UWAGA!!! //Aktualne harmonogramy wywozu odpadów // Szanowni Państwo. Od 30 czerwca 2020r zmiana funkcjonowania Urzędu Gminy Ustka. Więcej szczegółów na stronie . Link do strony

Ogłoszenia (578)

piątek, 17 styczeń 2014 08:47

Ferie 2014

Napisane przez
Ferie 2014W odnośnikach poniżej prezentujemy programy ferii zimowych organizowanych w świetlicach wiejskich oraz szkołach na terenie naszej gminy:

Program ferii zimowych na 2014 rok
Program ferii zimowych na 2014 rok w szkołach Gminy Ustka
wtorek, 31 grudzień 2013 12:56

Informacja dot. telefonów alarmowych

Napisane przez
telefony alarmoweZ dniem 9 grudnia 2013 roku połączenia na numer alarmowy 112 z obszaru powiatu słupskiego będą przekierowywane do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku.
Operator numeru alarmowego przekierowując rozmówcę czeka do nawiązania połączenia z dyspozytorem służb. Dlatego niezmiernie ważne jest podanie dokładnego miejsca, do którego służba ma dotrzeć - np. Duninowo, gm. Ustka, powiat słupski.
Od Państwa dokładności będzie zależała szybkość udzielania pomocy przez służby ratunkowe!.
{ytpopup type="image" content="pliki/tel_alarmowe/tel_alarm.jpg" width="400" height="300" title="telefony alarmowe"}telefony alarmowe
telefony alarmowe{/ytpopup}
poniedziałek, 23 grudzień 2013 12:12

Rekrutacja Dzieci do żłobka w Ustce

Napisane przez
Fundacja Kaszubskie Słoneczniki ogłasza rekrutację do żłobka w Ustce w ramach projektu "Ulica Słonecznikowa", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Rekrutacja jest skierowana do rodziców dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat, zamieszkałych na terenie Gminy Ustka i Miasta Ustka. Pod linkiem: http://www.przedszkola.sloneczniki.org/nowosc_zlobki/slupsk.html znajduje się lista załączników. Prosimy o dokładne i cierpliwe zapoznanie się z dokumentacją projektu. Wszystkie, wypełnione dokumenty prosimy składać osobiście w biurze projektu w Słupsku, ul. Sienkiewicza 2/9, w godzinach od 8.30 do 15.00., od dnia 18.12.2013. do dnia 10.01.2014. włącznie. Szczegółowych informacji dotyczących wypełnienia dokumentów udziela w godz. 9.00 - 15.00 p. Katarzyna Patoleta i p. Aleksandra Oskroba (tel. 794 567 646).
Zapraszamy Rodziców i Dzieci do projektu.
czwartek, 19 grudzień 2013 08:34

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2014 rok

Napisane przez
Przypominamy, że do końca stycznia 2014 roku nalezy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2014 rok opierając się na zużyciu wody na nieruchomości za rok 2013. Jednocześnie informujemy, że od stycznia każdy kto złoży deklaracje dostanie indywidualny numer konta, na które ma uiszczać opłatę – prosimy więc aby od stycznia 2014 roku nie wpłacać pieniędzy na ogólny numer konta, który funkcjonował dotychczas.

Deklaracja (doc)Deklaracja (pdf)
Harmonogram Wywozu Odpadów - 01.01.2014 - 31.03.2014
Harmonogram Wywozu Odpadów - 01.04.2014 - 30.06.2014 
Uchwała Rady Gminy
SzopkaSerdecznie zapraszamy na Jubileuszowe X Spotkanie Świetlic Wiejskich "Opłatek 2013", które odbędzie się 13.12.2013r. o godz. 17.00 w świetlicy w Zaleskich.
W programie finał X Edycji konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową, występy artystyczne dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich, degustacja potraw wigilijnych oraz kiermasz prac.
Serdecznie zapraszamy!
środa, 11 grudzień 2013 15:32

Rajd Pieszy - Leśnymi i Nadmorskimi Szlakami

Napisane przez
W niedzielę 15.12.2013 r. zapraszamy na RAJD PIESZY "LEŚNYMI i NADMORSKIMI SZLAKAMI".
Trasa turystyczna dla wszystkich Orzechowo - Orzechowska Wydma - OGNISKO - Ustka.
Przy ognisku zimowy konkurs.
Zbiórka i zapisy na rajd - teren OSiR Ustka o godz.10:15 a ruszamy o godz.10:30.
Do zobaczenia na turystycznych szlakach.
{ytpopup type="image" content="pliki/ogloszenie/Plakat_15_12_2013.jpg" width="400" height="300" title="Góra Orzechowska"}Plakat
Plakat{/ytpopup}
środa, 04 grudzień 2013 10:29

Program „Na Własne Konto" w Gimnazjum w Objeździe

Napisane przez
Gimnazjum w ObjeździeGmina Ustka informuje, że w roku szkolnym 2013/2014, w okresie: poczynając od pierwszego tygodnia ferii zimowych, a kończąc nie później, niż dnia 15 maja 2014 roku,  zrealizuje dla 20 chętnych uczniów Gimnazjum w Objeździe 50 -cio godzinny Program „Na Własne Konto". W I etapie,  w okresie ferii zimowych, uczniowie będą brali udział w 30 godzinnych zajęciach z zakresu wiedzy ekonomicznej. Zajęcia będą prowadzone wspólnie przez przeszkolonego nauczyciela szkoły oraz studenta kierunku ekonomicznego. W II etapie, realizowanym w wymiarze 20 godzin, zajęcia będą obejmowały część dydaktyczną oraz projektowo – konkursową Programu. Gmina korzysta ze wsparcia finansowego Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej" w ramach w/w programu.

"Na Własne Konto" to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

W ramach Programu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.

Podczas II semestru uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową -młodzieżową gazetkę ekonomiczną, skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini biznes plan jej wydania.

Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.

Celem programu "Na Własne Konto" jest:

  • poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
  • kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
  • przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
  • zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

Program "Na Własne Konto" jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.

Na własne konto
Wnioski o wsparcie finansowe sportu mogą składać kluby sportowe, o których mowa w art.3 oraz art.4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz.857 z późń. zm.) nie należący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku. Ponadto podmiot ubiegający się o dotację musi prowadzić działalność sportową na terenie Gminy Ustka. Klub sportowy może otrzymywać dotację celową z budżetu Gminy Ustka, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację lub też zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub lub wpłynie na poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia. Przedmiotem dotowania może być dofinansowanie lub finansowanie wydatków bieżących z tytułu:
a) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu,
b) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu,
c) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu,
d) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu,
e) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy,
f) opłaty statutowej i delegacji sędziowskich.

Całość ogłoszenia w pliku PDF
Wniosek
Główny Inspektor Sanitarny i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ostrzegają przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie użytkowników alkoholu o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła.
poniedziałek, 04 listopad 2013 13:45

Fundacja Kaszubskie Słoneczniki ogłasza nabór na stanowiska pracy

Napisane przez
Fundacja Kaszubskie Słoneczniki ogłasza nabór na stanowiska pracy zgodnie z ogłoszeniami o pracy zamieszczonymi na stronie www.abc.sloneczniki.org oraz pod linkiem:
http://www.przedszkola.sloneczniki.org/nowosc_zlobki/kobylnica.html
w ramach projektu "Ulica Słonecznikowa" dotyczącego utworzenia i prowadzenia żłobków dla mieszkańców Gminy Ustka i Miasta Ustka oraz Gminy Kobylnica.
Fundacja Kaszubskie Słoneczniki informuje, że projekt "Ulica Słonecznikowa" jest realizowany w partnerstwie z Gminą Kobylnica i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…