Ogłoszenia (583)

Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Nr 32/2020 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zabezpieczenia i odbioru odpadów komunalnych z miejsc izolacji:

1. Odpady z miejsca izolacji będą zbierane z podziałem na cztery frakcje tj. papier, szkło, plastik i zmieszane (bio umieszczane razem ze zmieszanymi).
2. Odpady zbierane selektywnie zgodnie z ust. 1 muszą być umieszczane w worku koloru czarnego z koniecznością szczelnego zamknięcia.
3. Odpadów z miejsc izolacji nie można wystawiać przed posesję/drzwi lokalu ani wrzucać do pojemników na odpady komunalne.
4. Odbiór worków z odpadami z miejsc izolacji (bez bezpośredniego kontaktu z osobą przebywającą w izolacji) odbywać się będzie 1 x w tygodniu (w środy) w godzinach 6.00 – 9.00, przy czym pierwszy odbiór odpadów nastąpi dnia 30.04.2020 r. (czwartek).
5. W uzasadnionych przypadkach możliwy będzie odbiór odpadów pochodzących z miejsc izolacji w innym indywidualnym terminie.
6. Zgłoszenia odbioru odpadów o których mowa w ust. 1 należy dokonywać pod numerem telefonu 693 606 604 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godzinach 7.00 – 14.00. Kontakt dedykowany wyłącznie obsłudze miejsc izolacji.
7. Worki na poszczególne frakcje odpadów wymienione w ust. 1, łącznie z workiem w kolorze czarnym będą dostarczane do miejsc izolacji w czasie odbioru odpadów lub po zgłoszeniu do siedziby Spółki.

Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby. Obowiązkowej izolacji lub izolacji w warunkach domowych podlegają osoby, u których stwierdzono zakażenie wywołane wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub podejrzenie zakażenia lub zachorowania, wobec których lekarz lub felczer nie zastosował obowiązkowej hospitalizacji.

poniedziałek, 27 kwiecień 2020 09:40

Uwaga! Bakteria E-coli w Hydroforni w m. Poddąbie - aktualizacja

Napisane przez

Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. informuje odbiorców w miejscowości Poddąbie, że w próbkach wody pobranej z Hydroforni stwierdzono, że w dniu 27.04.2020r. wystąpiła bakteria Grupy Coli w liczbie 13jtk/100ml.

Ujęcie będzie dezynfekowane bezpieczną dawką podchlorynu sodu. Woda do celów sanitarnych może być używana z sieci. Woda do celów higienicznych dowożona będzie pojazdem technicznym wyposażonym w atestowane zbiorniki na wodę, natomiast woda do celów konsumpcyjnych dowożona będzie w butelkach od dnia 27.04.2020 (poniedziałek) do odwołania.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku

AKTUALIZACJA z dnia 04.05.2020:
Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Słupsku uprzejmie informuje odbiorców wody w miejscowości Poddąbie, że otrzymał decyzję od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku, że woda jest warunkowo dopuszczona do spożycia po wcześniejszym przegotowaniu trwającym minimum 2 minuty. Dodatkowo informujemy, że w wodzie w minimalnym stopniu może być wyczuwalny podchloryn sodu.

poniedziałek, 27 kwiecień 2020 08:10

Centrum Integracji Społecznej w Rowach dalej czasowo zawieszone.

Napisane przez

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Rowach przy Stowarzyszeniu Horyzont informuje, że w związku z chorobą zakaźną COVID-19 w dniu 24.04.2020r.
Wojewoda Pomorski wydał kolejne polecenie czasowego zawieszenia działalności CIS-ów w terminie od dnia 25.04.2020 do dnia 10.05.2020.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z kadrą  CIS – nr tel. 535 300 135.

PROSZĘ DBAJMY O SIEBIE I ZOSTAŃMY W DOMACH.

Wójt Gminy Ustka informuje, że zgodnie z §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 22 kwietnia w Urzędzie Gminy Ustka, istnieje możliwość załatwienia sprawy podczas wizyty w Urzędzie w zakresie następujących spraw:

ewidencja ludności i dowody osobiste                    59 815 24 26

pomoc społeczna                                                     59 814 71 97

usługi komunalne                                                    59 815 24 24

59 815 24 54

59 815 25 53

decyzje o warunkach zabudowy                             59 815 24 33

decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 59 815 24 56

decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji i decyzje zezwalające na wycinkę drzew i krzewów  59 815 24 34

Przyjmowanie interesantów w ustanowionych strefach Urzędu odbywać się będzie wyłącznie w wyznaczonym dniu i godzinie, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie.

Interesanci wchodzący do Urzędu w celu załatwienia sprawy, obowiązani są do:

  • zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski lub maseczki
  • dezynfekcji rąk
  • poddania się bezdotykowemu pomiarowi temperatury
  • podania swoich danych osobowych na wypadek wystąpienia zakażenia oraz konieczności podjęcia w związku z tym stosownych działań

Informuję jednocześnie, że w trosce o bezpieczeństwo, brak jest obecnie możliwości składania wniosków i dokumentów bezpośredniego w Biurze Obsługi Interesantów.

Wszelkie wnioski i pisma można składać w skrzynce podawczej ustawionej w przedsionku wejścia głównego do Urzędu, przez operatora pocztowego, z wykorzystaniem systemu ePUAP lub faxem, jak również
w przypadku pytań i wniosków o informację publiczną na skrzynkę e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Korespondencja składana w formie tradycyjnej poddawana jest 48 godzinnej kwarantannie.

czwartek, 16 kwiecień 2020 12:39

UWAGA KOMUNIKAT!!!

Napisane przez

ODBIÓR  DOWODU OSOBISTEGO W URZĘDZIE

Dowód osobisty można odebrać w Urzędzie Gminy Ustka, ul. Dunina 24 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (059 815 24 26) lub drogą elektroniczną emailem:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odbiór dokumentu będzie możliwy poprzez wejście do Urzędu bocznymi drzwiami, osobiście, z zachowaniem bezpieczeństwa, tj. posiadaniem maseczki i rękawiczek.

Na stronie www.obywatel.gov.pl  możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już do odbioru.

Ustka, 16.04.2020 roku

środa, 25 marzec 2020 15:25

Informacja dla mieszkańców Poddąbia

Napisane przez

Uwaga! W dniu 31 marca 2020 roku w miejscowości Poddąbie odbędzie się odbiór odpadów frakcji PAPIER oraz BIO. Z przyczyn niezależnych termin nie został zamieszczony w harmonogramie odbioru odpadów dla m. Poddąbie.

wtorek, 24 marzec 2020 18:09

Uwaga- ograniczenia w przemieszczaniu się!

Napisane przez

Uwaga!!!

Zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronowirusa, od dnia 25 marca do 11 kwietnia br. włącznie na terenie Polski zostaje wprowadzone OGRANICZENIE W PRZEMIESZCZANIU SIĘ!!

Jak wskazano na stronie gov.pl obowiązek pozostania w domu NIE BĘDZIE DOTYCZYŁ:

!! dojazdu do pracy

!! wolontariatu na rzecz walki z koronawirusem

!! załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw, wizyty u lekarza czy opieki nad bliskimi

WAŻNE!!

Przemieszczanie dozwolone jest w grupie DWÓCH OSÓB (obostrzenie nie dotyczy rodzin) oraz zakładów pracy, w których obowiązuje nakaz stosowania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego m.in. w zakresie zachowania odległości pracowników oraz stosowania środków dezynfekujących i podstawowych zasad higieny.

ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD JUTRA:

!! środki transportu publicznego działają ALE!! tylko połowa miejsc siedzących w autobusie może być zajęta

!! całkowity zakaz zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań ALE!! możliwość uczestnictwa w mszach lub obrzędach religijnych nie więcej niż 5 osób z wyłączeniem z tej liczby osób sprawujących posługę

Bez zmian pozostają ograniczenia w działalności przedsiębiorców, tj. w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej oraz rozrywkowej.
Pozostaje również obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantanny dla osób powracających zza granicy.


W trosce o zdrowie Nas wszystkich prosimy o stosowanie się do wszelkich wprowadzonych obostrzeń!!

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, naszego Facebook’a oraz strony gov.pl.

poniedziałek, 23 marzec 2020 18:15

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Napisane przez

Jak ma wyglądać kształcenie na odległość?

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie musi także poinformować kuratora oświaty.

Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Więcej na stronie kuratorium oświaty: https://www.kuratorium.gda.pl/regulacje-prawne-na-czas-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19/

poniedziałek, 23 marzec 2020 08:02

Uwaga!!!

Napisane przez

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARSCoV-2 zwanej dalej „COVID-19” ZAKAZUJE SIĘ KORZYSTANIA z gminnych placów zabaw, boisk sportowych i placów rekreacyjnych do odwołania.

Strona 3 z 42

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…