Ogłoszenia (584)

wtorek, 17 marzec 2020 09:52

Komunikat - dodatkowa skrzynka podawcza w UG Ustka.

Napisane przez

W celu ułatwienia kontaktów naszym interesantom z Urzędem informujemy,
że od dnia 17 marca 2020 roku w przedsionku głównego wejścia do UG Ustka (zamkniętego dla osób z zewnątrz) ustawiono skrzynkę podawczą,
do której możecie Państwo wrzucać kierowaną do nas korespondencję, z wyłączeniem spraw dotyczących dowodów osobistych i spraw meldunkowych oraz CEiDG, które mogą być załatwiane wyłącznie z wykorzystaniem skrzynki EPUAP.
    
Skrzynka opróżniana będzie każdego dnia o godzinach 11:15 i 15:15, a datą wpływu dokumentów będzie ich faktyczny dzień pozostawienia w skrzynce.

Nie musicie zatem korzystać z odpłatnych usług pocztowych w sytuacji, w której nie posiadacie Państwo możliwości przesyłania pism drogą elektroniczną.

Liczymy, że zaproponowane rozwiązanie przyspieszy załatwianie Państwa spraw przez naszych Pracowników i wyeliminuje konieczność wizyty u operatora pocztowego, gdzie możecie być Państwo narażeni na przebywanie w skupisku ludzi.

Zdajemy sobie sprawę, że terminy administracyjne w tym momencie nie są najważniejsze, niemniej jednak nie mamy żadnych przepisów adekwatnych do wprowadzonego stanu epidemicznego, które regulowałyby kwestie przesunięcia terminów np. płatności, uzupełniania
braków itp. Działamy na zasadach ogólnych, dlatego prosimy o składanie stosownych wniosków, zależnie od sytuacji w jakiej Państwo indywidualnie się znaleźliście.

Wójt Gminy Ustka
/-/ Anna Sobczuk-Jodłowska

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY USTKA

Wójt Gminy Ustka informuje, że w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkanek
i mieszkańców Gminy Ustka oraz pracowników

od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania

Urząd Gminy Ustka

oraz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

zostaje dla interesantów zamknięty.

 

Zamknięciu podlega również kasa Urzędu, dlatego wszelkie wpłaty prosimy dokonywać bezpośrednio na konto:

Bank Spółdzielczy w Ustce

69 9315 0004 0000 7054 2000 0010


Urząd od wskazanego powyżej terminu pracował będzie w systemie zamkniętym, na bieżąco realizując wszystkie sprawy do niego wpływające.

Wnioski w interesujących Państwa sprawach można składać z wykorzystaniem:

Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP pod adresami skrytek:

/4jbdfq7891/SkrytkaESP

/4jbdfq7891/ugustka

/4jbdfq7891/skrytka

faxu: +48 59 814 42 57

operatora usług pocztowych

Podkreślamy tym samym, że brak jest możliwości osobistego składania dokumentów!

Wszelkie pytania oraz wnioski o udzielenie informacji publicznej można składać
z wykorzystaniem adresów e – mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pracownicy Urzędu dostępni są dla Państwa pod n/w numerami telefonów oraz adresami mailowymi:

Urząd Gminy Ustka:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 59 8146 044 – centrala Urzędu Gminy Ustka

+48 59 8152 400 – Biuro Obsługi Interesantów

+48 59 8152 401 – Sekretariat Urzędu Gminy Ustka

Referaty i wybrane samodzielne stanowiska Urzędu Gminy Ustka

Zastępca Skarbnika – referat finansowo – księgowy
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 59 8152 411

Kierownik referatu ds. geodezji, ochrony środowiska i rolnictwa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 59 8152 430

Kierownik referatu ds. inwestycji gminnych i gospodarki komunalnej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 59 8152 454

Kierownik referatu organizacyjnego i spraw obywatelskich
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 59 8152 421

Kierownik referatu oświaty
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 59 8152 101

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+ 48 59 8147 197

Straż Gminna Gminy Ustka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 59 8152 462 – Straż Gminna Gminy Ustka

+48 518 530 580 – Patrol Straży Gminnej


Wizyta w Urzędzie będzie możliwa jedynie

z wybranymi osobami po ocenie faktycznego zagrożenia
w sprawach pilnych z zakresu pomocy społecznej
wyłącznie w wyznaczonym dniu i godzinie


po uprzednim umówieniu takiej wizyty telefonicznie pod numerami telefonów:

+59 8152 400 lub +59 8152 401 (Urząd Gminy) +59 8147 197 (GOPS)

Każda osoba, której wyznaczony zostanie termin wizyty, po przybyciu do Urzędu będzie musiała poddać się pomiarowi temperatury oraz zobowiązana zostanie do odpowiedzi na pytania dotyczące zagrożenia zarażenia wirusem SARS – CoV – 2, zwanej COVID – 19.

Osoby starsze i samotne wymagające pomocy, a nie mogące liczyć na pomoc rodziny, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce pod numerem tel. +48 59 8147 197 w godzinach pracy Ośrodka, tj. od godz. 730 do 1530.

Przypominamy również o zapewnieniu pomocy i objęciu ochroną wszystkich samotnych seniorów przez miejscowych sołtysów i radnych.

Numery telefonów do Radnych i Sołtysów:

http://bip.ustka.ug.gov.pl/m,4076,lista-solectw-soltysow-i-rad-soleckich.html

ZARZĄDZENIE Nr 120.12.2020 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 15 marca 2020 roku w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Ustka oraz ustalenia zasad działania pracowników podczas zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS – CoV – 2

 

sobota, 14 marzec 2020 14:13

Ważne informacje dot. stanu zagrożenia epidemicznego.

Napisane przez

W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 14 marca do odwołania obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego!

Od niedzieli 15 marca br. obowiązują:

! zawieszenie międzynarodowego ruchu lotniczego i kolejowego
! zamknięcie granic RP, co stanowi jednocześnie zakaz wjazdu do kraju cudzoziemców
! przywrócenie kontroli granicznej
! 14 dniowa kwarantanna domowa dla osób powracających z zagranicy
! zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób
! zawieszenie działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania oraz lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie nieudzielania pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej
! zawieszenie działalności gastronomicznej i rozrywkowej (kluby taneczne, nocne
i fitness, bary, puby, restauracje, baseny, siłownie, kina, teatry, biblioteki, kasyna)
! ograniczenie w sprawowaniu kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego (z zachowaniem wymogu uczestnictwa w trakcie kultu religijnego nie więcej niż 50 osób jednocześnie, wliczając osoby sprawujące kult religijny)
! zawieszenie działalności galerii handlowych, z wyłączeniem działających tam sklepów spożywczych, aptek i punktów usługowych
! możliwość ograniczenia wykonywania zadań przez urzędy administracji publicznej lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym

 

Bez zmian pozostaje:

! ruch lotniczy, kolejowy i samochodowy wewnątrz kraju
! sklepy spożywcze, apteki oraz punkty usługowe pozostają otwarte – zarówno te zlokalizowane w centrach handlowych, jak również poza nimi
! działalność banków i innych placówek finansowych
! swobodny przepływ towarów w obszarze UE i strefy Schengen
! możliwość przygotowywania i dowozu na zamówienie posiłków z obiektów gastronomicznych
! ograniczenie lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie nieudzielania pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku, gdy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej danemu pacjentowi rozpoczęło się przed dniem 14 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w rozporządzeniach Ministra Zdrowia oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawach:
! ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 poz. 433)
! przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz. U. 2020 poz. 434)
! czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. 2020 poz. 435)
! zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. 2020 poz. 436)

dostępnych na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/DU

Prosimy również o obserwowanie strony https://www.gov.pl/web/koronawirus
oraz stron i portali społecznościowych Gminy Ustka.

O wszystkich szczegółach i podejmowanych czynnościach na terenie Gminy Ustka będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Konsultacje MPZP w Gminie Ustka - Ankieta badania społecznego


Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu społecznym, które prowadzone jest w ramach sporządzanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Duninowo i części obrębu geodezyjnego Duninowo PGR. Państwa opinie wyrażone w badaniu zostaną wykorzystane do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Aby wypełnić ankietę prosimy o przejście na strone: https://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-mpzp-w-ustce-duninowo-badanie-spoleczne
i o otworzenie formularza poprzez przyciśnięcie, znajdującego się po lewej stronie, przycisku „weź udział !”.

Badanie społeczne będzie prowadzone do 31 marca 2020.

piątek, 13 marzec 2020 12:37

Komunikat: Zakład Usług Wodnych w Słupsku informuje.

Napisane przez

W trosce o bezpieczeństwo Państwa w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i na świecie związaną z koronawirusem SARS-CoV-2, Zakład Usług Wodnych w Słupsku informuje :
- faktury za miesiąc luty zostaną dostarczone przez konserwatorów do skrzynek pocztowych w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu z odbiorcą oraz elektronicznie na podane przez Państwa adresy e-mail.
- na dzień 31.03.2020r. w związku z brakiem bezpośredniego kontaktu i odczytu wodomierza, prosimy odbiorców usług, którzy nie posiadają wodomierzy z odczytem zdalnym o podanie informacji o stanie wodomierza:

 • bezpośrednio do działu rozliczeń na numer: 509-204-269; 59 844 97 74 (77)
 • za pośrednictwem strony www.zuw.slupsk.pl

Brak powyższej informacji skutkować będzie naliczeniem uśrednionego zużycia wody.
- opóźnienia związane z dostarczeniem faktur i wynikające z tego opóźnienia w płatnościach nie będą skutkować naliczeniem odsetek ustawowych.
- zaplanowane wymiany wodomierzy, plombowania i inne usługi u odbiorcy usług zostają wstrzymane do odwołania.

W ramach możliwości prosimy o ograniczenie kontaktu bezpośredniego z naszymi służbami wyłącznie do spraw niezbędnych i pilnych oraz załatwianie spraw urzędowych ? telefonicznie lub elektronicznie ?.

Pozostajemy z Państwem w stałym kontakcie poprzez:

 • stronę internetową: www.zuw.slupsk.pl
 • adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • kontakt telefoniczny:
  • Zgłoszenie awarii: 509 204 268 ( wodociągowa), 509 204 274 (kanalizacyjna).
  • Sekretariat: 603 204 151, 59 843 00 93
  • Dział Techniczny: 500 114 015
  • Rozliczenia: 509 204 269, 59 844 97 77 (74).
  • Zawieranie umów o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków: 510 129 743

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Ustka

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów związaną z zagrożeniem koronawirusem, informuję, że zajęcia dydaktyczne w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zostają zawieszone od dnia 16 marca. Mając na uwadze fakt, że w dniu 13 marca przedszkola i szkoły podstawowe obowiązane są zapewnić opiekę dzieciom, proszę Państwa o rozwagę i korzystanie z tej opcji w sytuacjach wyjątkowych, tym bardziej, że odwołane zostają również dowozy dzieci do szkół. Informacje szczegółowe można uzyskać na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dodatkowo z uwagi na stale rosnące zagrożenie zarażenia koronawirusem i innymi chorobami grypopodobnymi, zdecydowałam – obok wypełniania zaleceń rządowych – o podjęciu działań minimalizujących ryzyko zachorowań mieszkańców naszej gminy.

Pomimo braku potwierdzenia przypadku koronawirusa w naszym regionie, w trosce o lokalną społeczność,odwołuję z dniem dzisiejszym wszelkie spotkania grupujące kilkanaście osób jednocześnie, w tym między innymi zajęcia na świetlicach wiejskich realizowanych zarówno przez TPZN oraz Centrum Kultury Gminy Ustka.

Obserwując dynamikę podejmowanych czynności i informacji docierających do Urzędu Gminy Ustka, często niepotwierdzonych oficjalnymi komunikatami, proszę o ograniczenie swoich wizyt w miejscach publicznych typu urzędy i załatwianie spraw za pośrednictwem skrzynek podawczych e-puap, adresów mailowych urzędów, faxów, względnie drogą telefoniczną.

Przypominamy o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny i zgłaszania wszelkich przypadków do Pomorskiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupsku, a także do najbliższych oddziałów zakaźnych.

Będziemy starali się informować Państwa na bieżąco o docierających do nas decyzjach organów rządowych i wszelkich czynnościach podejmowanych na terenie naszej gminy.

Wójt Gminy Ustka
/-/ Anna Sobczuk-Jodłowska

Komunikat w pliku [.pdf]

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Ustka

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej dalej „COVID-19”

wprowadzam w budynku Urzędu Gminy Ustka specjalną strefę przyjmowania interesantów

obejmującą obszary wejść do urzędu:

1) obszar nr 1 – od wejścia głównego do schodów wprowadzających do pomieszczeń nr 1 – 12, następnie do Biura Obsługi Interesantów, dalej do schodów prowadzących na I piętro, dalej do wewnętrznych drzwi prowadzących do pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
2) obszar nr 2 – od wejścia bocznego – ewakuacyjnego, do pomieszczeń obsługujących dowody osobiste i ewidencję ludności;

Informuję, że wejście boczne od ul. Dunina zostaje zamknięte.

Przyjęcia interesantów w Urzędzie w wyznaczonych strefach oraz kasa Urzędu
czynne będą w godzinach 09:00 – 11:00.

Ponadto wprowadzam obowiązek:

1) pomiaru temperatury osobom wchodzącym do Urzędu (w przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,80C – nakazuję niewpuszczenie osoby do urzędu i poinformowanie o możliwości załatwienia sprawy telefonicznie, mailowo, faxem lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP),

2) wypełnienia krótkiej deklaracji z pytaniami pozwalającymi określić, czy osoba przybywająca do Urzędu w ciągu ostatnich 15 dni była w strefie zwiększonego ryzyka wg WHO lub miała bezpośredni kontakt z mieszkańcami lub powracającymi z tych regionów.

Wójt Gminy Ustka
/-/ Anna Sobczuk-Jodłowska

Komunikat w pliku [.pdf]

Szanowni Państwo!

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów związaną z zagrożeniem koronawirusem, informuję, że zajęcia dydaktyczne w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zostają zawieszone od dnia 16 marca.

Mając na uwadze fakt, że w dniach 12 i 13 marca przedszkola i szkoły podstawowe obowiązane są zapewnić opiekę dzieciom, proszę Państwa o rozwagę i korzystanie z tej opcji w sytuacjach wyjątkowych, tym bardziej, że odwołane zostają również dowozy dzieci do szkół.

Informacje szczegółowe można uzyskać na stronach:
Ministerstwa Edukacji Narodowej
http://www.gov.pl/web/edukacja

TVP INFO
http://www.tvp.info/47073365/premier-przedszkola-szkoly-i-uczelnie-wyzsze-w-calym-kraju-zamkniete-do-odwolania

Dodatkowo z uwagi na stale rosnące zagrożenie zarażenia koronawirusem i innymi chorobami grypopodobnymi, zdecydowałam – obok wypełniania zaleceń rządowych – o podjęciu działań minimalizujących ryzyko zachorowań mieszkańców naszej gminy.

Pomimo braku potwierdzenia przypadku koronawirusa w naszym regionie, w trosce o lokalną społeczność, odwołuję od dnia jutrzejszego wszelkie spotkania grupujące kilkanaście osób jednocześnie, w tym między innymi zajęcia na świetlicach wiejskich realizowanych zarówno przez TPZN oraz Centrum Kultury Gminy Ustka.

Obserwując dynamikę podejmowanych czynności i informacji docierających do Urzędu Gminy Ustka, często niepotwierdzonych oficjalnymi komunikatami, proszę o ograniczenie swoich wizyt w miejscach publicznych typu urzędy i załatwianie spraw za pośrednictwem skrzynek podawczych e-puap, adresów mailowych urzędów, faxów, względnie drogą telefoniczną.

Przypominamy o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny i zgłaszania wszelkich przypadków do:
Pomorskiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupsku, pod numerami telefonów:
+48 59 843 12 91 lub +48 608 205 830

a także do najbliższych oddziałów zakaźnych::
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku 58 341 55 47
Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni 58 699 85 78

Będziemy starali się informować Państwa na bieżąco o docierających do nas decyzjach organów rządowych i wszelkich czynnościach podejmowanych na terenie naszej gminy.

Strona 4 z 42

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…