UWAGA!!! //Aktualne harmonogramy wywozu odpadów // Szanowni Państwo. Od 30 czerwca 2020r zmiana funkcjonowania Urzędu Gminy Ustka. Więcej szczegółów na stronie . Link do strony

Ogłoszenia (578)

Europejski Fundusz SpołecznyKrystyna Konieczna prowadząca Szkołę Podstawową w Wytownie ogłasza konkurs na stanowisko:

Asystenta koordynatora
w projekcie: "Mała edukacja", współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL.09.01.01-22-101/12.
  Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych EFS-u min w 5 projektach,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • określenie kwoty wynagrodzenia za mc(40h)wpisującej się w budżet projektu.
  Wymagania pożądane:
 • dyspozycyjność, odporność na stres
  Zakres wykonywanych zadań:
 • opracowanie wspólnie z koordynatorem projektu i specj.ds.rozliczeń dokumentów regulujących procesy zachodzące w projekcie, tj.zasady archiwizacji i obiegu dokumentów, regulamin realizacji zakupów towarów i usług, bezpieczeństwo danych osobowych, szacowanie wartości zamówień, regulamin rekrutacji i wynagradzania w projekcie, polityki bezpieczeństwa danych.
 • sporządzenie dokumentacji rekrutacyjnej: deklaracji, kwestionariusza,
 • przygotowanie zapytań ofertowych, informacji o naborze pracowników,
 • przeprowadzenie promocji projektu – opracowanie i zlecenie wykonania plakatu promocyjnego, oraz ogłoszenia w prasie, zamieszczenie informacji promocyjnych na stronie internetowej szkoły oraz w gablotach informacyjnych, oznakowanie pomieszczeń, w których realizowany będzie projekt, oznakowywanie sprzętu kupowanego ze środków finansowych projektu informacją o współfinansowaniu z EFS. Do czynności tych Wykonawca zobowiązany jest stosować Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • sporządzanie umów z dostawcami towarów i usług,
 • przygotowanie kwestionariuszy i ankiet dotyczących założonych w projekcie rezultatów miękkich, przeprowadzenie badania i sporządzenie raportu ewaluacyjnego,
 • monitoring wskaźników,
 • kontakt z Instytucją Pośredniczącą,
 • zgłaszanie specjaliście ds.rozliczeń wniosków o dokonanie przesunięć w budżecie projektu,
 • wprowadzanie zmian do wniosków o dofinansowanie,
 • przygotowanie danych do wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego realizacji projektu i załącznika Nr 2 do wniosku – szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia,
 • sporządzanie formularza PEFS,
 • uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Zarządzającego.
   Wymagane dokumenty:
  • CV
  • oferta na realizację zadań w projekcie.

   Dodatkowo, istnieje możliwość składania kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

   Kryteria oceny aplikacji spełniających wymagania konieczne:

   - cena- 100%


   Dokumenty aplikacyjne należy złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Biurze Projektu w Szkole Podstawowej w Wytownie 76-270 Ustka, Wytowno 43, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 24 czerwca 2013r. Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 598141578, 693339002.

Trwa plebiscyt w  "Dzienniku Bałtyckim" -  Wójt Pomorza 2013. Przez najbliższe dwa tygodnie Czytelnicy „Dziennika Bałtyckiego” będą głosować na wójtów, którzy rządzą w ich gminie. W plebiscycie wybrać można rónież także gminę wiejską, w której żyje się najlepiej.

Oto kilka ważnych informacji o dalszym przebiegu plebiscytu.

GŁOSOWANIE
Trwać będzie od 14 czerwca do 28 czerwca do północy.  W każdej chwili można sprawdzić aktualne wyniki głosowania na stronie internetowej „Dziennika Bałtyckiego”. Oto link do wyników głosowania na Wójta Pomorza 2013:

poniedziałek, 17 czerwiec 2013 12:42

SGR - spotkanie

Napisane przez

sgrSłowińska Grupa Rybacka zaprasza na bezpłatne spotkania  informacyjne dla mieszkańców obszaru, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych.

Stowarzyszenie organizuje spotkania dla wszystkich zainteresowanych pozyskaniem funduszy, podczas których prowadzący opowiedzą o możliwościach i zasadach uzyskania dotacji na przedsięwzięcia polegające m.in. na rozpoczęciu lub poszerzeniu działalności gospodarczej, różnicowaniu działalności rybackiej i ochronie środowiska.

piątek, 14 czerwiec 2013 07:54

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert

Napisane przez

Plaża w Rowach

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Ustka z siedzibą w Zaleskich zaprasza do składania ofert. Oferty dotyczą dzierżaw plaż w: Rowach, Poddąbiu, Dębinie i Przewłoce oraz na dzierżawę miejsca w parku w Rowach.

Oferta powinna zawierać:

 1. Dane teleadresowe oferenta
 2. Rodzaj prowadzonej działalności
 3. Przybliżony okres dzierżawy.

SGR pozyskało ponad 33 tysiące zł. na organizację cyklu szkoleń dla stowarzyszeń z regionu.  To efekt udziału w konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Dla wszystkich organizacji
Szkolenia skierowane są do wszystkich organizacji pozarządowych z obszaru SGR i dotyczą 4 głównych tematów:
- tworzenia oferty turystycznej, promocji produktu turystycznego,
- zarządzania finansami, ekonomii społecznej i współpracy międzysektorowej,
- uregulowań prawnych i form prowadzenia działalności, także zasad korzystania z wolontariatu,
- pozyskiwania dotacji zewnętrznych.

wtorek, 21 maj 2013 09:15

Zwalczanie szkodliwych owadów leśnych

Napisane przez

Nadleśnictwo Ustka informuje, iż w dniach 20.05 - 03.06. 2013 r., na terenie leśnictwa Radwanki, odbędzie się agrolotniczy zabieg zwalczania szkodliwych owadów leśnych z użyciem środka ochrony roślin Foray 76 B SC. Do oprysku zakwalifikowany został drzewostan o powierzchni 9 ha, działki nr 186. 172/1, obręb ewidencyjny Machowinko, Gmina Ustka, pow. 9 ha.

środa, 15 maj 2013 08:31

Bezpłatne badanie USG piersi

Napisane przez

Bezpłatne badanie USG piersi

Centrum Zdrowia SALUS przy ulicy Zielonej 8 w Słupsku zaprasza kobiety w wieku 30–39 lat z powiatu słupskiego na bezpłatne badania USG piersi. 

Badania wykonywane są bez skierowania, w ramach programu współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Skorzystać z nich mogą mieszkanki powiatu słupskiego, które nie wykonywały badań USG piersi w ostatnich 2 latach i u których wcześniej nie zdiagnozowano zmian nowotworowych piersi.

wtorek, 14 maj 2013 11:28

Miss Ziemi Pomorskiej

Napisane przez

W imieniu Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Słupsk zapraszamy na Wojewódzkie Wybory Miss Polski Ziemi Pomorskiej, które odbędą się 25 maja 2013 roku w hali widowiskowo - sportowej w Jezierzycach.

Fundacja Naukowo – Techniczna „Gdańsk” oraz  Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku pragną serdecznie zaprosić na seminarium dla aktywnych obywateli w sprawach własnego środowiska.
Seminarium odbędzie się 16 maja 2013 roku o godz.10:00
Miejsce: BAR TWISTER, ul. Kołłątaja 30 76-200 Słupsk

poniedziałek, 13 maj 2013 15:03

Zakaz amatorskiego połowu ryb

Napisane przez

Zakaz połowów

W związku z otrzymanym obwieszczeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 6 maja 2013 r. Wójt Gminy Ustka informuje o zakazie amatorskiego połowu ryb na odcinku rzeki Łupawy- od tablic wyznaczających granicę Słowińskiego Parku Narodowego do mostu drogowego, stanowiącego granicę portu morskiego w miejscowości Rowy, w okresie od 7 maja 2013 r. do 25 maja 2013 r.

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…