Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dniu 30 października 2019 r. odbyło się Inauguracyjne Posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Ustka. Podczas sesji młodzi Radni złożyli ślubowanie a następnie przeprowadzono głosowanie celem wyłonienia Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy oraz powołano skład Komisji Rewizyjnej, z której wyłoniono Przewodniczącego.

 • Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Ustka - Olgierd Kulwas
 • Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Ustka - Jagoda Łukomska
 • Sekretarz Młodzieżowej Rady Gminy Ustka - Zuzanna Jakubowska
 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Gminy Ustka - Aleksandra Schutta
 • Skład Komisji Rewizyjnej: Aleksandra Schutta, Julia Adamczewska, Michalina Trześniak.

Pani Wójt Anna Sobczuk- Jodłowska wygłosiła młodym samorządowcom ciekawą pogadankę na temat administracji oraz życzyła Młodzieżowej Radzie wszelkiej pomyślności na nowej samorządowej drodze

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dniu 3 kwietnia 2019 r. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Ustka na lata 2019-2023. W pięciu siedzibach okręgowych komisji wyborczych, tj.: w Szkole Podstawowej w Objeździe, Szkole Podstawowej w Charnowie, Szkole Podstawowej w Zaleskich, Szkole Podstawowej w Wytownie i Szkole Podstawowej Nr 2 w Ustce, młodzież dokonała wyboru swoich reprezentantów do Młodzieżowej Rady Gminy II kadencji. Powołana Gminna Komisja Wyborcza w Ustce na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2019 roku ogłosiła wyniki wyborów i radnymi zostali wybrani:

 1. Adamczewska Julia
 2. Bator Patryk
 3. Bąk Bartosz
 4. Fryzowska Wiktoria
 5. Godzieba Jakub
 6. Jakubowska Zuzanna
 7. Kulwas Olgierd
 8. Lesiecki Bartosz
 9. Łukomska Jagoda
 10. Schutta Aleksandra
 11. Szmalc Filip
 12. Trześniak Michalina
 13. Zubrzycki Bartłomiej

Opiekunowie Młodzieżowej Rady Gminy Ustka 2019-2023:

 1. Agnieszka Paszkowska – Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Objeździe
 2. Marta Miotk – Szkoła Podstawowa im. por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich
 3. Arkadiusz Drozdowski – Szkoła Podstawowa im. Ziemi Usteckiej w Charnowie
 4. Dorota Becker-Lesiecka – Szkoła Podstawowa w Wytownie
 5. Mariola Gruszczyńska – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Ustce
poniedziałek, 08 październik 2018 15:13

Zaproszenie na V Sesję Młodzieżowej Rady Gminy

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie IV Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Ustka w dniu 10 października 2018 roku, godz. 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka, ul. Dunina 24 (sala nr 112).

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy regulaminowe:
  1) otwarcie sesji
  2) ustalenie porządku obrad
  3) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Podjęcie stanowiska Młodzieżowej Rady Gminy Ustka w sprawie projektu Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Ustka.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie
  1) przyjęcia logo Młodzieżowej Rady Gminy Ustka.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady

/-/ Marta Leman

poniedziałek, 22 styczeń 2018 07:48

Zaproszenie na IV Sesję Młodzieżowej Rady Gminy

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie IV Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Ustka w dniu 22 stycznia 2018 roku, godz. 11:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka, ul. Dunina 24 (sala nr 112).

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy regulaminowe:
  1) otwarcie sesji
  2) zatwierdzenie prawomocności obrad
  3) przedstawienie porządku obrad
  4) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Zasady funkcjonowania Centrum Charytatywno-Społecznym Caritas – spotkanie z Kapelanem Grzegorzem Golec – wyjazd w teren.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie
  1) przyjęcia logo Młodzieżowej Rady Gminy Ustka.
 5. Odpowiedzi na interpelacja i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady

/-/ Marta Leman

poniedziałek, 16 październik 2017 09:00

III Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Ustka

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
III Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Ustka

W dniu 20 września 2017 roku odbyła się III Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Ustka, w której uczestniczyło 13 z 15 radnych. Obrady odbyły się w obecności przedstawicieli władz samorządowych, a także przybyłych gości i dyrektorów szkół.

Młodzi radni uchwalili porządek obrad, przyjęli protokół z II sesji, a także podjęli stanowisko w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu produkującego mączkę rybną i olej rybny wraz z niezbędną infrastrukturą” planowanego do realizacji na działce nr 79/9 w obrębie ewidencyjnym Duninowo PGR, gm. Ustka.

W trakcie posiedzenia radni zapoznali się z tematem sytuacji dzieci niepełnosprawnych w gminie oraz została przedstawiona propozycja współpracy Młodzieżowej Rady ze szkołami z terenu gminy. Sekretarz Gminy Ustka Lidia Orłowska – Getler przybliżyła młodym radnym strukturę organizacyjną Urzędu Gminy w Ustce, a każdy z kierowników omówił szczegółowo zadania poszczególnych referatów.

W związku z brakiem uchwał radni nie podjęli żadnej uchwały.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Uprzejmie zapraszam Pana/Panią na posiedzenie III Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Ustka w dniu 20 września 2017 roku o godz. 10:00 /środa / w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24/p. Nr 112/

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy regulaminowe:
  1) otwarcie sesji
  2) zatwierdzenie prawomocności obrad
  3) przedstawienie porządku obrad
  4) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Rozeznanie się w sytuacji dzieci niepełnosprawnych w gminie.
 4. Podjęcie współpracy ze szkołami z tereneu gminy.
 5. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Ustka – spotkanie z pracownikami, zwiedzanie Urzędu.
 6. Systematyczne aktualizowanie strony internetowej.
 7. Odpowiedzi na interpelacja i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady

/-/ Marta Leman

czwartek, 12 styczeń 2017 09:54

I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Ustka.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Młodzieżowa Rada Gminy

W dniu 05 stycznia 2017 roku odbyło się Inauguracyjne I posiedzenie  Młodzieżowej  Rady Gminy Ustka, na której młodzi radni złożyli ślubowanie oraz dokonali wyboru Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Ustka.
W wyniku tajnego głosowania i po podjęciu stosownych uchwał wybranymi zostali:
1) Marta Leman -  Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Ustka,
2) Julia Wyłupek -  I Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Ustka
3) Kuba Szczasiuk – II Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Ustka
4) Nikola Gasianiec – Sekretarz Młodzieżowej Rady Gminy Ustka.

piątek, 09 grudzień 2016 09:16

Młodzieżowa Rada Gminy Ustka – wybrana!!!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Młodzieżowa Rada Gminy

W dniu 29 listopada 2016 r. odbyły się wybory Młodzieżowej Rady Gminy Ustka. W dwóch siedzibach okręgowych komisji wyborczych, tj.: w Gimnazjum im. Gen Mariusza Zaruskiego w Ustce i w Gimnazjum przy Zespole Szkół Samorządowych  w Objeździe młodzież szkół dokonała wyboru swoich reprezentantów do młodzieżowej rady I kadencji. Młodzieżowa Rada Gminy Ustka będzie upowszechniała ideę samorządową wśród młodzieży, inicjowała działania dotyczące życia młodego pokolenia w Gminie Ustka i przedstawiała jej oczekiwania i wnioski do Rady Gminy Ustka.

Powołana Gminna Komisja Wyborcza w Ustce na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2016 roku ogłosiła wyniki wyborów i radnymi zostali wybrani:
1) GASIANIEC  Nikola
2) GROCHALA Kamil
3) KĄDZIELA  Aleksandra
4) KULIGOWSKA Karolina
5) LATOS  Jakub
6) LEMAN  Marta
7) ŁUSZCZYŃSKI  Patryk
8) MEDWID  Jakub
9) NADOLNA  Natalia
10) NOWAK Jakub
11) POŹNIAK  Przemysław
12) SABINA Nikola
13) SALWOWSKA Anna
14) SZCZASIUK Kuba
15) WYŁUPEK  Julia.

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com