Pomoc Ukrainie (13)

Flagi

W art. 13 ustawy o pomocy (...) po ust. 1d dodaje się ust. 1e i 1f w brzmieniu:
„1e. Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
1f. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpoznania.”;

Wprowadzone przepisy przejściowe:

Art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(...) poz. 1383:

"Art. 8. 1. W okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.
2. Wniosek o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.
3. Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostawia się bez rozpoznania."

Rozporządzenie z dnia 8.06.2022 o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Strona KE Information for people fleeing war in Ukraine – dostępna w trzech wersjach językowych (po angielsku, rosyjsku i ukraińsku) – źródło informacji dla wszystkich w zakresie ochrony tymczasowej, praw i obowiązków z niej wynikających, w formacie FAQ.

Mapa interaktywna z informacjami o władzach krajowych, opcjami nieodpłatnej podróży, informacjami o opiece zdrowotnej itd.

Strona KE Migration management: Welcoming refugees from Ukraine – przegląd reakcji politycznych na kryzys, w tym platformy solidarności i głównych inicjatyw politycznych

Infolinia Europe Direct hotline and queries : 00 800 6 7 8 9 10 11 – obywatele mogą dzwonić lub wysyłać zapytania pisemne – we wszystkich językach urzędowych UE oraz ukraińskim i rosyjskim

Tuesday, 12 April 2022 10:21

Pomoc dzieciom z Ukrainy

Written by

Pomoc dzieciom z Ukrainy

W związku z pismem Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 roku dotyczącym akcji pomocowych skierowanych do dzieci z Ukrainy przekazuję przydatne w sytuacji kontaktu z osobami sygnalizującymi potrzeby leczenia dzieci w zakresie onkologii. Młodzi pacjenci onkologiczni mogą liczyć na leczenie w Polsce a w razie konieczności także w innych krajach. Pomoc na ich rzecz świadczona jest zarówno przez państwo jak i instytucje pozarządowe a informacje o niej dostępne są m.in. na stronie Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej:
https://ptohd.pl/pomoc-dzieciom-z-chorobami-nowotworowymi-przebywajacymi-na-terytorium-ukrainy/
Podano tam także numery specjalnej infolinii: w języku polskim i angielskim – 887 662 866 oraz w języku ukraińskim – 887 669 934 i kontaktowy adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Monday, 21 March 2022 13:49

Razem dla Ukrainy - spotkanie pracodawców.

Written by

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku zaprasza na spotkanie dotyczące form wsparcia dla pracodawców, które odbędzie się w dniu 23.03.2022 o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Słupsku, sala 202.

W programie spotkania m. in formy pomocy oferowane przez powiatowy urząd pracy oraz formalności związane z zatrudnieniem obywateli Ukrainy.

Dnia 25.03.2022 o godzinie 10:00 zapraszamy na webinar o tej samej tematyce. Link do wydarzenia będzie dostępny na stronie słupsk.praca.gov.pl.

Wednesday, 16 March 2022 16:20

Wniosek o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy

Written by

Informacja

Urząd Gminy Ustka informuje, iż obywatele Ukrainy przebywający na terenie gminy Ustka, którzy chcą złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL mogą nieodpłatnie wykonać fotografię do wniosku w terminie:

- 19 marca 2022 r.(sobota) godz.10:00-15:00, Ośrodek Wypoczynkowy „Lazur Bis”, ul. Jaworowa 2, 76-212 Rowy

- 22 marca 2022 r. (wtorek) godz. 7:30-11:00, Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka

Uprasza się, aby każda osoba miała ze sobą dokument tożsamości.

Podczas wykonywania zdjęć będzie możliwość wypełnienia wniosku o nadanie numeru PESEL. W tym celu prosimy o zabranie ze sobą dokumentu niezbędnego do potwierdzenia tożsamości (paszport, dowód osobisty, akt urodzenia dziecka).

-------

Управління ґміни Устка повідомляє, що громадяни України, які проживають в ґміні Устка, які бажають подати заявку на отримання номера PESEL, можуть безкоштовно сфотографуватися для заявки в межах: - 19 березня 2022 року (субота) з 10:00 до 15:00, База відпочинку «Лазур Біс», вул. Jaworowa 2, 76-212 Rowy - 22 березня 2022 р. (вівторок) 7: 30-11: 00, Устська комуна, вул. Дуніна 24, 76-270 Устка

Будь ласка, переконайтеся, що кожна особа має при собі документ, що посвідчує особу.

Під час фотозйомки можна буде заповнити заявку на надання номера PESEL. Для цього необхідно мати при собі документ, який підтверджує вашу особу (паспорт, посвідчення особи, свідоцтво про народження дитини).

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie / Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні

W związku z ogromnym zainteresowaniem dotyczącym składania wniosków o nadanie numeru PESEL uchodźcy informujemy, iż na wizytę w Urzędzie Gminy Ustka celem złożenia ww. wniosku obowiązują zapisy. Prosimy zapisywać się osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub dzwoniąc pod numer 59 815 24 00.

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ З УКРАЇНИ З СУПРОВОДЖУЮЧИМИ ТВАРИНАМИ (СОБАКИ, КОТИ, ФРЕТКИ)

Відповідно до законодавства Європейського Союзу, собаки, коти та фретки, які в’їжджають з України, повинні мати:

 • правильне маркування (чіп);
 • діюче щеплення від сказу;
 • результат перевірки рівня антитіл до збудника сказу шляхом титрування;
 • сертифікат про стан здоров’я, виданий компетентними ветеринарними органами.

В якості винятку з приводу військових дій на території України, домашні тварини, які супроводжують власників, що перетинають польсько-український кордон, приймають у Польщі без виконання вищезазначених ветеринарних вимог.

Якщо одна або декілька з вищезазначених вимог не виконується, про цей факт слід повідомити співробітника польської прикордонної служби, Національної податкової адміністрації (Митної адміністрації) або Поліції під час перетину державного кордону.

З метою охоплення Вашої тварини спрощеною процедурою перетину державного кордону необхідно заповнити заяву про:

 1. дозвіл на переміщення супроводжуючої тварини на територію ЄС - якщо Польща є країною призначення особи, яка перетинає кордон

або

 1. транзит через державу-члена ЄС - якщо Польща не є країною призначення особи, яка перетинає кордон.

Після заповнення заявки ветеринарна інспекція проведе  безкоштовне маркування та вакцинування від сказу  Вашої тварини.

Після виконання процедур вам нададуть дозвіл, який підтвердить, що ви легально перетнули кордон із супроводжуючою твариною до місця призначення.

У випадку перетину кордону без дотримання вищезазначеної процедури, добравшись у місце призначення (тимчасового перебування) необхідно звернутися з твариною у ветеринарну клініку, де Вас поінформують про подальші процедури.


 

INFORMACJA DLA OSÓB PRZEMIESZCZAJACYCH SIĘ Z UKRAINY ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI

(PSY, KOTY, FRETKI)

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać:

 • prawidłowe oznakowanie (chip);
 • ważne szczepienie na wściekliznę;
 • wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie;
 • świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.

W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy, zwierzęta towarzyszące właścicielom przekraczającym granicę polsko – ukraińską mogą być wpuszczone do Polski bez spełnienia powyższych wymogów weterynaryjnych.

Jeżeli jeden lub więcej z powyższych wymogów nie jest spełniony, należy zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej (Administracji Celnej) lub Policji przy przekraczaniu granicy państwowej.

W celu objęcia Państwa zwierzęcia uproszczoną procedurą przekraczania granicy państwowej należy wypełnić wniosek o:

 1. pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE – jeżeli Polska jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę

lub

 1. tranzyt przez państwo członkowskie - jeżeli Polska nie jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę.

Po wypełnieniu wniosku, Państwa zwierzę zostanie bezpłatnie oznakowane
i zaszczepione przeciwko wściekliźnie przez Inspekcję Weterynaryjną
.

Po wykonaniu procedur zostaną państwo zaopatrzeni w pozwolenie, które będzie dowodem legalnego przekroczenia granicy ze zwierzęciem towarzyszącym do miejsca docelowego. W przypadku przekroczenia granicy bez zachowania powyższej procedury, po dotarciu na miejsce przeznaczenia (tymczasowego pobytu) konieczne jest zgłoszenie się ze zwierzęciem do zakładu leczniczego dla zwierząt, gdzie zostaną państwo poinformowani o dalszych procedurach.

Plakat

W związku z przebywaniem na terenie naszej gminy dzieci z ogarniętej wojną Ukrainy, poszukujemy nauczycieli, opiekunów psychologów, terapeutów oraz wolontariuszy do pracy z dziećmi. Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy Ustka pod numerem telefonu 59 815 21 01 lub mailowo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Куди звернутися за медичноюдопомогою в першу чергу?

Первинна медична допомога ("POZ") в Польщі:

 • Надає базові та комплексні медичні послуги там, деви проживаєте
 • Зонування немає
 • Медична допомога - у будні дні з понеділка поп'ятницю, з з 8.00 до 18.00, крім вихідних

Клініки POZ – це розмовно клініки першого контакту або сімейніклініки, і саме до них слід в першу чергу звертатися задопомогою та консультацією в ситуації погіршення самопочуттяабо недуг, які безпосередньо не загрожують вашому здоров’ю чижиттю.

Зверніться до POZ, коли вам потрібно:

 • основні медичні поради та консультації,
 • основні діагностичні тести,
 • контрольні відвідування у зв'язку з ранішерозпочатим лікуванням,
 • рецепти на постійні ліки, що застосовуються у зв'язку з хронічним захворюванням.

Нічний та різдвяний догляд захворими ("NOCH"):

 • надає допомогу в неробочий час ПОЗ - щодня з 18:00та 24 години на добу у неробочі дні

Повідомте NOCH у разі:

загострення симптомів відомого хронічного захворювання(наприклад, черговий напад бронхіальної астми з помірноюзадишкою)

 • інфекції дихальних шляхів з високою температурою (більше39 ° С), особливо у маленьких дітей та людей похилого віку
 • болі в шлунку, які не проходять, незважаючи на застосуванняспазмолітичних засобів
 • головні болі, які не зникають, незважаючи на застосуваннязнеболюючих засобів holovni boli, yaki ne znykayutʹ, nezvazhayuchy na zastosuvannyaznebolyuyuchykh zasobiv
 • діарея або блювота, особливо у дітей або літніх людей
 • вітер, затримка стільця або сечі
 • раптовий біль у попереку, хребті, суглобах, кінцівках тощо,
 • психічні розлади (крім агресії або спроби самогубства).

Адреси та контакти до POZ:
https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ

Безкоштовні інформаційні номери:
Телеплатформа першого контакту:
800 137 200
Телефонна інформація про пацієнта:
800 190 590


Gdzie zgłosić się w pierwszej kolejności po pomoc medyczną?

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) w Polsce:

 • Zapewnia podstawowe, ale i kompleksowe świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu Twojego zamieszkania.
 • Nie obowiązuje rejonizacja.
 • Pomoc medyczna - w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Poradnie POZ to potocznie poradnie pierwszego kontaktu lub poradnie rodzinne i to do nich w pierwszej kolejności powinieneś zgłosić się po pomoc i konsultację w sytuacji pogorszenia samopoczucia, czy dolegliwości niezagrażających bezpośrednioTwojemu zdrowiu lub życiu.

Do POZ zgłoś się gdy potrzebne są:

 • podstawowe porady i konsultacje lekarskie,
 • podstawowe badania diagnostyczne,
 • wizyty kontrolne w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym.

Nocna i Świąteczna Opieka Chorych (NOCH):

 • udziela pomocy poza godzinami pracy POZ - codziennie od 18:00 i całodobowo w dni wolne od pracy

Na NOCH zgłoś się w przypadku:

  • zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
  • infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
  • bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych,
  • bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych,
  • biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
  • zatrzymania wiatrów, stolca lub moczu, nagłych bólów krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp. zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub próby samobójczej).

Adresy i kontakt do POZ:
https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ

Darmowe numery
Teleplatforma pierwszego kontaktu
800 137 200
Telefoniczna porada dla pacjenta: 800 190 590

Szanowni Państwo,

odpowiadając na zgłaszane do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wnioski – przygotowaliśmy napisane w przystępny i czytelny sposób ulotki informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Materiały w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej, dostępne są na stronie internetowej www.prezydent.pl oraz w załączeniu do tej wiadomości.

Zachęcamy do ich umieszczenia na Państwa stronach internetowych, w mediach społecznościowych, a także do drukowania i przekazywania uchodźcom w wersji papierowej.

Uwagi do przesłanego materiału oraz propozycje informacji, które mogą stanowić uzupełnienie do ulotki, prosimy przesyłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Z wyrazami szacunku,

Biuro Szefa Kancelarii
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Monday, 07 March 2022 12:47

Jak rozmawiać z rodzinami z Ukrainy

Written by

DOROŚLI

Jeśli nie mówisz w języku swoich gości - zaopatrz się w „tłumacza" w telefonie lub słownik.

Dowiedz się, czy Twoi goście mają zabezpieczone podstawowe potrzeby:

 • czy mają niezbędne rzeczy osobiste (grzebień, szczoteczkę do zębów, ubrania etc.)
 • czy mają telefon, żeby móc się kontaktować tak z Tobą jak i ze swoimi bliskimi
 • jeśli udostępniasz im samodzielne mieszkanie, zadbaj o jedzenie, środki higieny osobistej i środki czystości
 • pokaż im okolicę, opowiedz co i gdzie mogą znaleźć
 • wytłumacz, jak mogą się poruszać po okolicy, czy po Twoim mieście, żeby czuli się bardziej samodzielni i mniej zależni
 • zapytaj, czy potrzebują Twojej pomocy w kontaktach z polską administracją

Rzeczy, które NALEŻY robić i mówić:

 • Uszanuj prywatność swoich gości - bądź dostępny, ale nie narzucaj swojej obecności
 • Daj do zrozumienia, że ich historia jest dla Ciebie ważna i wysłuchaj, jeśli będą chcieli Ci ją opowiedzieć; rozmawiaj, jeśli będą chcieli o tym rozmawiać
 • Bądź spokojny i cierpliwy - Twój spokój będzie dla nich wsparciem
 • Odpowiadaj na pytania, informuj o możliwościach, ale i sam nie bój się pytać o ich potrzeby
 • Jeśli masz trudność z porozumiewaniem się - wykorzystaj „tłumacza" w telefonie, korzystaj ze słowników, staraj się nawiązać choć minimalny kontakt
 • Jeśli Twoi goście mieszkają razem z Tobą w jednym mieszkaniu - nie bój się angażować ich we wspólną pracę (przygotowywanie posiłków, sprzątanie). Dzięki temu poczują się pewniej i bardziej u siebie
 • Poproś, żeby Twoi goście nauczyli Cię kilku słów po ukraińsku, pokazali, jak się przygotowuje dania ukraińskie - to pozwoli im na zachowanie własnej tożsamości
 • Jeśli udostępniłeś im odrębne pomieszczenie - zostaw kontakt do siebie, ale nie bój się też „zaglądać" do nich pytając o potrzeby

Rzeczy, których NIE NALEŻY robić i mówić:

 • Nie odbieraj osobiście zachowań, które w innych okolicznościach uznałbyś za niewłaściwe - np. nagłe opuszczenie pomieszczenia, wyrażanie niezadowolenia lub obojętność. Twoi goście mają traumatyczne doświadczenia, w związku z czym przeżywają silne emocje. Te zachowania nie dotyczą Ciebie, a Twoi goście nie zawsze są w stanie je kontrolować
 • Nie zmuszaj do rozmowy o tym co przeżyli, jeśli zauważysz, że to dla nich trudne
 • Nie przerywaj opowieści (np. patrząc na zegarek), jeśli zaczęli mówić
 • Nie wyręczaj we wszystkim swoich gości, jeśli wyrażają ochotę współuczestniczenia w jakiś pracach lub chcą coś zrobić sami - pozwól im na to
 • Nie oceniaj tego, co zrobili, lub czego nie zrobili, nie sugeruj co powinni czuć
 • Nie opowiadaj o własnych problemach
 • Nie obiecuj, że wszystko będzie dobrze - jeśli jesteś na to gotowy, obiecaj, że zrobisz wszystko, żeby im pomóc
 • Nie zachowuj się tak, jakbyś musiał rozwiązywać za nich wszystkie ich problemy
 • Nie umniejszaj ich zdolności do opiekowania się samymi sobą

DZIECI

Przede wszystkim pamiętaj, że dzieci z Ukrainy już doświadczyły więcej, niż Ty, czy większość Twoich dorosłych znajomych w Polsce. Doświadczyły tego - i przetrwały!

Dlatego:

 • Odpowiadaj na ich pytania, jeśli będą je zadawały, dostosowując swoje słownictwo do ich możliwości
 • Jeśli będą pytały o wojnę - nie zbywaj, nie bagatelizuj, ale odpowiadaj zgodnie z prawdą dodając zawsze jakiś pozytywny element, np. „tak, Ukraina została zaatakowana, ale wszystkie kraje Europy starają się jej pomóc i wspierają ją w walce z agresorem"
 • Jeśli dziecko samo zaczyna mówić o swoim strachu - pozwól mu na to. Zapewnij je, że to normalne, że się boi. Dorośli też czasem czują lęk czy niepokój. Ty też się martwisz, ale i Ty i wszyscy inni dorośli zrobią wszystko, żeby pomóc dziecku i jego rodzinie
 • Jeśli dziecko nie reaguje na polecenia i prośby, zachowuje się agresywnie, jest nadmiernie pobudzone lub nadmiernie wycofane - pamiętaj że prawdopodobnie przeżywa silne emocje, których nie potrafi opanować
 • Jeśli będzie taka możliwość, pomóż mu nawiązać kontakt z rówieśnikami 0 Jeśli będzie taka możliwość, postaraj się dać mu możliwość zabawy
 • Nie obiecuj rzeczy niemożliwych. Nie kłam. Jeśli dziecko pyta o tatę, który został na Ukrainie, nie zapewniaj, że niedługo przyjedzie i wszystko będzie dobrze. Powiedz raczej, że też się martwisz, ale Tata jest dzielnym mężczyzną i zrobi wszystko, żeby jak najszybciej przyjechać, a Ty zrobisz wszystko, żeby mu w tym pomóc
 • Nie rozmawiaj przy dzieciach o drastycznych szczegółach 0 Nie oglądaj przy dzieciach drastycznych relacji telewizyjnych
 • Pamiętaj, że kilkuletnie dzieci potrafią bardzo szybko przechodzić od bólu i cierpienia do radości i śmiechu!

I pamiętaj, że to normalne.

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com