Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku działając na podstawie § 26 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 08.05.2020 r. z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Poddąbie (gm. Ustka) stwierdza:

-przydatność wody do spożycia.

Zarządca urządzenia wodociągowego w dniu 11.05.2020 r. przedstawił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi w Słupsku sprawozdanie z badań, które nie wykazało przekroczeń wartości parametrycznej: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. Tym samym potwierdził przydatność wody do spożycia z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Poddąbie (gm. Ustka) do obowiązujących norm.

Jednocześnie odwołuję komunikat Nr 18.HK.2020 z dnia 04.05.2020 r.

Zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Na ich podstawie możesz starać się w ZUS o świadczenie postojowe, zwolnienie z opłacania składek, odroczenie terminu ich płatności czy układ ratalny bez opłaty prolongacyjnej. Możesz również wystąpić do ZUS o odstąpienie od pobrania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r.
Więcej w poradniku [PDF].

Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Słupsku uprzejmie informuje odbiorców wody w miejscowości Zaleskie, że otrzymał decyzję od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku, że woda jest warunkowo dopuszczona do spożycia po wcześniejszym przegotowaniu trwającym minimum 2 minuty. Dodatkowo informujemy, że w wodzie w minimalnym stopniu może być wyczuwalny podchloryn sodu. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku działając na podstawie § 26 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 23.04.2020 r. z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Zaleskie (gm. Ustka), która wykazała obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C (wynik: >300 jtk/lml; zalecana wartość w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej: <100 jtk/lml) informuje, że podwyższona wartość tego parametru nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, stwierdza:

-    informację o warunkowej przydatności wody do spożycia z tego urządzenia wodociągowego;

-    zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Powyższy komunikat został wydany celem dalszego rozpowszechniania przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego został wydany.

Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Słowiński Park Narodowy informuje o możliwości zakupu biletów wstępu do Parku online. Wychodząc naprzeciw wygodzie turystów SPN podążając za trendami i korzystając z dostępnych technologii, uruchomił od 01 maja 2020 r., sprzedaż biletów wstępu do SPN przez aplikację internetową, dostępną na stronie pod adresem: https://slowinskipn.eparki.pl/. Mając na uwadze środki bezpieczeństwa, wynikające z obecnej sytuacji stanu epidemii, informacja znajdująca się pod linkiem: https://slowinskipn.pl/pl/covid2.html. została przekazana turystom z różnych źródeł, celem zachęcenia osób, decydujących się na odwiedzenie Słowińskiego Parku Narodowego, do korzystania z elektronicznej formy płatności, minimalizując kontakt pomiędzy osobami. Obecnie na terenie SPN można kupić bilet jedynie przez ww. aplikację eParki.pl.

Dochody uzyskane z biletów wstępu przeznaczone są na działania statutowe Parku - przede wszystkim na ochronę przyrody i utrzymanie infrastruktury turystycznej, realizowanej w ramach zadań ochronnych Słowińskiego Parku Narodowego.

Prosimy Państwa o dołączenie się do nas i wspieranie ochrony przyrody.

poniedziałek, 04 maj 2020 14:53

Polska Informacja turystyczna informuje...

Polska Organizacja Turystyczna  publikuje wytyczne i rekomendacje dotyczące funkcjonowania punktów informacji turystycznych, hoteli, obiektów, pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

 W załączeniu:

-Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce (materiał z Ministerstwa Rozwoju)

-rekomendowane informacje dla punktów IT wraz z wytycznymi dla klientów (materiały dot. IT zostały przygotowane przez Zarząd Forum IT i zmodyfikowane za pośrednictwem POT przez GIS)

 

Publikowane dokumenty są jedynie rekomendacjami i wytycznymi i zapewne w ślad za nimi pojawią się niezbędne rozporządzenia prawne, jednak już dziś prosimy o zapoznanie się oraz  udostępnienie zainteresowanym.

PSZOK, czyli PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH to miejsce, w którym BEZPŁATNIE można zostawić posegregowane śmieci, oraz tzw. Odpady problemowe (np. wielkogabarytowe, remontowe, niebezpieczne – baterie, akumulatory).
Do PSZOK-a nie przywozimy odpadów zmieszanych!!

 

PSZOK Gminy Ustka znajduje się pod adresem: WODNICA 70 i czynny jest od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty od godziny 8:00 do 14:00.

Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Nr 32/2020 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zabezpieczenia i odbioru odpadów komunalnych z miejsc izolacji:

1. Odpady z miejsca izolacji będą zbierane z podziałem na cztery frakcje tj. papier, szkło, plastik i zmieszane (bio umieszczane razem ze zmieszanymi).
2. Odpady zbierane selektywnie zgodnie z ust. 1 muszą być umieszczane w worku koloru czarnego z koniecznością szczelnego zamknięcia.
3. Odpadów z miejsc izolacji nie można wystawiać przed posesję/drzwi lokalu ani wrzucać do pojemników na odpady komunalne.
4. Odbiór worków z odpadami z miejsc izolacji (bez bezpośredniego kontaktu z osobą przebywającą w izolacji) odbywać się będzie 1 x w tygodniu (w środy) w godzinach 6.00 – 9.00, przy czym pierwszy odbiór odpadów nastąpi dnia 30.04.2020 r. (czwartek).
5. W uzasadnionych przypadkach możliwy będzie odbiór odpadów pochodzących z miejsc izolacji w innym indywidualnym terminie.
6. Zgłoszenia odbioru odpadów o których mowa w ust. 1 należy dokonywać pod numerem telefonu 693 606 604 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godzinach 7.00 – 14.00. Kontakt dedykowany wyłącznie obsłudze miejsc izolacji.
7. Worki na poszczególne frakcje odpadów wymienione w ust. 1, łącznie z workiem w kolorze czarnym będą dostarczane do miejsc izolacji w czasie odbioru odpadów lub po zgłoszeniu do siedziby Spółki.

Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby. Obowiązkowej izolacji lub izolacji w warunkach domowych podlegają osoby, u których stwierdzono zakażenie wywołane wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub podejrzenie zakażenia lub zachorowania, wobec których lekarz lub felczer nie zastosował obowiązkowej hospitalizacji.

Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. informuje odbiorców w miejscowości Poddąbie, że w próbkach wody pobranej z Hydroforni stwierdzono, że w dniu 27.04.2020r. wystąpiła bakteria Grupy Coli w liczbie 13jtk/100ml.

Ujęcie będzie dezynfekowane bezpieczną dawką podchlorynu sodu. Woda do celów sanitarnych może być używana z sieci. Woda do celów higienicznych dowożona będzie pojazdem technicznym wyposażonym w atestowane zbiorniki na wodę, natomiast woda do celów konsumpcyjnych dowożona będzie w butelkach od dnia 27.04.2020 (poniedziałek) do odwołania.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku

AKTUALIZACJA z dnia 04.05.2020:
Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Słupsku uprzejmie informuje odbiorców wody w miejscowości Poddąbie, że otrzymał decyzję od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku, że woda jest warunkowo dopuszczona do spożycia po wcześniejszym przegotowaniu trwającym minimum 2 minuty. Dodatkowo informujemy, że w wodzie w minimalnym stopniu może być wyczuwalny podchloryn sodu.

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Rowach przy Stowarzyszeniu Horyzont informuje, że w związku z chorobą zakaźną COVID-19 w dniu 24.04.2020r.
Wojewoda Pomorski wydał kolejne polecenie czasowego zawieszenia działalności CIS-ów w terminie od dnia 25.04.2020 do dnia 10.05.2020.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z kadrą  CIS – nr tel. 535 300 135.

PROSZĘ DBAJMY O SIEBIE I ZOSTAŃMY W DOMACH.

Wójt Gminy Ustka informuje, że zgodnie z §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 22 kwietnia w Urzędzie Gminy Ustka, istnieje możliwość załatwienia sprawy podczas wizyty w Urzędzie w zakresie następujących spraw:

ewidencja ludności i dowody osobiste                    59 815 24 26

pomoc społeczna                                                     59 814 71 97

usługi komunalne                                                    59 815 24 24

59 815 24 54

59 815 25 53

decyzje o warunkach zabudowy                             59 815 24 33

decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 59 815 24 56

decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji i decyzje zezwalające na wycinkę drzew i krzewów  59 815 24 34

Przyjmowanie interesantów w ustanowionych strefach Urzędu odbywać się będzie wyłącznie w wyznaczonym dniu i godzinie, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie.

Interesanci wchodzący do Urzędu w celu załatwienia sprawy, obowiązani są do:

 • zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski lub maseczki
 • dezynfekcji rąk
 • poddania się bezdotykowemu pomiarowi temperatury
 • podania swoich danych osobowych na wypadek wystąpienia zakażenia oraz konieczności podjęcia w związku z tym stosownych działań

Informuję jednocześnie, że w trosce o bezpieczeństwo, brak jest obecnie możliwości składania wniosków i dokumentów bezpośredniego w Biurze Obsługi Interesantów.

Wszelkie wnioski i pisma można składać w skrzynce podawczej ustawionej w przedsionku wejścia głównego do Urzędu, przez operatora pocztowego, z wykorzystaniem systemu ePUAP lub faxem, jak również
w przypadku pytań i wniosków o informację publiczną na skrzynkę e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Korespondencja składana w formie tradycyjnej poddawana jest 48 godzinnej kwarantannie.

Strona 9 z 55

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com