UWAGA!!! //Aktualne harmonogramy wywozu odpadów // Szanowni Państwo. Od 30 czerwca 2020r zmiana funkcjonowania Urzędu Gminy Ustka. Więcej szczegółów na stronie . Link do strony

Ogłoszenia (578)

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Ustka

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów związaną z zagrożeniem koronawirusem, informuję, że zajęcia dydaktyczne w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zostają zawieszone od dnia 16 marca. Mając na uwadze fakt, że w dniu 13 marca przedszkola i szkoły podstawowe obowiązane są zapewnić opiekę dzieciom, proszę Państwa o rozwagę i korzystanie z tej opcji w sytuacjach wyjątkowych, tym bardziej, że odwołane zostają również dowozy dzieci do szkół. Informacje szczegółowe można uzyskać na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dodatkowo z uwagi na stale rosnące zagrożenie zarażenia koronawirusem i innymi chorobami grypopodobnymi, zdecydowałam – obok wypełniania zaleceń rządowych – o podjęciu działań minimalizujących ryzyko zachorowań mieszkańców naszej gminy.

Pomimo braku potwierdzenia przypadku koronawirusa w naszym regionie, w trosce o lokalną społeczność,odwołuję z dniem dzisiejszym wszelkie spotkania grupujące kilkanaście osób jednocześnie, w tym między innymi zajęcia na świetlicach wiejskich realizowanych zarówno przez TPZN oraz Centrum Kultury Gminy Ustka.

Obserwując dynamikę podejmowanych czynności i informacji docierających do Urzędu Gminy Ustka, często niepotwierdzonych oficjalnymi komunikatami, proszę o ograniczenie swoich wizyt w miejscach publicznych typu urzędy i załatwianie spraw za pośrednictwem skrzynek podawczych e-puap, adresów mailowych urzędów, faxów, względnie drogą telefoniczną.

Przypominamy o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny i zgłaszania wszelkich przypadków do Pomorskiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupsku, a także do najbliższych oddziałów zakaźnych.

Będziemy starali się informować Państwa na bieżąco o docierających do nas decyzjach organów rządowych i wszelkich czynnościach podejmowanych na terenie naszej gminy.

Wójt Gminy Ustka
/-/ Anna Sobczuk-Jodłowska

Komunikat w pliku [.pdf]

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Ustka

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej dalej „COVID-19”

wprowadzam w budynku Urzędu Gminy Ustka specjalną strefę przyjmowania interesantów

obejmującą obszary wejść do urzędu:

1) obszar nr 1 – od wejścia głównego do schodów wprowadzających do pomieszczeń nr 1 – 12, następnie do Biura Obsługi Interesantów, dalej do schodów prowadzących na I piętro, dalej do wewnętrznych drzwi prowadzących do pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
2) obszar nr 2 – od wejścia bocznego – ewakuacyjnego, do pomieszczeń obsługujących dowody osobiste i ewidencję ludności;

Informuję, że wejście boczne od ul. Dunina zostaje zamknięte.

Przyjęcia interesantów w Urzędzie w wyznaczonych strefach oraz kasa Urzędu
czynne będą w godzinach 09:00 – 11:00.

Ponadto wprowadzam obowiązek:

1) pomiaru temperatury osobom wchodzącym do Urzędu (w przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,80C – nakazuję niewpuszczenie osoby do urzędu i poinformowanie o możliwości załatwienia sprawy telefonicznie, mailowo, faxem lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP),

2) wypełnienia krótkiej deklaracji z pytaniami pozwalającymi określić, czy osoba przybywająca do Urzędu w ciągu ostatnich 15 dni była w strefie zwiększonego ryzyka wg WHO lub miała bezpośredni kontakt z mieszkańcami lub powracającymi z tych regionów.

Wójt Gminy Ustka
/-/ Anna Sobczuk-Jodłowska

Komunikat w pliku [.pdf]

Szanowni Państwo!

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów związaną z zagrożeniem koronawirusem, informuję, że zajęcia dydaktyczne w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zostają zawieszone od dnia 16 marca.

Mając na uwadze fakt, że w dniach 12 i 13 marca przedszkola i szkoły podstawowe obowiązane są zapewnić opiekę dzieciom, proszę Państwa o rozwagę i korzystanie z tej opcji w sytuacjach wyjątkowych, tym bardziej, że odwołane zostają również dowozy dzieci do szkół.

Informacje szczegółowe można uzyskać na stronach:
Ministerstwa Edukacji Narodowej
http://www.gov.pl/web/edukacja

TVP INFO
http://www.tvp.info/47073365/premier-przedszkola-szkoly-i-uczelnie-wyzsze-w-calym-kraju-zamkniete-do-odwolania

Dodatkowo z uwagi na stale rosnące zagrożenie zarażenia koronawirusem i innymi chorobami grypopodobnymi, zdecydowałam – obok wypełniania zaleceń rządowych – o podjęciu działań minimalizujących ryzyko zachorowań mieszkańców naszej gminy.

Pomimo braku potwierdzenia przypadku koronawirusa w naszym regionie, w trosce o lokalną społeczność, odwołuję od dnia jutrzejszego wszelkie spotkania grupujące kilkanaście osób jednocześnie, w tym między innymi zajęcia na świetlicach wiejskich realizowanych zarówno przez TPZN oraz Centrum Kultury Gminy Ustka.

Obserwując dynamikę podejmowanych czynności i informacji docierających do Urzędu Gminy Ustka, często niepotwierdzonych oficjalnymi komunikatami, proszę o ograniczenie swoich wizyt w miejscach publicznych typu urzędy i załatwianie spraw za pośrednictwem skrzynek podawczych e-puap, adresów mailowych urzędów, faxów, względnie drogą telefoniczną.

Przypominamy o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny i zgłaszania wszelkich przypadków do:
Pomorskiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupsku, pod numerami telefonów:
+48 59 843 12 91 lub +48 608 205 830

a także do najbliższych oddziałów zakaźnych::
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku 58 341 55 47
Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni 58 699 85 78

Będziemy starali się informować Państwa na bieżąco o docierających do nas decyzjach organów rządowych i wszelkich czynnościach podejmowanych na terenie naszej gminy.

czwartek, 05 marzec 2020 08:12

Prace drogowo-kolejowe

Napisane przez

Trakcja PRKiI S.A. działając jako Wykonawca Kontraktu o nazwie: Opracowanie dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych realizowanych w ramach projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 odcinek granica województwa Słupsk - Ustka" zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem §12 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 784) zawiadamia, że planowany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenie robót na czas remontu przejazdu drogowo - kolejowego w km 192+489 w ciągu linii kolejowej nr 405 planowany jest od 28.02.2020 r.

poniedziałek, 02 marzec 2020 10:36

Informacja o koronawirusie

Napisane przez

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?

 • Często myj ręce, używając mydła i wody.
 • Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
 • Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
 • Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ 800 190 590

Więcej informacji na stronie www.gov.pl/koronawirus

poniedziałek, 24 luty 2020 12:21

Szanowni Państwo,

Napisane przez

w związku z pismem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DT-WSPR-7771- 6-2/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. (wpływ do PUW 07.02.br), uprzejmie informujemy, że jest już dostępna dla wszystkich obywateli aplikacja mobilna Alarm112.
Aplikacja dedykowana jest w szczególności osobom głuchym i niedosłyszącym, czasowo pozbawionym możliwości mówienia, jak również osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia, którzy dzięki aplikacji będą mogli w sposób dyskretny skontaktować się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR). Poprzez wybranie w aplikacji odpowiednich piktogramów użytkownicy mogą dokonać zgłoszenia w celu poinformowania odpowiednich służb ratunkowych wraz z określeniem lokalizacji i rodzaju zdarzenia. Po dokonaniu zgłoszenia możliwa jest dwustronna komunikacja pomiędzy operatorem numeru alarmowego i użytkownikiem za pomocą SMS. Z poziomu aplikacji można również zadzwonić na numer alarmowy 112.
Jednocześnie informujemy, że wszystkie zgłoszenia dokonane z poziomu aplikacji Alarm112, w trakcie obsługi których nie ma możliwości nawiązania komunikacji ze zgłaszającym, są traktowane jako zgłoszenia zasadne i są przez operatora numeru alarmowego przekazane, zgodnie z obowiązującym katalogiem zdarzeń, do odpowiednich służb.

wtorek, 18 luty 2020 12:00

Uwaga awaria wody!

Napisane przez

Płomień

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku informuje o awarii pompy wody w miejscowościach Modlinek, Modła, Lędowo, Lędowo Osiedle i Ustka Uroczysko. Prace będą wykonywane do godziny 14:00 . Za utrudnienia przepraszamy.

12 lutego (środa) w godzinach 9:00-11:30 zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich do Urzędu Gminy Ustka (ul. Dunina 24, Ustka) na bezpłatne konsultacje z pracownikiem Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku.

czwartek, 06 luty 2020 09:02

Informacja dla interesantów

Napisane przez

Informujemy, że obsługa interesantów Urzędu Gminy Ustka odbywa się w Biurze Obsługi Interesantów

 • w poniedziałki, wtorki, czwartki  w godzinach 7:30 - 15:30
 • w środy w godzinach 7:30 - 17:00
 • w piątki w godzinach 7:30 - 14:00.

Kasa Urzędu czynna jest:

 • poniedziałki, wtorki, czwartki - 9:00 - 14:00
 • środy - 9:00 - 16:00
 • piątki - 9:00 - 13:00

Przypominamy również, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.67.2018 Wójta Gminy Ustka z dnia 17 grudnia 2018 roku przyjęcia interesantów w referatach i na poszczególnych stanowiskach pracy w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki odbywają się w godzinach  9:00 - 14:00, natomiast w środy - 9:00 - 17:00.

Strona 4 z 42

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…