężołki - 15 kwietnia 2022 r.
 • Zaleskie, Golęcino, Zabłocie - 19 kwietnia 2022 r.
 • Wodnica - 20 kwietnia 2022 r.
 • Duninowo, Nowe Duninówko - 21 kwietnia 2022 r.
 • Machowino - 22 kwietnia 2022 r.
 • Radwanki, Pęplino - 25 kwietnia 2022 r.

Na pozostałe miejscowości  przedstawimy harmonogramy w poniedziałek tj. 11.04.2022r. Ważne, by używany pojemnik posiadał opis z adresem nieruchomości, a także miał specjalne gniazdo do montażu chipa – pojemnik powinien spełniać normę unijną EN 840. W przypadku posiadania takiego samego numeru nieruchomości wraz z sąsiadem, warto pojemniki oznakować dodatkowym symbolem np. inicjałami imienia i nazwiska właściciela nieruchomości.

Montowane czipy pomimo, że są niewielkie dostarczają wielu ważnych informacji:

 • na temat wagi odpadów segregowanych i zmieszanych - resztkowych, których nie można odzyskać w procesie recyklingu,
 • lokalizacji tego pojemnika, czyli dokładnego adresu.

Ważenie pojemników odbywa się w śmieciarkach wyposażonych w oprogramowanie do zbierania wszystkich danych. W przypadku opróżniania pojemnika z odpadami pokazuje się waga odebranego odpadu. W czasie rzeczywistym informacje o masie odpadów oraz adresie nieruchomości wysyłane są do systemu. Dzięki tym informacjom można sprawdzić czy odpady zostały odebrane w terminie i czy właściciel nieruchomości wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów. Bardzo prosimy o dostosowanie się do ww wytycznych, ponieważ nieoczipowane pojemniki nie będą odbierane od 1 maja.

Informacja

Urząd Gminy Ustka informuje, iż obywatele Ukrainy przebywający na terenie gminy Ustka, którzy chcą złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL mogą nieodpłatnie wykonać fotografię do wniosku w terminie:

- 19 marca 2022 r.(sobota) godz.10:00-15:00, Ośrodek Wypoczynkowy „Lazur Bis”, ul. Jaworowa 2, 76-212 Rowy

- 22 marca 2022 r. (wtorek) godz. 7:30-11:00, Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka

Uprasza się, aby każda osoba miała ze sobą dokument tożsamości.

Podczas wykonywania zdjęć będzie możliwość wypełnienia wniosku o nadanie numeru PESEL. W tym celu prosimy o zabranie ze sobą dokumentu niezbędnego do potwierdzenia tożsamości (paszport, dowód osobisty, akt urodzenia dziecka).

-------

Управління ґміни Устка повідомляє, що громадяни України, які проживають в ґміні Устка, які бажають подати заявку на отримання номера PESEL, можуть безкоштовно сфотографуватися для заявки в межах: - 19 березня 2022 року (субота) з 10:00 до 15:00, База відпочинку «Лазур Біс», вул. Jaworowa 2, 76-212 Rowy - 22 березня 2022 р. (вівторок) 7: 30-11: 00, Устська комуна, вул. Дуніна 24, 76-270 Устка

Будь ласка, переконайтеся, що кожна особа має при собі документ, що посвідчує особу.

Під час фотозйомки можна буде заповнити заявку на надання номера PESEL. Для цього необхідно мати при собі документ, який підтверджує вашу особу (паспорт, посвідчення особи, свідоцтво про народження дитини).

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie / Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні

W związku z ogromnym zainteresowaniem dotyczącym składania wniosków o nadanie numeru PESEL uchodźcy informujemy, iż na wizytę w Urzędzie Gminy Ustka celem złożenia ww. wniosku obowiązują zapisy. Prosimy zapisywać się osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub dzwoniąc pod numer 59 815 24 00.

 

Plakat

W związku z przebywaniem na terenie naszej gminy dzieci z ogarniętej wojną Ukrainy, poszukujemy nauczycieli, opiekunów psychologów, terapeutów oraz wolontariuszy do pracy z dziećmi. Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy Ustka pod numerem telefonu 59 815 21 01 lub mailowo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Wednesday, 09 March 2022 16:44

Najszczersze wyrazy współczucia

Kondolencje

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Czesława Fudali - byłego sołtysa sołectwa Rowy. Najszczersze wyrazy współczucia żonie Jadwidze - Sołtys Rowów oraz synowi Sławomirowi - Radnemu Rady Gminy Ustka w imieniu Radnych, Sołtysów i pracowników Urzędu składają Anna Sobczuk - Jodłowska - Wójt Gminy Ustka i Wacław Laskowski - Przewodniczący Rady Gminy Ustka.

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku uprzejmie informuje odbiorców wody w m. Starkowo, że w dniu 10.03.2022r. ( czwartek ) w godzinach od 9;00 do 14:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej. Prosimy o zabezpieczenie zapasów wody . Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Friday, 04 March 2022 07:43

Program Stypendialny Horyzonty

Plakat

Do 31 marca trwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego (Fundacji EFC) realizowanego w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków. To kompleksowe wsparcie dla uczniów i uczennic, którzy chcą uczyć się w najlepszych szkołach średnich w całej Polsce, przyznawane przez Fundację EFC już od 12 lat. Zwracamy się z prośbą o pomoc w dotarciu do tych najbardziej potrzebujących stypendium – młodych ludzi z aspiracjami i energią do działania.

Program Horyzonty kierujemy do ósmoklasistów, którzy pochodzą z małych miejscowości, a chcieliby dalej uczyć się i rozwijać w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście. Stypendium otrzymują na cały okres nauki w szkole średniej. Do tej pory nasz program objął już blisko 900 uczniów szkół ponadpodstawowych. Takie osoby na pewno znajdują się także w Państwa lokalnej społeczności – warto wesprzeć ich rozwój!

Żeby ubiegać się o stypendium Horyzonty, kandydat lub kandydatka musi:

- pochodzić z miejscowości do 30 000 mieszkańców,

- planować naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacją EFC,

- średni miesięczny dochód w rodzinie nie może przekraczać 1550 zł netto na osobę.

Uważność na potrzeby młodzieży jest dziś ważniejsza, niż kiedykolwiek – dlatego poza finansowaniem edukacji i życia w nowym miejscu, stypendium oferuje także wspólne działania społeczne, bezpieczną, twórczą przestrzeń do rozwoju i realizowania pasji, opiekę doświadczonej i zaangażowanej kadry, wsparcie psychologiczne, letnie i zimowe wyjazdy, warsztaty... to wszystko stypendyści i stypendystki, absolwenci i absolwentki programu oraz zespół fundacji realizują razem, wspierając się wzajemnie.

Szczegółowe informacje na temat stypendium znajdują się na https://efc.edu.pl/programy/horyzonty

 

Thursday, 03 March 2022 10:01

Przyjąłeś uchodźcę pod swój dach?

Informacje dotyczące przyjmowania uchodźców

Przyjmowanie uchodźców należy zgłosić

Urząd Gminy Ustka informuje, że mieszkańcy, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców powinni bezzwłocznie skontaktować się z tutejszym urzędem i przekazać informację o liczbie oraz adresie pobytu tych osób.

Ważne! Należy zgłosić także wyjazd uchodźców z podanego adresu pobytu.

Zgodnie z wytycznymi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego samorządy są zobligowane do codziennego raportowania aktualnej liczby uchodźców na swoim terenie.

Informacje prosimy przekazywać do p. Justyny Socha (ewidencja ludności) pod numerem telefonu 59 815 24 26 w godzinach pracy Urzędu lub mailowo pod adresem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wykaz telefonów Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Słupskiego:

Telefon dyżurny całodobowy 605 – 403 – 605 – Koordynator ds. rozmieszczania po ośrodkach

W godzinach pracy urzędu:

 • 059 841 85 58
 • 059 841 85 66
 • 059 841 85 67
 • 059 841 85 55

Całodobowa Infolinia Powiatu Słupskiego (obsługa również w języku ukraińskim i białoruskim)

Pani Olga 736 300 727

Pan Żenia 789 347 041

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

Page 4 of 130

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com