Szanowni Państwo. Prosimy o zapoznanie się z zasadami pracy Urzędu Gminy Ustka. Więcej na stronie.
czwartek, 06 luty 2020 09:02

Informacja dla interesantów

Informujemy, że obsługa interesantów Urzędu Gminy Ustka odbywa się w Biurze Obsługi Interesantów

  • w poniedziałki, wtorki, czwartki  w godzinach 7:30 - 15:30
  • w środy w godzinach 7:30 - 17:00
  • w piątki w godzinach 7:30 - 14:00.

Kasa Urzędu czynna jest:

  • poniedziałki, wtorki, czwartki - 9:00 - 14:00
  • środy - 9:00 - 16:00
  • piątki - 9:00 - 13:00

Przypominamy również, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.67.2018 Wójta Gminy Ustka z dnia 17 grudnia 2018 roku przyjęcia interesantów w referatach i na poszczególnych stanowiskach pracy w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki odbywają się w godzinach  9:00 - 14:00, natomiast w środy - 9:00 - 17:00.

W dniu 29 stycznia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy Ustka, na którym radni podjęli uchwałę  w sprawie dopłat do ceny 1 m 3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Ustalono na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 maja 2020 roku dopłaty z budżetu Gminy Ustka dla odbiorców usług wykorzystujących wodę na cele socjalno – bytowe w ramach gospodarstw domowych do ceny 1 m 3 dostarczanej wody w wysokości 0,82 zł/m3  oraz dla dostawców ścieków powstających w gospodarstwach domowych do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków w wysokości 1,18 zł/m3.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument, określający sposób użytkowania przestrzeni bądź też przeznaczanie określonych terenów pod konkretny sposób zagospodarowania. Zależy nam, aby przy planowaniu wyznaczyć najbardziej optymalne i zgodne z potrzebami właścicieli działek i mieszkańców oraz z zasadami ochrony środowiska sposoby użytkowania tych terenów w przyszłości. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH W TYM MIESZKAŃCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE OSOBY/INSTYTUCJE ZAINTERESOWANE NA SPOTKANIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 STYCZNIA 2020 ROKU O GODZ. 18:00 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DUNINOWIE.
Jednocześnie informujemy, że konsultacje realizowane są przy wsparciu środków zewnętrznych. Gmina Ustka pozyskała grant na realizację pogłębionych konsultacji społecznych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”.   

Wójt Gminy Ustka
Anna Sobczuk - Jodłowska

środa, 08 styczeń 2020 13:40

XIII Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 20 grudnia odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada uchwaliła budżet gminy Ustka na 2020 rok wraz z  Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ustka na lata 2020 – 2026. Radni podjęli uchwały w sprawie :  zmian  w budżecie gminy Ustka na 2019 rok, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego oraz  zawarcia umowy partnerskiej w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą  „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R 10   i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”, określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok oraz  przystąpienia do Projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
Rada Gminy przyjęła Stanowisko w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 203.

wtorek, 31 grudzień 2019 08:29

Uwaga

Z przyczyn niezależnych od tutejszego Urzędu informujemy Państwa, iż planowany w dniu 07 stycznia 2020 roku odbiór odpadów BIO oraz PAPIERU odbędzie się w dniu 08 stycznia 2020 roku.  Zwracamy również uwagę, aby na bieżąco monitorować stronę internetową Urzędu Gminy w Ustce www.ustka.ug.gov.pl.

Strona 6 z 115

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com