Strona KE Information for people fleeing war in Ukraine – dostępna w trzech wersjach językowych (po angielsku, rosyjsku i ukraińsku) – źródło informacji dla wszystkich w zakresie ochrony tymczasowej, praw i obowiązków z niej wynikających, w formacie FAQ.

Mapa interaktywna z informacjami o władzach krajowych, opcjami nieodpłatnej podróży, informacjami o opiece zdrowotnej itd.

Strona KE Migration management: Welcoming refugees from Ukraine – przegląd reakcji politycznych na kryzys, w tym platformy solidarności i głównych inicjatyw politycznych

Infolinia Europe Direct hotline and queries : 00 800 6 7 8 9 10 11 – obywatele mogą dzwonić lub wysyłać zapytania pisemne – we wszystkich językach urzędowych UE oraz ukraińskim i rosyjskim

Drodzy mieszkańcy,
W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami zwracamy się z prośbą do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody. Należy ograniczyć zużycie wody do podlewania ogródków przydomowych i działkowych
oraz napełniania basenów i mycia samochodów.

Ograniczenia zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci i nie spowoduje przerw w jej dostawie.

Prosimy o wykorzystywanie wody wyłącznie do celów bytowych.
Marek Piotr Mazur
Prezes Zarządu Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SŁUPSKU
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Słupsku, Słupsk, dnia 21 lipca 2022 r., godz. 9:00

K O M U N I K A T dotyczący wysoce zjadliwej grypy ptaków

Z uwagi na obecnie występujące poważne zagrożenie zakażenia drobiu wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (H5N1) ze strony dzikiego ptactwa, na całym terytorium Polski, a także z uwagi na pojawiające się ogniska choroby w powiecie słupskim, Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Słupsku zaleca aby w gospodarstwach przyzagrodowych, utrzymujących drób na własne potrzeby, a także w większych fermach komercyjnych, utrzymujących drób w systemie zamkniętym - zachowywać daleko idącą ostrożność i zapobiegliwość poprzez stosowanie
odpowiednich środków bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa do gospodarstwa, w tym w szczególności:
• wstrzymanie się od wypuszczania drobiu na wybiegi i pozostawianie ptaków w budynkach inwentarskich, w których jest utrzymywany,
• zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób oraz pasza, przed dostępem dzikich zwierząt w tym ptaków,
• wstrzymanie się od karmienia i pojenia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,
• stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego, wyłącznie przeznaczonych do czynności związanych z obsługą ptaków,
• stosowanie mat dezynfekcyjnych w wejściach do budynków w których utrzymywany jest drób.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu umożliwienia szybkiej reakcji służb weterynaryjnych na ewentualne wystąpienie choroby oraz zapobieżenie jej dalszego rozprzestrzeniania - hodowcy powinni zgłaszać do
odpowiednich instytucji (lekarza weterynarii prywatnej praktyki, lekarza weterynarii, wójta, burmistrza, prezydenta miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu w tym również tego, wobec którego nasuwa się podejrzenie wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W szczególności niepokój hodowców powinny wzbudzać następujące okoliczności i objawy występujące u ptaków:
• zwiększona śmiertelność ptactwa,
• spadek dziennej produkcji jaj,
• spadek przyjmowania przez ptactwo paszy lub wody,
• występujące u ptactwa objawy: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność, sinica, wybroczny i biegunka.

Grypa ptaków jest zakaźną chorobą ptaków(w tym drobiu), powodującą zaburzenia zdrowotne oraz śmierć, która w szybkim czasie może osiągnąć rozmiar epidemii i spowodować poważne zagrożenie dla życia i zdrowia zwierząt oraz zdrowia publicznego.
Bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji wśród osób, przedsiębiorców hodujących drób.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku, ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk, tel. 59 842 31 07, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kryzys to zdarzenie nagłe, które zagraża życiu, zdrowiu, mieniu lub środowisku człowieka. Przeciwstawienie się mu wymaga sił i środków przekraczających standardowe możliwości i oznacza zmaganie się, walkę, w której konieczne jest działanie pod presją czasu. To punkt zwrotny do zmiany na lepsze lub gorsze.

Dzięki przygotowaniu do wyjątkowych sytuacji oraz planowaniu zachowań na wypadek wystąpienia zagrożeń:
Ograniczysz szkody materialne

Korzyści planowania:
Zwiększasz szansę na zapewnienie sobie i swoim bliskim bezpieczeństwa

Budowanie odporności na zagrożenia powinniśmy zacząć od najbliższego wszystkim poziomu – rodziny.
Aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich:
1. na podstawie tego poradnik porozmawiaj z osobami, z którymi mieszkasz (w tym z dziećmi) o potencjalnych zagrożeniach i o tym, jak radzić sobie w przypadku ich wystąpienia;
2.wyznacz najbezpieczniejsze miejsca w domu (najczęściej piwnica, daleko od okien) i innych często odwiedzanych miejscach;
3.ustalcie miejsce kontaktowe, w którym spotkacie się po przypadkowym rozdzieleniu (miejsce, do którego każdy będzie mógł bez przeszkód dotrzeć);
4.przygotuj plecak ewakuacyjny  oraz domowe zapasy do przetrwania min. 7 dni bez dostępu do wody, prądu i jedzenia.

Więcej w poradniku.

Szanowni Państwo. Publikujemy harmonogram zebrań wiejskich w sołectwach, poświęconym środkom finansowym na fundusze sołeckie na 2023rok.

Szanowni Państwo. W dniach od 15 do 29 lipca br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy. Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności.

Aktualne informacje o badaniu znajdują się na witrynie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem https://stat.gov.pl.

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z wykryciem bakterii grupy coli w wodzie z urządzenia wodociągowego
DWS Perła w Ustce
zlokalizowanego w Przewłoce ul. Wczasowa 27, 76-270 Ustka oraz
z urządzenia wodociągowego Dębina OW Skalnik  zlokalizowanego pod adresem Dębina, ul. Bałtycka, 76-270 Ustka, informujemy o braku przydatności wody do spożycia z tych urządzeń wodociągowych.

Tutaj mogą Państwo przeczytać komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku.

W uzupełnieniu informacji dotyczącej wykrycia bakterii grupy coli w wodzie z urządzeń wodociągowych DWS Perła w Przewłoce oraz OW Skalnik w Dębinie informujemy, że woda dostarczana do ww. podmiotów nie pochodzi z wodociągu publicznego zaopatrującego mieszkańców miejscowości Przewłoka i Dębina, wobec czego nie stanowi dla nich jakiegokolwiek zagrożenia!

Szanowni Mieszkańcy,
wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom w dniach: 13 lipca 2022 roku (środa) w godz. 16 - 18 - w świetlicy wiejskiej w ROWACH oraz 14 lipca 2022 roku (czwartek) w godz. 15 - 17 - pod wiatą w DĘBINIE pracownik Urzędu Gminy będzie pełnił dyżur w celu rozliczenia, wypełnienia deklaracji dot. rzeczywistego zużycia wody za rok poprzedni.

Gmina Ustka zaprasza na XIV Ogólnopolski Zjazd Maskotek, który odbędzie się w m. Rowy w dniach 9 - 10 lipca 2022r (sobota - niedziela).

Uwaga!
Informujemy, że z powodu trwania zdjęć filmowych na plaży w Dębinie w dniach 29-30.06.2022 (środa i czwartek) mogą nastąpić utrudnienia w poruszaniu się po plaży. Plaża będzie dostępna tylko z jednej strony schodów.

 

Page 1 of 56

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com