Strona KE Information for people fleeing war in Ukraine – dostępna w trzech wersjach językowych (po angielsku, rosyjsku i ukraińsku) – źródło informacji dla wszystkich w zakresie ochrony tymczasowej, praw i obowiązków z niej wynikających, w formacie FAQ.

Mapa interaktywna z informacjami o władzach krajowych, opcjami nieodpłatnej podróży, informacjami o opiece zdrowotnej itd.

Strona KE Migration management: Welcoming refugees from Ukraine – przegląd reakcji politycznych na kryzys, w tym platformy solidarności i głównych inicjatyw politycznych

Infolinia Europe Direct hotline and queries : 00 800 6 7 8 9 10 11 – obywatele mogą dzwonić lub wysyłać zapytania pisemne – we wszystkich językach urzędowych UE oraz ukraińskim i rosyjskim

czwartek, 21 lipiec 2022 13:13

Komunikat - racjonalne wykorzystanie wody.

Drodzy mieszkańcy,
W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami zwracamy się z prośbą do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody. Należy ograniczyć zużycie wody do podlewania ogródków przydomowych i działkowych
oraz napełniania basenów i mycia samochodów.

Ograniczenia zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci i nie spowoduje przerw w jej dostawie.

Prosimy o wykorzystywanie wody wyłącznie do celów bytowych.
Marek Piotr Mazur
Prezes Zarządu Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SŁUPSKU
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Słupsku, Słupsk, dnia 21 lipca 2022 r., godz. 9:00

K O M U N I K A T dotyczący wysoce zjadliwej grypy ptaków

Z uwagi na obecnie występujące poważne zagrożenie zakażenia drobiu wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (H5N1) ze strony dzikiego ptactwa, na całym terytorium Polski, a także z uwagi na pojawiające się ogniska choroby w powiecie słupskim, Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Słupsku zaleca aby w gospodarstwach przyzagrodowych, utrzymujących drób na własne potrzeby, a także w większych fermach komercyjnych, utrzymujących drób w systemie zamkniętym - zachowywać daleko idącą ostrożność i zapobiegliwość poprzez stosowanie
odpowiednich środków bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa do gospodarstwa, w tym w szczególności:
• wstrzymanie się od wypuszczania drobiu na wybiegi i pozostawianie ptaków w budynkach inwentarskich, w których jest utrzymywany,
• zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób oraz pasza, przed dostępem dzikich zwierząt w tym ptaków,
• wstrzymanie się od karmienia i pojenia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,
• stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego, wyłącznie przeznaczonych do czynności związanych z obsługą ptaków,
• stosowanie mat dezynfekcyjnych w wejściach do budynków w których utrzymywany jest drób.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu umożliwienia szybkiej reakcji służb weterynaryjnych na ewentualne wystąpienie choroby oraz zapobieżenie jej dalszego rozprzestrzeniania - hodowcy powinni zgłaszać do
odpowiednich instytucji (lekarza weterynarii prywatnej praktyki, lekarza weterynarii, wójta, burmistrza, prezydenta miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu w tym również tego, wobec którego nasuwa się podejrzenie wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W szczególności niepokój hodowców powinny wzbudzać następujące okoliczności i objawy występujące u ptaków:
• zwiększona śmiertelność ptactwa,
• spadek dziennej produkcji jaj,
• spadek przyjmowania przez ptactwo paszy lub wody,
• występujące u ptactwa objawy: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność, sinica, wybroczny i biegunka.

Grypa ptaków jest zakaźną chorobą ptaków(w tym drobiu), powodującą zaburzenia zdrowotne oraz śmierć, która w szybkim czasie może osiągnąć rozmiar epidemii i spowodować poważne zagrożenie dla życia i zdrowia zwierząt oraz zdrowia publicznego.
Bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji wśród osób, przedsiębiorców hodujących drób.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku, ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk, tel. 59 842 31 07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wtorek, 19 lipiec 2022 10:49

Zarządzanie kryzysowe - Bądź gotowy!!!

Kryzys to zdarzenie nagłe, które zagraża życiu, zdrowiu, mieniu lub środowisku człowieka. Przeciwstawienie się mu wymaga sił i środków przekraczających standardowe możliwości i oznacza zmaganie się, walkę, w której konieczne jest działanie pod presją czasu. To punkt zwrotny do zmiany na lepsze lub gorsze.

Dzięki przygotowaniu do wyjątkowych sytuacji oraz planowaniu zachowań na wypadek wystąpienia zagrożeń:
Ograniczysz szkody materialne

Korzyści planowania:
Zwiększasz szansę na zapewnienie sobie i swoim bliskim bezpieczeństwa

Budowanie odporności na zagrożenia powinniśmy zacząć od najbliższego wszystkim poziomu – rodziny.
Aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich:
1. na podstawie tego poradnik porozmawiaj z osobami, z którymi mieszkasz (w tym z dziećmi) o potencjalnych zagrożeniach i o tym, jak radzić sobie w przypadku ich wystąpienia;
2.wyznacz najbezpieczniejsze miejsca w domu (najczęściej piwnica, daleko od okien) i innych często odwiedzanych miejscach;
3.ustalcie miejsce kontaktowe, w którym spotkacie się po przypadkowym rozdzieleniu (miejsce, do którego każdy będzie mógł bez przeszkód dotrzeć);
4.przygotuj plecak ewakuacyjny  oraz domowe zapasy do przetrwania min. 7 dni bez dostępu do wody, prądu i jedzenia.

Więcej w poradniku.

Szanowni Państwo. Publikujemy harmonogram zebrań wiejskich w sołectwach, poświęconym środkom finansowym na fundusze sołeckie na 2023rok.

poniedziałek, 18 lipiec 2022 15:02

Badanie ankietowe - Koniunktura w rolnictwie AK-R

Szanowni Państwo. W dniach od 15 do 29 lipca br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy. Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności.

Aktualne informacje o badaniu znajdują się na witrynie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem https://stat.gov.pl.

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z wykryciem bakterii grupy coli w wodzie z urządzenia wodociągowego
DWS Perła w Ustce
zlokalizowanego w Przewłoce ul. Wczasowa 27, 76-270 Ustka oraz
z urządzenia wodociągowego Dębina OW Skalnik  zlokalizowanego pod adresem Dębina, ul. Bałtycka, 76-270 Ustka, informujemy o braku przydatności wody do spożycia z tych urządzeń wodociągowych.

Tutaj mogą Państwo przeczytać komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku.

W uzupełnieniu informacji dotyczącej wykrycia bakterii grupy coli w wodzie z urządzeń wodociągowych DWS Perła w Przewłoce oraz OW Skalnik w Dębinie informujemy, że woda dostarczana do ww. podmiotów nie pochodzi z wodociągu publicznego zaopatrującego mieszkańców miejscowości Przewłoka i Dębina, wobec czego nie stanowi dla nich jakiegokolwiek zagrożenia!

Szanowni Mieszkańcy,
wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom w dniach: 13 lipca 2022 roku (środa) w godz. 16 - 18 - w świetlicy wiejskiej w ROWACH oraz 14 lipca 2022 roku (czwartek) w godz. 15 - 17 - pod wiatą w DĘBINIE pracownik Urzędu Gminy będzie pełnił dyżur w celu rozliczenia, wypełnienia deklaracji dot. rzeczywistego zużycia wody za rok poprzedni.

Gmina Ustka zaprasza na XIV Ogólnopolski Zjazd Maskotek, który odbędzie się w m. Rowy w dniach 9 - 10 lipca 2022r (sobota - niedziela).

Uwaga!
Informujemy, że z powodu trwania zdjęć filmowych na plaży w Dębinie w dniach 29-30.06.2022 (środa i czwartek) mogą nastąpić utrudnienia w poruszaniu się po plaży. Plaża będzie dostępna tylko z jednej strony schodów.

 

Strona 2 z 57

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com