Słup energetyczny

Szanowni Państwo,
W okresie letnim zdarzają się dni, w których na naszym terenie może wystąpić podwyższona, czasami ekstremalnie, temperatura powietrza. Długotrwałe, wysokie temperatury są przyczyną sytuacji, w której rozgrzane przewody linii energetycznych wydłużają się, powodując zmniejszenie odległości przewodów od powierzchni gruntu.
Jednocześnie na naszym terenie rozpoczynają się prace żniwne z wykorzystaniem wysokich kombajnów. Prowadzi to do sytuacji mogących budzić niepokój. W celu ochłodzenia silnika, zwiększania pojemności zbiorników i z innych przyczyn, podnoszone są metalowe osłony maszyn. W maszynach rolniczych montowane są także anteny radiowe. Zwiększa to wysokość pracującego sprzętu, który sam w sobie ma bardzo duże gabaryty. Przy pracach w pobliżu linii energetycznych i bezpośrednio pod nimi może wystąpić niebezpieczeństwo zahaczenia maszyny rolniczej o przewody lub nadmierne zbliżenie, a w konsekwencji zagrożenie bezpieczeństwa osób obsługujących kombajn.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o pilne przekazanie rolnikom informacji o mogącym wystąpić zagrożeniu, z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy pracach wysokim sprzętem w sąsiedztwie linii energetycznych. Należy zwracać uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości, pracującego sprzętu od przewodów linii. Nie należy zwiększać, przez wyżej określone zachowania, wysokości ruchomego sprzętu rolniczego.

W przypadkach, gdy zauważone zostanie zagrożenie w postaci zbliżenia maszyn rolniczych do przewodów linii elektroenergetycznej, prosimy o przerwanie prac polowych w pobliżu linii i kontakt z pracownikiem ENERGA OPERATOR SA za pośrednictwem numeru telefonu 601 994 167, który czynny jest przez całą dobę.

Drewno opałowe

Uprzejmie informujmy, że Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszania „KOMINKI I PIECE” z siedzibą w Zdunach Rynek 2 zwrócił się z prośbą o przyłączenie się mieszkańców Gminy do petycji w sprawie obniżenia stawki VAT na drewno opałowe. Pełna treść prośby o poparcie oraz apelu ww. Stowarzyszenia dostępna jest pod linkiem

https://www.openpetition.eu/pl/petition/online/apel-o-wprowadzenie-stawki-0-vat-na-drewno-opalowe

oraz na stronie internetowej Gminy Ustka i portalu społecznościowym Facebook. Istnieje możliwość włączenia się w akcję poparcia:

Termin zgłoszenia poparcia online i składania podpisów osobiście - mija 18 sierpnia 2022 roku.

UWAGA!!!

Budynek

Informujemy, że w dniu 29 lipca 2022 roku przyjmowanie interesantów w sprawach dowodów osobistych oraz ewidencji ludności odbywać się będzie od godz. 7.30 do 9.30 oraz od 12.00 do godz. 14.00.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!

Wszelkie sprawy (m.in. sprawy meldunkowe) można załatwić przez platformę e-PUAP.
Wnioski na dowód osobisty można składać w Urzędzie Miasta Ustka ul. Kard. Wyszyńskiego 3.

Konkurs

Wójt Gminy Ustka zaprasza do wzięcia udziału w corocznym Gminnym Konkursie na Wieniec i Chleb Dożynkowy! Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 września podczas Dożynek Gminnych w Wodnicy.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Zgłoszenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego w załączniku z regulaminem.

Skażenie wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w związku ze stwierdzeniem obecności parametru mangan (wynik: 54 pg/1, wartość parametryczna: 50 pg/1) w próbce wody do spożycia pobranej w dniu 11.07.2022 r. z urządzenia wodociągowego DWS Perła w Ustce zlokalizowanego w Przewłoce ul. Wczasowa 27, 76-270 Ustka, przesyła w załączeniu zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) komunikat zawierający:
- informację o warunkowej przydatności wody do spożycia z tego urządzenia wodociągowego;
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Pełna treść komunikatu

XLI Sesja Rady Gminy Ustka

-   spraw finansowych: zmiany uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Rowach; udzielenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Rowach; udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim i Gminą Słupsk w celu wspólnej realizacji przebudowy drogi powiatowej na odcinku skrzyżowanie do Charnowa w Gałęzinowie – Charnowo oraz na odcinku DW203 – Charnowo; udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego; opłaty targowej i miejscowej; zmian w budżecie oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2022 – 2030; zmiana uchwały ws. dotacji dla OSP Duninowo;

- spraw inwestycyjnych - przyjęcia "Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka na lata 2022 – 2030”;

- spraw zagospodarowania przestrzennego - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Przewłoka;

- spraw oświatowych: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Ustka dla szczególnie uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Ustka; utworzenia Przedszkola w Objeździe; utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Objeździe; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia z dziećmi 5-letnimi w grupach mieszanych z dziećmi 6-letnimi zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ustka; określenia średniej  ceny  jednostek paliwa  w gminie na rok szkolny;

- spraw społecznych: przystąpienia gminy Ustka do projektu pn. ,,Dobry Start – Aktywizacja społeczna i zawodowa cudzoziemców przebywających na terenie gminy Ustka" realizowanego przez Stowarzyszenie Horyzont z siedzibą w Słupsku; oraz rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Ustka;

Rada Gminy Ustka przyjęła stanowisko w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 1116G na odcinku Machowinko – Poddąbie oraz sprawozdanie Wójta Gminy Ustka z konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie Gminy Ustka mających na celu poznanie opinii społeczności w zakresie zmiany patrona Szkoły Podstawowej im. por. Witolda Dzięgielewskiego w Zaleskich. Radni mieli również okazję do zapoznania się z ofertą Słonecznikowego Przedszkola reprezentowaną przez dyrektor Panią Joannę Giebułtowską. Uchwały i informacje dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Ustka w  zakładce – Działalność Rady Gminy

Strefa przybrzeżna

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełnienia ankiety o usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa "Strefa Przybrzeżna": gminy Główczyce, miasta Łeby, gminy Smołdzino, miasta i gminy Ustka oraz gminy Wicko.
Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju tego obszaru. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 5 minut. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu. Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi. Formularz ankiety dostępny jest pod linkiem:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8venvjrg

 

Strefa przybrzeżna

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełnienia ankiety o usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa "Strefa Przybrzeżna": gminy Główczyce, miasta Łeby, gminy Smołdzino, miasta i gminy Ustka oraz gminy Wicko.
Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju tego obszaru. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 5 minut. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu. Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi. Formularz ankiety dostępny jest pod linkiem:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8venvjrg

 

Strona 1 z 130

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com