Ogłoszenia (742)

Słup energetyczny

Szanowni Państwo,
W okresie letnim zdarzają się dni, w których na naszym terenie może wystąpić podwyższona, czasami ekstremalnie, temperatura powietrza. Długotrwałe, wysokie temperatury są przyczyną sytuacji, w której rozgrzane przewody linii energetycznych wydłużają się, powodując zmniejszenie odległości przewodów od powierzchni gruntu.
Jednocześnie na naszym terenie rozpoczynają się prace żniwne z wykorzystaniem wysokich kombajnów. Prowadzi to do sytuacji mogących budzić niepokój. W celu ochłodzenia silnika, zwiększania pojemności zbiorników i z innych przyczyn, podnoszone są metalowe osłony maszyn. W maszynach rolniczych montowane są także anteny radiowe. Zwiększa to wysokość pracującego sprzętu, który sam w sobie ma bardzo duże gabaryty. Przy pracach w pobliżu linii energetycznych i bezpośrednio pod nimi może wystąpić niebezpieczeństwo zahaczenia maszyny rolniczej o przewody lub nadmierne zbliżenie, a w konsekwencji zagrożenie bezpieczeństwa osób obsługujących kombajn.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o pilne przekazanie rolnikom informacji o mogącym wystąpić zagrożeniu, z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy pracach wysokim sprzętem w sąsiedztwie linii energetycznych. Należy zwracać uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości, pracującego sprzętu od przewodów linii. Nie należy zwiększać, przez wyżej określone zachowania, wysokości ruchomego sprzętu rolniczego.

W przypadkach, gdy zauważone zostanie zagrożenie w postaci zbliżenia maszyn rolniczych do przewodów linii elektroenergetycznej, prosimy o przerwanie prac polowych w pobliżu linii i kontakt z pracownikiem ENERGA OPERATOR SA za pośrednictwem numeru telefonu 601 994 167, który czynny jest przez całą dobę.

Drewno opałowe

Uprzejmie informujmy, że Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszania „KOMINKI I PIECE” z siedzibą w Zdunach Rynek 2 zwrócił się z prośbą o przyłączenie się mieszkańców Gminy do petycji w sprawie obniżenia stawki VAT na drewno opałowe. Pełna treść prośby o poparcie oraz apelu ww. Stowarzyszenia dostępna jest pod linkiem

https://www.openpetition.eu/pl/petition/online/apel-o-wprowadzenie-stawki-0-vat-na-drewno-opalowe

oraz na stronie internetowej Gminy Ustka i portalu społecznościowym Facebook. Istnieje możliwość włączenia się w akcję poparcia:

Termin zgłoszenia poparcia online i składania podpisów osobiście - mija 18 sierpnia 2022 roku.

Thursday, 28 July 2022 09:27

UWAGA!!!

Written by

Budynek

Informujemy, że w dniu 29 lipca 2022 roku przyjmowanie interesantów w sprawach dowodów osobistych oraz ewidencji ludności odbywać się będzie od godz. 7.30 do 9.30 oraz od 12.00 do godz. 14.00.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!

Wszelkie sprawy (m.in. sprawy meldunkowe) można załatwić przez platformę e-PUAP.
Wnioski na dowód osobisty można składać w Urzędzie Miasta Ustka ul. Kard. Wyszyńskiego 3.

Wednesday, 27 July 2022 15:57

Gminny Konkurs na Wieniec i Chleb Dożynkowy

Written by

Konkurs

Wójt Gminy Ustka zaprasza do wzięcia udziału w corocznym Gminnym Konkursie na Wieniec i Chleb Dożynkowy! Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 września podczas Dożynek Gminnych w Wodnicy.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Zgłoszenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego w załączniku z regulaminem.

Skażenie wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w związku ze stwierdzeniem obecności parametru mangan (wynik: 54 pg/1, wartość parametryczna: 50 pg/1) w próbce wody do spożycia pobranej w dniu 11.07.2022 r. z urządzenia wodociągowego DWS Perła w Ustce zlokalizowanego w Przewłoce ul. Wczasowa 27, 76-270 Ustka, przesyła w załączeniu zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) komunikat zawierający:
- informację o warunkowej przydatności wody do spożycia z tego urządzenia wodociągowego;
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Pełna treść komunikatu

Thursday, 21 July 2022 13:13

Komunikat - racjonalne wykorzystanie wody.

Written by

Drodzy mieszkańcy,
W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami zwracamy się z prośbą do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody. Należy ograniczyć zużycie wody do podlewania ogródków przydomowych i działkowych
oraz napełniania basenów i mycia samochodów.

Ograniczenia zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci i nie spowoduje przerw w jej dostawie.

Prosimy o wykorzystywanie wody wyłącznie do celów bytowych.
Marek Piotr Mazur
Prezes Zarządu Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku

Szanowni Państwo. Publikujemy harmonogram zebrań wiejskich w sołectwach, poświęconym środkom finansowym na fundusze sołeckie na 2023rok.

Szanowni Państwo. W dniach od 15 do 29 lipca br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy. Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności.

Aktualne informacje o badaniu znajdują się na witrynie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem https://stat.gov.pl.

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z wykryciem bakterii grupy coli w wodzie z urządzenia wodociągowego
DWS Perła w Ustce
zlokalizowanego w Przewłoce ul. Wczasowa 27, 76-270 Ustka oraz
z urządzenia wodociągowego Dębina OW Skalnik  zlokalizowanego pod adresem Dębina, ul. Bałtycka, 76-270 Ustka, informujemy o braku przydatności wody do spożycia z tych urządzeń wodociągowych.

Tutaj mogą Państwo przeczytać komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku.

W uzupełnieniu informacji dotyczącej wykrycia bakterii grupy coli w wodzie z urządzeń wodociągowych DWS Perła w Przewłoce oraz OW Skalnik w Dębinie informujemy, że woda dostarczana do ww. podmiotów nie pochodzi z wodociągu publicznego zaopatrującego mieszkańców miejscowości Przewłoka i Dębina, wobec czego nie stanowi dla nich jakiegokolwiek zagrożenia!

Page 1 of 53

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com