Wydarzenia i imprezy (25)

Serdecznie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w wyborach do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (kadencja 2017-2020). Wybory zostaną przeprowadzone 25 września br. podczas Zebrania Plenarnego, które rozpocznie się o godzinie 13.00 w sali 202 w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Zgłaszanie kandydatur oraz głosowanie odbędzie się w trakcie zebrania. Na zebraniu należy mieć wypełnioną Kartę upoważniającą do głosowania podpisaną przez osoby uprawnione w organizacji w imieniu, której będzie się głosować. W razie pytań proszę kontaktować się telefonicznie (tel. 598418575) lub elektronicznie (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

    W dniach 16-22 września w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności w Słupsku odbędzie się szereg działań na rzecz zrównoważonego transportu m.in. Piknik Europejski z udziałem Jarosława Wałęsy, przejażdżka 

        rowerowa z Robertem Biedroniem, warsztaty ekologiczne, obchody Dnia bez samochodu, debaty, dyskusje i wiele innych atrakcji zorganizowanych z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności.

        Więcej informacji znajdą Państwo na stronach:  

     http://www.slupsk.pl/tydzien-mobilnosci-57140/

     http://cio.slupsk.pl/aktualnosci-cio/26-aktualnoci/1331-europejski-tydzie-mobilnoci-w-supsku-przycz-si

Wednesday, 07 September 2016 08:47

Spotkanie ws. ochrony ptaków na naszych plażach

Written by

A gdyby tak zostawić kawałek plaży tylko zwierzętom….? Jakie byłyby tego efekty? Jak wpłynęło by to na okoliczną przyrodę? A jak na życie mieszkańców i ruch turystyczny?

 

Spotkajmy się i porozmawiajmy czy lokalne społeczności mogą coś zyskać lub stracić, oddając ptakom odrobinę ich siedlisk na nadbałtyckich plażach.

 Zapraszamy 13 września (we wtorek) o godz. 17.00, do siedziby Urzędu Miasta Ustki (ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, sala konferencyjna nr 101).

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu mailem na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Skąd wziął się pomysł na takie przedsięwzięcie?

 

Rok 2016 zapisze się w historii jako rok wyjątkowego wakacyjnego szturmu Polaków na nasze nadbałtyckie plaże. Tymczasem przez stulecia plaże te były domem wielu zwierząt, które dziś nie mają gdzie się podziać. Dotyczy to przede wszystkim ptaków gniazdujących na plażach – sieweczek obrożnych, rybitw białoczelnych i ostrygojadów.

 

Grupa Badawcza Ptaków Wodnych Kuling od 10 lat czynnie chroni kolonie ptaków zakładających gniazda na plażach w rezerwacie Mewia Łacha, położonego w ujściu Wisły. Ochrona ta sprowadza się przede wszystkim do pilnowania niewielkich fragmentów plaż, tak, aby ludzie nie wchodzili w miejsca gnieżdżenia się ptaków. Dzięki temu wiele gatunków ptaków odchowuje bezpiecznie pisklęta. Ochrona ptaków pozwoliła także na osiedlenie się coraz liczniejszego stada fok w rezerwacie. Oddech, jaki dajemy przyrodzie na tej jednej plaży, czyni z niej wyjątkowe miejsce na naszym wybrzeżu. Coraz więcej turystów chce zobaczyć to na własne oczy, a odpowiednie zagospodarowanie terenu pozwala na bezpieczne odwiedzanie rezerwatu. Obecność osób pilnujących rezerwat okazała się wspaniałą formą edukacji przyrodniczej. Jesteśmy przekonani, że inne fragmenty Wybrzeża Bałtyku, także na terenie Gminy Ustka, mogą również być w ten sposób zagospodarowane – stając się ostoją zwierząt i magnesem dla turystów.

 

Podczas spotkania 13 września:

·     opowiemy na czym polega fenomen ochrony przyrody w rezerwacie Mewia Łacha,

·     przedyskutujemy możliwość adaptacji rozwiązań z rezerwatu na terenach Gminy Ustka.

Przyjdź i podziel się z nami swoją opinią!

Komisja Ustawodawcza prowadzi konsultacje nad zapisami ustawy o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności.

W ustawie mają znaleźć się m.in. zasady przekazywania żywności, której właściciele sklepów i hurtowni, nie przeznacza do sprzedaży.

Projekt przewiduje konieczność podpisywania przez nich umów z organizacjami, a za niewywiązanie się z tych obowiązków grozić będą kary do 10 tyś zł.

Projekt obejmuje jedynie organizacje posiadające statut organizacji pożytku publicznego.

Swoje uwagi można zgłaszać do 10 września.

Szczegółowe informacje udzielane są pod adresem:

Komisja Ustawodawcza: 

Tel.: 694 95 76/22 694 95 71
Fax: 22 694 95 77
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekt ustawy: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=100_6c7654fe2780fa97f73be4ba4a67039b&Itemid=412&lang=pl

Monday, 29 August 2016 08:05

Równać Szanse 2016

Written by

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2016 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury, bibliotek gminnych oraz nieformalnych grup dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Termin rejestracji wniosków: do 25 października 2016 r. do godz. 12.00. Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2017 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 25 października 2016 roku, do godziny 12.00. Link do logowania się w panelu wnioskodawcy:

http://rownacszanse.pl/system/

W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi (w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tys. mieszkańców) na dobry start w dorosłe życie. Dzięki zdobytym w projekcie umiejętnościom młody człowiek z małej miejscowości nauczy się samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczane przez siebie cele, planować swoją przyszłość, wspólnie z innymi młodymi działać. Wszyscy, którzy będą towarzyszyli mu w tej drodze zyskają wiarygodność w oczach swojego otoczenia i wsparcie w kolejnych wspólnych działaniach. Zaproście młodych ludzi do wspólnego przygotowania projektu, który pozwoli im lepiej poznać siebie i swoje środowisko! Odkryć samych siebie i swoje możliwości! Poznać ludzi, organizacje i instytucje, które gotowe są wspólnie z młodymi zmieniać ich świat! więcej informacji na www.rownacszanse.pl

3 września br. w życie wejdzie Rozporządzenie Ministra Pracy, Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Znajdują się w nim m.in. nowe wzory ofert składanych przez organizacje pozarządowe do konkursów ogłaszanych przez samorządy.

Zmiana przepisów polega głównie na rozdzieleniu ofert, umów i sprawozdań wykorzystywanych podczas tradycyjnych konkursów od dokumentacji związanej z regrantingiem, czyli mechanizmem przekazywania środków na realizację zadań publicznych za pośrednictwem innego niż samorząd operatora (organizacji pozarządowej, która realizuje konkurs dla innych organizacji).

Rozporządzenie: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=96_895d582561b3c8e26ded78547d0932b7&Itemid=412&lang=pl

Wzór oferty w wersji edytowalnej: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=97_251555ee078cf09192ee01939ca5837c&Itemid=412&lang=pl 

Wzór sprawozdania w wersji edytowalnej: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=98_3636eab3d6fc65ef9a5894c8c334842a&Itemid=412&lang=pl

Wzór umowy w wersji edytowalnej: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=99_ace9bfb0d31cd9d832f55062e85fcf3f&Itemid=412&lang=pl

 

19 lipca 2016r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

OPP finansujące promocję na rzecz przekazania im 1% podatku ze środków uzyskanych właśnie z 1% podatku, zobowiązane będą umieszczać na materiałach promocyjnych (wizualnych, audiowizualnych i dźwiękowych) informację o treści:

Materiał promocyjny został finansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jeżeli nie ma nich wystarczająco dużo miejsca, wystarczy zamieścić następujący tekst: Sfinansowano z 1% podatku.

Programy komputerowe, za pomocą których można przekazywać OPP 1% płaconego podatku będą musiały zawierać informację o treści: Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.

Za niewywiązanie się z tych obowiązków będzie można otrzymać grzywnę w wysokości do 1000zł. Organizacje, które rozpoczęły promocję przed wejściem w życie rozporządzenia i nie zamieściły odpowiednich informacji, mogą prowadzić swoje kampanie do miesiąca po wejściu w życie rozporządzenia.

Rozporządzenie: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=95_21fcb8bc031fb5e411ee5bdcaa17f4b8&Itemid=412&lang=pl

Saturday, 11 June 2016 12:30

Piknik z okazji 70-lecia OSP Duninowo

Written by