Ogłoszenia (761)

Tuesday, 24 May 2022 14:28

Uwaga, czasowe zamknięcie przejścia na plażę

Written by

Logo CPSP

Uprzejmie informujemy, iż w związku z otrzymaną w dniu 18 maja 2022 roku bezpośrednio od Dowódcy Centralnego Poligonu Sił Powietrznych informacją o planowanych szkoleniach poligonowych, przejście i korzystanie z plaży w granicach Jednostki Wojskowej 3672, obejmujące działkę nr 239 będzie niemożliwe, z uwagi na jego czasowe zamknięcie w dniach 8 - 11 czerwca oraz w dniach 13 - 15 czerwca 2022 roku.

Plakat

Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej" - pod takim hasłem w sobotę 21 maja o godz. 11.00 rozpoczną się pikniki wojskowe w 32 miejscowościach. Oprócz pokazu sprzętu wojskowego i żołnierskiej grochówki na piknikach działać będą punkty rekrutacyjne, w których będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej: ile trwa, kto może do niej przystąpić i na czym polega. Na miejscu można będzie wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto zabrać dowód osobisty). Poza piknikami MON uruchomi mobilne punkty rekrutacyjne, w których również będzie można poznać szczegóły dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i złożyć wniosek.
Żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej od pierwszego dnia służby będzie zarabiał 4560 zł miesięcznie. Po 28 dniowym szkoleniu zakończonym przysięgą rozpocznie szkolenie specjalistyczne trwające do 11 miesięcy. W tym czasie będzie miał wybór - nie musi być skoszarowany. Żołnierz DZSW będzie miał pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej oraz do zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymogów dla danego stanowiska. Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje na stronach:
www.zostanzolnierzem.pl
www.wcrslupsk.wp.mil.pl
oraz pod numerem tel. 261-458-822

Friday, 13 May 2022 10:54

Ogłoszenie

Written by

Przerwa w dostawie wody

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku informuję, że ze względu na awarię sieci wodociągowej w miejscowości Starkowo wystąpi przerwa w dostawie wody w dniu 13.05.2022 r. w godzinach od 09 : 00 do 13 :00. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy!

Szanowni Mieszkańcy

kolejne tagowanie pojemników wcześniej niewystawionych z tworzywa sztucznego i sprawnych, nieuszkodzonych metalowych:

16-05-2022  ZIMOWISKA,REDWANKI

17-05-2022  WODNICA, DUNINOWO

Pojemniki należy wystwić  od 6:00.  Osoby, które jeszcze nie wymieniły pojemników metalowych bez normy unijnej na nowe pojemniki z atestem także będą miały wyjątkowo otagowane, aby zachować płynność odbioru odpadów. 

Firma KING będzie znakować metalowe pojemniki, ale tylko te, które nie mają uszkodzeń. 

Wednesday, 11 May 2022 14:06

Bezpłatne szczepienia przeciw HPV

Written by

Gmina Ustka wspólnie z Centrum Medyczne PZU Zdrowie Ustka oferuje bezpłatny program szczepień przeciwko wirusowi HPV finansowany z Budżetu Gminy Ustka.
Zapraszamy dziewczynki w wieku 13 lat (rocznik 2009), które mieszkają na terenie Gminy Ustka. Szczepienie można wykonać po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza.

Zapisz dziecko na szczepienie: 
telefonicznie: 59 814 50 99 (opłata zgodna z taryfą operatora),
w placówce PZU Zdrowie w Ustce przy ul. Leśnej 10-14.

Dowiedz się więcej na temat profilaktyki:
pzuzdrowie.pl/poradnik-o-zdrowiu

Szanowny mieszkańcu Sołectwa Duninowo i Sołectwa Lędowo, właścicielu nieruchomości, gospodarstwa agroturystycznego usytuowanego na terenie sołectw Duninowo i Lędowo.
Informujemy, że od 1 maja br. zostanie uruchomione przejście na plażę przez tereny Centralnego Poligonu Sił Powietrznych (CPSP).

Zgodnie z ustaleniami wszyscy zainteresowani i uprawnieni do korzystania z przejścia (mieszkańcy Sołectwa Duninowo i Sołectwa Lędowo, właściciele nieruchomości, gospodarstw agroturystycznych usytuowanych na terenie sołectw Duninowo i Lędowo) obowiązani są do złożenia stosownego oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych przez CPSP, które dostępne są na stronie www.ustka.ug.gov.pl - zakładka „jak załatwić sprawę” - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – dział RÓŻNE- zasady korzystania z przejścia CPSP. W przypadku dzieci - druk dzieci (wypełnia opiekun prawny). Oświadczenie należy złożyć w tut urzędzie w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, w dniach i godzinach pracy urzędu.

Brak złożenia stosownego oświadczenia będzie oznaczał, iż dane osobowe nie będą przekazane do CPSP i tym samym nie będzie możliwości korzystania z przejścia. Przypominamy jednocześnie, że właściciele nieruchomości na terenie sołectw Duninowo i Lędowo muszą we własnym zakresie zgłosić bezpośrednio do Komendanta CPSP przebywających u siebie gości i letników, chcących skorzystać z przejścia na plażę.

Wzór listy dostępny jest na stronie www.ustka.ug.gov.pl -zakładka „jak załatwić sprawę” - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – dział RÓŻNE zasady korzystania z przejścia CPSP.

Aktualne listy turystów należy przekazywać bezpośrednio do Komendanta Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w formie pisemnej (drogą pocztową lub przekazując osobiście) lub na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w godzinach służbowych od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 15:30 oraz w piątek od 7:00 do 13:00 oraz w dni wolne i święta przekazując osobiście do Oficera Dyżurnego Jednostki Wojskowej 3672 lub przesyłając na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Osoby, które w ubiegłych latach złożyły stosowne oświadczenia (są mieszkańcami, bądź właścicielami nieruchomości i gospodarstw agroturystycznych sołectw Duninowo i Lędowo) mogą odstąpić od ponownego złożenia oświadczenia, o ile w dalszym ciągu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, celem korzystania z przejścia na plażę przez tereny CPSP.

Wszelkie informacje oraz zasady znajdą Państwo na ww. stronie internetowej w broszurce - INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW.

Zasady ogólne poruszania się po poligonie : https://cpsp.wp.mil.pl/pl/pages/zasady-ogolne-2020-02-17-j/

Friday, 29 April 2022 10:18

Raport o stanie Gminy Ustka

Written by

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ustka!

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Wójt Gminy ma obowiązek przedłożyć Radzie Gminy raport o stanie gminy do 31 maja każdego roku kalendarzowego. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której prócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymanych przez Przewodniczącego Rady zgłoszeń.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Sesja, podczas której odbędzie się debata oraz głosowanie zaplanowana jest na dzień 19 maja 2022 roku.

Raport o stanie Gminy Ustka - za rok 2021 [PDF, 5.5MB ]
Zgłoszenie udziału w debacie wraz z listą poparcia [PDF, 100 kB ]
Klauzula informacyjna - udział w debacie [PDF, 100 kB ]

Friday, 22 April 2022 07:38

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Written by

3Maja

Wójt Gminy Ustka Anna Sobczuk - Jodłowska, Burmistrz Miasta Ustka Jacek Maniszewski oraz Dowódca Garnizonu Ustka kmdr Grzegorz Okuljar zapraszają na uroczyste obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Program obchodów:

2 maja 2022 r. (poniedziałek) Ratusz Miejski
godz. 12.00- Uroczyste obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskie na placu przed Urzędem Miasta
W programie: ceremonia wciągnięcia Flagi Państwowej z udziałem Kompanii Honorowej Garnizonu Ustka, okolicznościowe przemówienie, wręczenie Flag Narodowych dzieciom i młodzieży szkolnej

3 maja 2022 r. (wtorek) Kościół pw. NMP Gwiazdy Morza, Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej
godz. 11.00 - Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele pw. NMP Gwiazdy Morza w Przewłoce, ul. Armii Krajowej 2
godz. 12.00 - Uroczystość przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Przewłoce, okolicznościowe przemówienie, Apel Pamięci, salwa honorowa, złożenie kwiatów

Thursday, 21 April 2022 08:56

Uwaga!!!

Written by

PSZOK

Z powodu wewnętrznego szkolenia BHP pracowników obsługujących gminnego PSZOK-a dnia 22 kwietnia 2022 roku (piątek) w godzinach od 12-15 PSZOK będzie nieczynny.

Page 4 of 55

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com