Aktualności (331)

poniedziałek, 08 listopad 2021 13:59

Pani Zofia obchodzi 103 lata!

Napisane przez

Pani Zofia obchodzi 103 lata

Mieszkanka Przewłoki w gm. Ustka, Pani Zofia, 8 listopada obchodzi wyjątkowy jubileusz 103. urodzin. Z tej okazji Jubilatce najlepsze życzenia złożyła Wójt Gminy Ustka Anna Sobczuk-Jodłowska oraz Radny Gminy Ustka Stefan Gruszczyński. Jak zapewnia rodzina, Pani Zofia jest w dobrej kondycji i doczekała się już jednego praprawnuka. Solenizantce życzymy dużo zdrowia i sił. 200 lat Pani Zofio!

poniedziałek, 11 październik 2021 13:56

W Orzechowie powstaje film!

Napisane przez

Rój

W Orzechowie (gm. Ustka) trwają zdjęcia do pełnometrażowego filmu "Rój" w reżyserii Barta Bali, któremu patronuje Wójt Gminy Ustka, Anna Sobczuk - Jodłowska. Scenografia idealnie wpasowała się ten urokliwy zakątek naszej gminy nadając jej tajemniczego charakteru. Rój to wciągający thriller poruszający ważne tematy egzystencjalne. To historia rodziny, która w walce o swoją wolność podejmuje radykalną decyzję, na zawsze opuszcza znaną sobie cywilizację i zamieszkuje bezludną wyspę. Upragniona wolność zderza się jednak z trudami przetrwania, z koniecznością walki z dziką przyrodą - wyspa staje się kolejną pułapką. W walce o wydostanie się z niej, trzeba będzie pokonać tych, których się kocha. Więcej na temat filmu dowiecie się z oficjalnej strony https://www.filmroj.pl/

piątek, 09 kwiecień 2021 07:38

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Napisane przez

Od 1 kwietnia 2021 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęci są mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą. Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy.

Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź Urząd Gminy w Ustce, ul. Dunina 24. Na czas trwania spisu Nasz Urząd przygotował dla Ciebie specjalne miejsca, gdzie dokonasz samospisu.

Zadzwoń na nr telefonu: 059 815 24 26 lub 059 815 24 21 i umów się na wizytę.

Pismo Prezesa GUS

czwartek, 25 marzec 2021 15:01

Nagroda sportowa dla Adrianny Litwin

Napisane przez

Miło nam poinformować, iż Wójt Gminy Ustka Anna Sobczuk-Jodłowska przyznała stypendium sportowe na okres sześciu miesięcy w wysokości 400 zł/mc oraz nagrodę sportową III stopnia w wysokości 300 zł brutto za zajęcie V miejsca na Halowych Mistrzostwach Polski U20 w skoku wzwyż oraz zdobycie II miejsca w skoku wzwyż na Mistrzostwach Polski U18 w Radomiu Pani Adriannie Litwin
Adrianna Litwin - mieszkanka Gminy Ustka - jest zawodniczką Klubu AML Słupsk oraz członkinią Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców województwa pomorskiego.
Serdecznie gratulujemy osiągnięć, życzymy wspaniałych wyników oraz wielu sukcesów w życiu sportowym. Gratulacje przekazujemy także Rodzicom oraz trenerom młodej lekkoatletki.

Ogłaszamy wyniki IV edycji gminnego Konkursu na Najładniejszą Bożonarodzeniową Dekorację Posesji w Gminie Ustka.

W tegorocznej edycji komisja konkursowa zobaczyła na żywo wszystkie zgłoszone posesje. Dzięki temu mogła dojrzeć to, co nie zawsze widoczne na zdjęciach a także ocenić wkład pracy własnej, pomysłowość oraz najwyżej punktowane dekoracje robione własnoręcznie.

Przedstawiamy zatem laureatów:

I miejsce - Pan Ziemowit Miloch (Zaleskie)

II miejsce - Pan Grzegorz Laskowski (Duninowo)
III miejsce - Państwo Katarzyna i Wojciech Łowczyk (Duninowo)
wyróżnienie - Państwo Beata i Tomasz Horbacz (Charnowo)
wyróżnienie - Państwo Beata i Wiesław Dobrowolscy (Przewłoka)

Wszystkim, którzy nadesłali zgłoszenia i pięknie udekorowali swoje posesje serdecznie dziękujemy!

piątek, 04 grudzień 2020 08:02

XXII Sesja Rady Gminy Ustka

Napisane przez

W dniu 27 listopada 2020 roku odbyła się online XXII Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu następujących spraw:

 • spraw finansowych: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego; zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy;  opłaty targowej oraz zmian w budżecie Gminy Ustka na 2020 rok.
 • gospodarki  drogowej: przejęcia przez Gminę Ustka od Powiatu Słupskiego spraw związanych z zarządzaniem publiczną drogą na działkach nr 115/2, 115/9 obręb Zaleskie PGR i 319/2 obręb Zaleskie; zawarcia porozumienia dotyczącego współpracy Gminy Ustka  z Gminą Miasto Gdańsk dotyczącej wspólnego przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na realizację promocji produktu turystycznego pn.: Pomorskie Trasy Rowerowe; przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ustka na rok 2021  z organizacjami pozarządowymi; zaopiniowania projektu przebiegu granic pasa technicznego na terenie Gminy Ustka.

Radni  zapoznali się z prezentacją projektu zagospodarowania tzw. Ryneczku w miejscowości Przewłoka i przyjęli Informację o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w 2020 roku. Uchwały i informacje dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Ustka  w  zakładce – Prawo Lokalne

czwartek, 05 listopad 2020 12:58

Konkurs Srebrne Serce rozstrzygnięty!

Napisane przez

Była to druga edycja konkursu organizowanego w ramach projektu "Srebrna sieć". Konkurs skierowany jest do aktywnych seniorów 60+, którzy chętnie angażują się w działania na rzecz gminy i społeczności lokalnej. Jego celem jest promowanie aktywności społecznej osób starszych i nagradzanie najaktywniejszych seniorów, ciekawych inicjatyw oraz przedsięwzięć.

Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody:

 • I miejsce - pani Zofia Stodoła
 • II miejsce - pani Jadwiga Ostrowska
 • III miejsce - pani Bożena Duda

oraz wyróżnienie dla pana Andrzeja Laskowskiego. Zwycięzcy otrzymali statuetki, nagrody rzeczowe oraz bony pieniężne na zakupy w drogerii. Serdecznie gratulujemy!

poniedziałek, 02 listopad 2020 10:09

Sprawozdanie z XXI Sesji Rady Gminy Ustka

Napisane przez

W dniu 28 października  2020 roku odbyła się online XXI  Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła uchwały  z zakresu następujących spraw:

 • spraw planistycznych - przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP w obszarze obejmującym działki  położone w miejscowości Przewłoka, oraz sporządzenia MPZP  dla części obrębu geodezyjnego Dębina, Wytowno i Lędowo.
 • gospodarki odpadami, drogowej, ochrony środowiska   - w sprawie przygotowania projektu uchwały określającej na terenie gminy Ustka zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane; zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso; sposobu świadczenia usług przez Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Ustka przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Ustka.
 • praw finansowych:  zmian w budżecie gminy Ustka na 2020 rok, i zmiany WPF na lata 2020 – 2026; udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym  R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”; oraz  wspólnej realizacji dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1109G na odcinku Wodnica – droga wojewódzka nr 203; poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso; podatku od nieruchomości; podatku od środków transportowych; opłaty miejscowej w Gminie Ustka; opłaty targowej; opłaty uzdrowiskowej.

Radni  podjęli Stanowisko Rady Gminy dotyczące  wzrostu kosztów funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie oraz przyjęli analizę oświadczeń majątkowych radnych za 2019 rok oraz  informację o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych, za 2019 rok

czwartek, 03 wrzesień 2020 10:40

XIX Sesja Rady Gminy Ustka

Napisane przez

W dniu 28 sierpnia 2020 roku odbyła się XIX  Sesja Rady Gminy Ustka , na której Rada Gminy podjęła uchwały  z zakresu następujących spraw:

 • spraw planistycznych: przystąpienia do sporządzenia MPZP dla obszaru obejmującego dz. nr 298/1 i 310/1, położone  w obrębie geodezyjnym Pęplino, zmiany MPZP dla obszarów: części  wsi Przewłoka   w jednostce przestrzennej nr 1 w gminie Ustka, Duninowo, Duninowo PGR, Starkowo, Możdżanowo, Pęplino.
 • gospodarki gruntami i odpadami  - regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka, nadania nazwy ulicy w miejscowości Poddąbie, na działkach Nr 5/5, 5/7 oraz 123;
 • spraw finansowych:  zmian w budżecie gminy Ustka na 2020 rok, zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2026;
 • spraw oświatowych - ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2020 roku, zorganizowania wspólnej obsługi szkół, dla których Gmina Ustka jest organem prowadzącym zmienionej Uchwałą Nr X.138.2019 z dnia 27 września 2019 r; określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021.

Rada Gminy przyjęła informację o zaawansowaniu inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2020 rok.

Uchwały i informacje dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Ustka w zakładce – Uchwały Rady Gminy

 

W dniu 15 lipca 2020 roku odbyło się XVIII Nadzwyczajne posiedzenie Sesji Rady Gminy Ustka , której przewodnim tematem było podjęcie uchwał, w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2020 rok i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2020 – 2026. 

W związku z podpisaniem umowy z dnia 9 lipca 2020 roku, z Wojewodą Pomorskim  dokonano zmian dotyczących  wprowadzenia  zadania pn. „Budowa ulicy Jodłowej wraz z oświetleniem w miejscowości Dębina finansowanego z dotacji budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”, które będzie realizowane w latach 2020 – 2021, z limitem wydatków majątkowych w 2020 roku – 100.000 zł , a w 2021 roku 1.132.890 zł

Strona 1 z 24

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com