Spotkania dla organizacji (8)

Centrum Inicjatyw Obywatelskich ma zaszczyt zaprosić organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konferencji PRAKTYCZNE NARZĘDZIA DO EKONOMIZACJI DZIAŁAŃ NGO,
która odbędzie się 09.07.2019 r. w godzinach 10.00 - 14.30 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6.

Potwierdzenie swojej obecności prosimy wysłać na maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 05.07.2019 r.

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk
tel./fax 59 840 29 20
www.cio.slupsk.pl

Friday, 31 March 2017 07:39

Spotkanie w dniu 5 kwietnia

Written by

Uprzejmie informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Słupsku i Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Słupskiego organizują w dniu 5 kwietnia br. o godzinie 12.00 w sali nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku spotkanie z organizacjami pozarządowymi, którego porządek przedstawiam poniżej. Serdecznie zapraszamy

Porządek spotkania:
1. Przedstawienie możliwości współpracy organizacji pozarządowych z powiatem słupskim.
2. Informacja dotycząca konkursu na Mikrogranty pn. „Działamy Razem dla Rodziny” skierowanej do organizacji pozarządowych posiadających zapisy w statucie o prowadzeniu przez organizację działań na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa, rodziny oraz do grup nieformalnych (przedstawi pani Ewa Kosiedowska – prezeska Centrum Wolontariatu w Słupsku).
3. Przedstawienie projektu pn. „Działamy razem – wolontariat w szkole i środowisku lokalnym” skierowanego do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych (przedstawi pani Ewa Kosiedowska – prezeska Centrum Wolontariatu w Słupsku).

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z gminy Ustka na spotkanie animacyjne, które odbędzie się 2 marca br. (czwartek) o godz. 17:00 w Centrum Kultury Gminy Ustka przy ul. Darłowskiej 3b w Ustce.

Podczas spotkania pracownicy SGR przedstawią ofertę Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej,
w ramach której nasze organizacje i osoby zainteresowane działalnością społeczną będą mogły pozyskać wsparcie:

-      finansowe,

-      merytoryczne (m.in. kursy zawodowe, studia podyplomowe, szkolenia i doradztwo o charakterze ogólnym i specjalistycznym).

Osoby zainteresowane wsparciem będą mogły umówić się na indywidualne spotkania.

Tuesday, 21 June 2016 11:44

Spotkanie konsultacyjne w Słupsku

Written by

Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar, zaprasza organizacje społeczne na spotkanie konsultacyjne w Słupsku, które odbędzie się dnia 7 lipca 2016 roku w godz. 16.00-18.00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej.

Tematyka spotkania dotyczyć będzie praw obywatela w praktyce - ich respektowania, problemów z realizacją oraz praktyk dyskryminacyjnych. Zgłoszenie udziału w spotkaniu należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.spotkaniaregionalne.rpo.gov.pl lub mailowo:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., bądź telefonicznie pod nr: (22) 55 17 985.Wszelkie dodatkowe informacje nt. spotkania znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu. Gorąco zachęcamy do udziału w spotkaniu!

Zaproszenie w formie pdf

 

Thursday, 09 June 2016 17:30

Pomorskie Forum Pełnomocników

Written by

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszają na Pomorskie Forum Pełnomocników możliwości dla organizacji pozarządowych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

Spotkanie odbędzie się 22 czerwca 2016r. (środa) w godzinach od 9:30 do 15:00 w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego  przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

 W trakcie konferencji poruszymy tematy dotyczące okresu programowania na lata 2014-2020,  w tym możliwości ubiegania się o wsparcie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WP na lata 2014-2020 przez organizacje pozarządowe. Podejmiemy temat modelu funkcjonowania pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi na wszystkich szczeblach samorządu oraz zaznajomimy uczestników z najnowszymi zmianami w Ustawie o Stowarzyszeniach. Będziemy dyskutować nt. budowania realnego partnerstwa w relacjach międzysektorowych oraz jak sprawnie i skutecznie korzystać z mediów społecznościowych. Przedstawimy również nową Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2016-2019.

Aby wziąć udział w konferencji należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 17 czerwca 2016r.

 Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc do 140 osób decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udziela:

Magdalena Witkowska

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej tel. (58) 32 68 897

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program forum: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=93_1341c7c69efd6b03aa287adcfb34439d&Itemid=414&lang=pl.

Sunday, 29 November 2015 14:24

Spotkanie w siedzibie SGR.

Written by

Szanowni Państwo,

Słowińska Grupa Rybacka tworzy Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020, dzięki której możliwe będzie dofinansowanie działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe mające siedziby lub oddziały na terenie gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk oraz Ustka.

W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić przedstawicieli ww. organizacji na spotkanie, na którym zostanie przeprowadzony zogniskowany wywiad środowiskowy w sprawie celów i wskaźników LSR oraz planu działania. 

Ponadto omówione zostaną możliwe do realizacji przez organizacje projekty oraz formy wparcia przewidziane w Strategii.

Spotkanie odbędzie się 1 grudnia 2015r. (wtorek) o godz. 15:30 w Centrum Promocji i Edukacji w Przewłoce przy ul. Usteckiej 8.

W załączeniu znajdą Państwo ankietę, która posłuży do zdiagnozowania sytuacji organizacji pozarządowych na obszarze działania Słowińskiej Grupy Rybackiej. Prosimy o wypełnienie jej i odesłanie na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub dostarczenie jej na planowane spotkanie. Zwracamy się również z prośbą o przekazywanie ankiet oraz informacji o spotkaniu do zaprzyjaźnionych organizacji, do których nie możemy dotrzeć (również grup nieformalnych).

Potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu oraz pytania z nim związane prosimy kierować pod tel. nr: 516 559 181 lub adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ankieta

Słowińska Grupa Rybacka tworzy Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020, dzięki której możliwe będzie dofinansowanie działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe mające siedziby lub oddziały na terenie gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk oraz Ustka.

W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić przedstawicieli ww. organizacji na spotkanie, na którym zostanie przeprowadzony zogniskowany wywiad środowiskowy w sprawie celów i wskaźników LSR oraz planu działania.

Ponadto omówione zostaną możliwe do realizacji przez organizacje projekty oraz formy wparcia przewidziane w Strategii.

Spotkanie odbędzie się 1 grudnia 2015r. (wtorek) o godz. 15:30 w Centrum Promocji i Edukacji w Przewłoce przy ul. Usteckiej 8.

W załączeniu znajdą Państwo ankietę, która posłuży do zdiagnozowania sytuacji organizacji pozarządowych na obszarze działania Słowińskiej Grupy Rybackiej. Prosimy o wypełnienie jej i odesłanie na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub dostarczenie jej na planowane spotkanie. Zwracamy się również z prośbą o przekazywanie ankiet oraz informacji o spotkaniu do zaprzyjaźnionych organizacji, do których nie możemy dotrzeć (również grup nieformalnych).

Potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu oraz pytania z nim związane prosimy kierować pod tel. nr: 516 559 181 lub adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Ankieta: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=44_2251276de0c74945402d6360f0c7a79a&Itemid=414&lang=pl

 

W związku z pracami Słowińskiej Grupy Rybackiej nad Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie podstawą do otrzymania środków w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, chcielibyśmy zaprosić Państwa na spotkania konsultacyjne dla mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządowców działających na obszarze objętym LSR, podczas których przedyskutujemy główne problemy i wyzwania dla obszaru, a także propozycje celów  nowej Strategii.

Spotkania odbędzie się 27 sierpnia 2015r. w godz. 10:00-13:00 w Centrum Promocji i Edukacji w Przewłoce przy ul. Usteckiej 8.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu wiadomości o konsultacjach wśród mieszkańców Państwa obszaru.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Słowińskiej Grupy Rybackiej pod nr tel.:
516 559 181 lub na adresy e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com