UWAGA!!! //Aktualne harmonogramy wywozu odpadów // Szanowni Państwo. Od 30 czerwca 2020r zmiana funkcjonowania Urzędu Gminy Ustka. Więcej szczegółów na stronie . Link do strony

Ogłoszenia (578)

czwartek, 22 styczeń 2015 12:20

Ferie zimowe 2015

Napisane przez

Ferie zimowe 2015

piątek, 16 styczeń 2015 14:22

Wymiana eternitowych pokryć dachowych

Napisane przez
Dach

Informujemy, że Starosta Słupski ogłosił nabór do „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim -  edycja 2015”. Wnioski przyjmowane będą do dnia 27 lutego 2015 r.
W ramach Programu uzyskać  będzie można dofinasowanie do zadań realizowanych przez wyłonioną w drodze przetargu firmę, wykonującą usługę polegającą na:

poniedziałek, 12 styczeń 2015 11:18

Program wczesnego wykrywania raka piersi oraz raka szyjki macicy

Napisane przez
MammografWojewódzki Ośrodek Koordynujący w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Raka Szyjki Macicy. Program skierowany jest do wszystkich ubezpieczonych kobiet w wieku 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonanego bezpłatnego badania mammograficznego w ramach programu oraz do wszystkich ubezpieczonych kobiet w wieku 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonanego bezpłatnego badania cytologicznego w ramach Programu. Informacje wraz z wykazem placówek wykonujących bezpłatne badania dostępne są na stronie internetowej www.zdrowiekobiety.org
piątek, 19 grudzień 2014 11:05

konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Napisane przez
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 rokuNa podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zmianami) oraz na podstawie art. 81 w związku z art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 roku, poz.1446) jak również budżetu Gminy Ustka na 2015 rok
Wójt Gminy Ustka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

  I. Rodzaje zadań.
 • 1.Zadanie z zakresu:
  PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
  W zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z:
  - udzielaniem rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, polegającej na organizacji spotkań, warsztatów i realizacji wspólnych kampanii o charakterze profilaktycznym.

  W zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z:
  - organizacją kolonii letnich z programem profilaktyczno – wychowawczym i socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin patologicznych, dotkniętych uzależnieniami i uczestniczących w programie opiekuńczo – wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień realizowanym w ramach zajęć pozalekcyjnych w świetlicach, szkołach podstawowych i gimnazjum z terenu gminy.

  Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 30.000 zł.

 • 2. Zadanie z zakresu:
  SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  - prac konserwatorskich, restauratorskie lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze gminy Ustka.

  Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 50.000 zł.

 • 3. Zadanie z zakresu:
  POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYM, dotowane będą przedsięwzięcia, które obejmować będą:
  -tworzenie warunków do samorealizacji osób starszych i niepełnosprawnych, zwiększenie ich aktywności, aktywizacji zawodowej oraz współpracy międzypokoleniowej, oraz działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  - wsparcie usamodzielniania się i integracji osób niepełnosprawnych poprzez m.in. szkolenia, warsztaty, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie, działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych m.in. poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne, prowadzenie warsztatów aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
  - wsparcie i działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez organizację warsztatów, szkoleń, treningów, seminaria, wspieranie aktywności seniorów, wspieranie działań służących poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego seniorów, edukację do starości

  Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 33.000 zł

 • 4. Zadanie z zakresu:
  WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA dotowane będą przedsięwzięcia, które obejmować będą:
  - upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, tworzenie i utrzymanie bazy sportowej w postaci obiektów sportowych, organizowanie wypoczynku letniego, organizowanie imprez turystyczno – rekreacyjnych.

  Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 7.000 zł.

  Całość ogłoszenia w PDF.
środa, 17 grudzień 2014 09:18

Informacja dla interesantów

Napisane przez
UrzadInformujemy mieszkańców oraz interesantów, że w dniach 24 i 31 grudnia 2014 r. kasa Urzędu Gminy w Ustce czynna będzie od godziny 8:30 do 9:30.
środa, 26 listopad 2014 13:54

Badanie mammograficzne.

Napisane przez
MammomatMimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka Piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Program jest jednym z Narodowych Programów Zwalczania Chorób Nowotworowych. Zachęcamy do propagowania profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór wśród Polek.

Kogo dotyczą badania w ramach Programu?

Programem objęte są kobiety w wieku 50-69 lat, ponieważ jest to grupa szczególnie narażona na zachorowanie na raka piersi. Na badania nie potrzebne jest skierowanie lekarskie. Badanie jest bezpłatne, refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szczególnie apelujemy do Pań z rocznika 1945, ponieważ to ostatnia okazja do wykonania bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Programu.

Folder
środa, 26 listopad 2014 13:05

Wirusowe zapalenie wątroby typu C – cichy zabójca

Napisane przez
Wirusowe zapalenie wątroby typu CPod takim hasłem w ramach programu profilaktyki zakażeń HCV w powiecie słupskim  w dniach od 17 Listopada do 30 grudnia br. prowadzone będą profilaktyczne badania laboratoryjne mieszkańców powiatu. Program realizuje Powiat Słupski wspólnie z Diagnostyką – Spółką z o.o. w Krakowie, Region Północny z siedzibą w Gdyni.
środa, 12 listopad 2014 09:23

Darowizna dla SP w Wytownie

Napisane przez
Darowizna dla SP w Wytownie
Gmina Ustka ogłasza, że z dniem 07.11.2014 roku przekazała Szkole Podstawowej w Wytownie do używania na czas nieokreślony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zakupiony ze środków darowanych gminie przez Saponis Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-587) przy ul. Wiktoriańskiej 63, (umowa darowizny z dnia 29 sierpnia 2014 roku), o wartości 11.999,33 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 33/100).
wtorek, 04 listopad 2014 09:35

BEZPŁATNA ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU RTV I AGD

Napisane przez
BEZPŁATNA ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU RTV I AGDInformujemy, że w poniższych terminach zostanie przeprowadzona akcja odbioru zużytego sprzętu elektronicznego (lodówki, pralki, telewizory, radia, komputery, żelazka, suszarki, kuchenki itp.)

Prosimy aby zainteresowani w dniach zbiórki wystawili do godz. 09.00 przed swoją posesję zużyty sprzęt, który następnie zostanie bezpłatnie odebrany przez firmę ELEKTRONIKZBIÓR

Telefon kontaktowy: 501-765-295.

Harmonogram odbioru:

Data odbioru Miejscowość
8.11.2014 Przewłoka, Dalimierz Przewłocki, Wytowno, Redwanki, Machowino, Zapadłe, Orzechowo, Poddąbie,
15.11.2014 Zimowiska, Grabno, Charnowo, Niestkowo, Wodnica , Lędowo, Lędowo Osiedle, Modła, Modlinek,
22.11.2014 Zaleskie, Zabłocie, Możdżanowo, Starkowo, Golęcino, Krężołki, Duninowo, Duninówko, Pęplino,
29.11.2014 Dominek, Gąbino, Osieki Słupskie, Objazda, Bałamątek, Dębina, Rowy, Machowinko,

HARMONOGRAM PDF

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…