Informacja o wynikach Konkursu na Najładniejszą Bożonarodzeniową Dekorację Posesji 2019/2020

Komisja konkursowa po merytorycznej ocenie kart zgłoszeniowych i załączonych zdjęć oraz przyznaniu punktacji wyłoniła następujących laureatów III edycji Konkursu na Najładniejszą Bożonarodzeniową Dekorację Posesji 2019/2020, usytuowaną na terenie Gminy Ustka:

miejsce I – Piotr Szczepanik i Katarzyna Wysocka-Szczepanik
miejsce II - Katarzyna i Wojciech Łowczyk
miejsce III - Tadeusz Kulmatycki
wyróżnienie - Katarzyna Kardasińska
wyróżnienie - Grzegorz Laskowski

Wszystkich laureatom serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i wzięcie udziału w Konkursie.

Zawiadomienie Wójta Gminy Ustka z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk morskich usytuowanych na terenie Gminy Ustka.

Załączniki:
Treść zawiadomienia
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Ustka
Załącznik nr 1 do uchwały

poniedziałek, 23 grudzień 2019 08:52

Godziny pracy urzędu w okresie świątecznym.

OGŁOSZENIE

Informujemy mieszkańców Gminy Ustka i wszystkich interesantów o godzinach pracy Urzędu Gminy Ustka w okresie świątecznym:
- 24 i 31 grudnia 2019 roku – Urząd czynny do 14.00,
- 27 grudnia 2019 roku - Urząd Gminy będzie nieczynny,

Kasa urzędu w tych dniach otwarta będzie w godzinach od 8:00 do 9:00

Szanowni mieszkańcy,

Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego informuje, iż od dnia 11 grudnia 2019 roku opłaty za amatorski połów ryb na łowiskach SPN można dokonywać tylko za pośrednictwem elektronicznego systemu sprzedaży licencji wędkarskich znajdującego się na stronie http://www.slowinskipn.eparki.pl lub bezpośrednio w kasie SPN w Smołdzinie ul. Bohaterów Warszawy 1A, w godz. 8:00-15:00, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy).

Przelewy tradycyjne NIE będą upoważniały do amatorskiego połowu ryb na łowiskach SPN.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 515 069 186 lub 519 157 659

środa, 11 grudzień 2019 16:20

Zaproś Marynarza na Święta

Drodzy mieszkańcy Gminy!

Nadarza się niezwykła okazja, aby ugościć w swoim domu z okazji Świąt Bożego Narodzenia jednego z amerykańskich Marynarzy służących w Jednostce Wsparcia Marynarki Wojennej USA w Redzikowie. "Zaproś Marynarza Na Święta" to program świąteczny skierowany do Was przez dowódcę JWMW Erica Williamsa:

Ponieważ zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, chciałbym przestawić Wam mój program “Zaproś Marynarza na Święta”, czyli specjalny program świąteczny pod patronatem dowódcy NSF Redzikowo. Umożliwia on odwiedziny amerykańskich Marynarzy w dniach 24, 25, 26 grudnia lub 1 stycznia w domach okolicznych polskich rodzin, aby wspólnie obchodzić te Święta, zasiąść do rodzinnego obiadu i podzielić się tradycjami świątecznymi. Troskliwe rodziny są proszone o przyjęcie pracowników służby mundurowej, którzy nie mogą być ze swoimi rodzinami i ukochanymi w tym tradycyjnie rodzinnym święcie. Rodziny te będą starannie wybrane, tak aby dopasować ich preferencje z preferencjami Marynarza.

Przyjęcie naszych amerykańskich Marynarzy do domów Waszych polskich rodzin podczas Świąt Bożego Narodzenia jest kolejnym sposobem na wzmocnienie naszej amerykańsko-polskiej przyjaźni i partnerstwa na wiele lat!

Proszę o rozważenie wdrożenia programu „Zaproś Marynarza na Święta” poprzez przekazanie informacji rodzinom i organizacjom w Państwa społecznościach. W załączniku przesyłam wzór formularza do wypełnienia przez rodzinę, w celu zapoznania się z nim i pomoc w odpowiedzi na ogólne pytania związane z celem i zamiarem programu „Zaproś Marynarza na Święta”.

Osoba wyznaczona do kontaktu to pani Małgorzata Ozimek (Gosia), numer kontaktowy 0048 573 001 282, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowo, ja jestem gotowy odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania lub obawy.
Z poważaniem,
E. M. WILLIAMS

FORMULARZ (.docx)

FORMULARZ (.pdf)

poniedziałek, 02 grudzień 2019 14:17

Gmina Ustka otrzymała kolejny grant.

Gmina Ustka otrzymała grant w wysokości 23 483,00 zł od Partnerstwa w skład, którego wchodzi: Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo", ResPublic sp. z o.o. i GARD - Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna Woźnicka w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

„Rozwiniecie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski"

Celem projektu jest przeprowadzanie we współpracy z NGO konsultacji dokumentów dotyczących planowania przestrzennego w 20 gminach, co w rezultacie spowoduje, że do 31.12.2021 r., min. 15 gmin przeprowadzi, wspólnie z NGO, konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego na wczesnym etapie ich powstania (I etap).

Dofinansowanie projektu z UE: 1 999 320 zł.

PLAKAT

Uprzejmie zapraszam na Inauguracyjne posiedzenie I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Ustka w dniu 30 października 2019 roku, godz. 14:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka, ul. Dunina 24 (sala nr 112).

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji przez koordynatora
 2. Wystąpienie Wójta Gminy Ustka i Przewodniczącego Rady Gminy Ustka.
 3. Przekazanie prowadzenia sesji przez koordynatora Przewodniczącemu Rady Gminy Ustka do czasu wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Ustka.
 4. Stwierdzenie kworum.
 5. Ślubowanie Radnych
 6. Wybór Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Ustka:
  • a) zgłaszanie kandydatur,
   b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
   c) przyjęcie regulaminu głosowania,
   d) przeprowadzenie głosowania,
   e) podjęcie uchwał.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zakończenie obrad i sesji Młodzieżowej Rady Gminy Ustka.
piątek, 25 październik 2019 12:52

Relacja z XI Sesja Rady Gminy Ustka.

W dniu 23 października odbyła się XI Sesja Rady Gminy Ustka, na której laureat Nikodem Olejniczak otrzymał nagrodę główną zdobytą w konkursie plastyczno- literackim pn. „Ja za 20 lat” organizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019.

Następnie radni podjęli uchwały z zakresu:
- spraw planistycznych i gospodarowania mieniem komunalnym tj. uchwalenia zmiany MPZP dla nieruchomości położonej w miejscowości Charnowo w gminie Ustka, zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ustka, programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ustka na lata 2014 - 2020,
- spraw finansowych, podatków i opłat lokalnych na 2010 rok, tj.: zmian w budżecie gminy Ustka na 2019 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2019 – 2025, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, opłaty miejscowej opłaty uzdrowiskowej, opłaty targowej, opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Ustka, zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochrona środowiska, zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Ustka.

Rada Gminy przyjęła informacje z analizy oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych za 2018 rok.

poniedziałek, 07 październik 2019 09:26

Relacja z X Sesji Rady Gminy Ustka.

W dniu 27 września odbyła się X Sesja Rady Gminy Ustka, na której radni podjęli uchwały z zakresu:
- spraw planistycznych i gospodarowania mieniem komunalnym tj. uchwalenia zmiany MPZP dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Przewłoka oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Poddąbie i Rowy,
- spraw finansowych tj.: dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2019 – 2025, zmian w budżecie gminy Ustka na 2019 rok, określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
- oświaty tj.: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gąbinie, zmiany uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi szkół, dla których Gmina Ustka jest organem prowadzącym, planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka i inne organy oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku, zasad wynagradzania nauczycieli.

Rada Gminy w głosowaniu tajnym dokonała wyboru ławników do orzekania w sądach powszechnych w Słupsku na okres kadencji 2010 – 2023, oraz rozpatrzyła skargi na działalność Sołtysów z dnia 30 lipca 2019 roku i 16 sierpnia 2019 roku oraz informację o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Gminy Ustka.

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

Strona 5 z 48

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…