Ogłoszenia (783)

Thursday, 24 November 2022 09:17

Dodatki do ogrzewania

Written by

Dodatki do ogrzewania

Rodziny - w zależności od tego, jakie jest źródło ciepła w ich domach lub mieszkaniach - mogą skorzystać z jednego z trzech jednorazowych świadczeń na częściowe pokrycie kosztów ogrzewania. Różnią się one m.in. wysokością i terminami wypłacania pieniędzy, ale mają też wspólne elementy - w szczególności w zakresie wymogów, jakie trzeba spełnić, aby je otrzymać. Tym z Państwa, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o dodatki do ogrzewania przypominamy terminy oraz zasady ubiegania się o środki.

[Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 23.11.2022]

Wednesday, 23 November 2022 07:47

Fundusze Europejskie - Mobilny Punkt Informacyjny

Written by

"Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas dyżuru w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).

 Bezpłatne konsultacje odbędą się: 23 listopada 2022 r. w godz. 10.00-13.00 w Urzędzie Gminy Ustka przy ul. Dunina 24 w Ustce"

Szczegółowych informacji na temat MPI udziela:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku

Słupski Inkubator Technologiczny
ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk
tel. 59 714 18 44, 59 714 18 45
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Woda

Zakład Usług Wodnych w Słupsku zawiadamia, że wystąpi przerwa w dostawie wody w dniach 24.11.2022 (czwartek) i 28.11.2022r. (poniedziałek) w miejscowości Zimowiska od godziny 08:00 do godziny 10:00. Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Friday, 18 November 2022 13:52

Informacja dla mieszkańców

Written by

Kompostownik

Szanowni mieszkańcy,
informujemy, że z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność pracownika tut. Urzędu, zaplanowana od 21 do 25 listopada 2022 roku kontrola kompostowników nie odbędzie się. Poinformujemy Państwa o terminach.
Thursday, 10 November 2022 11:54

Przedsiębiorco - Załóż konto na PUE ZUS już teraz!

Written by

Plakat ZUS PUE

do 30 grudnia 2022 r. jako płatnik składek mają Państwo obowiązek założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)  ZUS [1].
PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Z czego mogą korzystać przedsiębiorcy na PUE ZUS
PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).

Jak założyć konto na PUE ZUS
Profil na PUE ZUS zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. Aby zarejestrować i potwierdzić profil, trzeba mieć skończone 13 lat.
Płatnik składek– osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego). Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę płatnik do konta PUE ZUS, gdy dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP, PESEL).

Płatnik składek – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego.
Aby założyć profil na PUE ZUS:

1. Wejdź na stronę www.zus.pl i kliknij przycisk [Zarejestruj w PUE] (na górze strony).
2. Wybierz, dla kogo zakładasz profil – do wyboru jest rejestracja: [Dla Ciebie], [Dla przedsiębiorców] oraz [Dla firm]. Formularz rejestracyjny nieznacznie różni się w zależności od dokonanego wyboru. Po wybraniu rejestracji [Dla przedsiębiorców], poza danymi osobowymi, wpisz również NIP.
3. Wybierz sposób rejestracji:
· za pomocą metod z portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna),
· za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
· za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (lista banków na www.zus.pl)
· samodzielnie wypełnij formularz rejestracji.
4. Jeśli rejestrujesz się za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego i bankowości elektronicznej, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS.
5. Jeśli skorzystasz z formularza rejestracji i wybierzesz przycisk [DO REJESTRACJI], wypełnij wszystkie obowiązkowe pola. W ciągu 7 dni od rejestracji musisz też potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Na wizycie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania:
· szczegółowe informacje dostępne są w Aktualnościach z 13.10.2022r. na naszej stronie http://www.zus.pl ;
możecie Państwo skorzystać z naszej infolinii 22 560 16 00.  Nasi konsultanci dostępni są od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 18.00;
zachęcamy również do skorzystania z e-wizyty. Szczegółowe informacje o e-wizycie dostępne są na naszej stronie:  https://www.zus.pl/e-wizyta;.
możecie Państwo również przyjść do nas na Salę Obsługi Klientów: ZUS Inspektorat w Słupsku, 76-200 Słupsk, Pl. Zwycięstwa 8
· przydatne ulotki są na naszej stronie:

rejestracja i logowanie:
https://www.zus.pl/documents/10182/167564/Rejestracja_i_logowanie.pdf/b43e762e-8924-415f-8057-7c0aafc9217c
PUE krok po kroku dla płatników:
Dla płatników - ZUS

Skażenie wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w związku ze stwierdzeniem obecności bakterii grupy coli (wynik: 8 jtk/100 ml, wartość parametryczna: 0jtk/100 ml) w próbce wody do spożycia pobranej w dniu 07.11.2022 r. z urządzenia wodociągowego w miejscowości Wodnica, przesyła w załączeniu zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) komunikat zawierający:
- informację o warunkowej przydatności wody do spożycia z tego urządzenia wodociągowego;
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Zobacz pełną treść komunikatu

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku uprzejmie informuje odbiorców wody w miejscowości Wodnica,że w wodociągu wykryto niewielkie ilości bakterii grupy coli. W związku z tym ZUW otrzymał decyzję od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku, że woda jest warunkowo dopuszczona do spożycia po wcześniejszym przegotowaniu trwającym minimum 2 minuty. Dodatkowo informujemy, że w wodzie w minimalnym stopniu może być wyczuwalny podchloryn sodu. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Wednesday, 09 November 2022 11:08

Preferencyjny zakup węgla

Written by

węgiel

Informujemy, że od dnia dzisiejszego tj. 09 listopada 2022 roku można składać wnioski o wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dostępny jest w załączniku oraz na Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Ustka.

Informujemy, że jako pierwsza wniosek o prowadzenie sprzedaży węgla na terenie gminy Ustka złożyła firma BOSTAR Sp. z o. o. (ustecki skład opałowy przy ul. Dworcowej 2), która gwarantuje sprzedaż paliwa stałego w cenie nie wyższej niż 1.800,00 zł brutto za tonę. Niniejsza kwota nie zawiera kosztów transportu paliwa ze składu opałowego do gospodarstwa domowego, które wynosić będzie 2,50 zł/km.
W chwili obecnej oczekujemy na zawarcie umowy podmiotu sprzedającego z PGE Paliwa Sp z o. o. z siedzibą w Krakowie.

O dostępności węgla i możliwości jego zakupu będziemy Państwa informować na bieżąco.

WNIOSEK [PDF, 138kB]

Wednesday, 09 November 2022 08:48

GRANTY PPGR- informacje dla Beneficjentów ostatecznych

Written by

banner PPGR

W związku z przygotowywaniem umów darowizn, na podstawie których Gmina Ustka przekaże w najbliższym czasie Beneficjentom ostatecznym sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”, informujemy, że Zarządzeniem Nr 120.84.2022 Wójta Gminy Ustka z dnia 25 października 2022 roku przyjęta została „Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego”, która obliguje przyszłych obdarowanych do przestrzegania utrzymania efektów projektu, a w szczególności do:

    • użytkowania sprzętu komputerowego w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i właściwościom,
    • nie zbywania ani nie oddawania Sprzętu innej osobie do używania,
    • niezwłocznego powiadomienia Urzędu Gminy Ustka w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na niezachowanie efektów Projektu.

Dokument ten zobowiązuje obdarowanych m.in. do składania oświadczenia o wywiązaniu się z obowiązku utrzymania efektów Projektu grantowego w okresie 2 lat od zakończenia Projektu.
Jednocześnie informujemy, że osoby uprawnione do otrzymania sprzętu komputerowego w ramach Projektu grantowego zostaną poinformowane o terminie i miejscu przekazania sprzętu komputerowego za pośrednictwem telefonu.

Umowa darowizny [PDF, 360kB]
Załącznik do Umowy darowizny [PDF, 320kB]

Procedura monitorowania [PDF, 403kB]
Załącznik do Monitorowania - Oświadczenie [PDF, 320kB]

Tuesday, 08 November 2022 08:48

Zapraszamy na szkolenie dla rolników

Written by

Plakat Szkolenie dla Rolników

W dniu 30 listopada 2022 r. w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej, Przewłoka ul. Ustecka 8 odbędzie się szkolenie dla rolników dotyczące tworzenia zagród edukacyjnych. Szkolenie będzie podzielone na 2 panele. Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się na dołączonym plakacie. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 59 307 07 57 lub mailowo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Rysunek

Przedstawiamy Raport Diagnostyczny Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna – część zachodnia (Łeba, Ustka, Gmina Główczyce, Gmina Ustka, Gmina Smołdzino oraz Gmina Wicko). Jest to dokument, który stanie się jedną z podstaw w procesie budowania Strategii dla Obszaru Funkcjonalnego Strefy Przybrzeżnej. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Raportu oraz aktywnego udziału w procesie tworzenia Strategii.

Page 1 of 56

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com