UWAGA!!! //Aktualne harmonogramy wywozu odpadów // Szanowni Państwo. Od 30 czerwca 2020r zmiana funkcjonowania Urzędu Gminy Ustka. Więcej szczegółów na stronie . Link do strony

Ogłoszenia (578)

Punkt pobrań  na dziedzińcu Akademii Pomorskiej (przy ul. Westerplatte)

- czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-13.00.

- telefoniczna rejestracja pod numerem 58 727 05 05 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00, w weekendy - od 9.00 do 12.00

Z badania może skorzystać każdy, kto zaobserwował u siebie niepokojące objawy mogące świadczyć o zarażeniu koronawirusem. Wystarczy zadzwonić pod nr tel. 58 727 05 05 i po przeprowadzeniu wywiadu może zostać zakwalifikowany. Badanie jest bezpłatne.

Osoba zakwalifikowana otrzymuje informację o terminie przybycia do Centrum – dojeżdża na badanie korzystając wyłącznie z samochodu. Osoby, które dotrą do centrum komunikacją miejską, rowerem, czy pieszo nie będą mogły skorzystać z testu. Trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości, ponieważ przed badaniem pacjenci identyfikowani są na podstawie dokumentu tożsamości z numerem PESEL. Wymaz pobierany jest z nosogardzieli i przekazywany do WSSE w Gdańsku. Badania molekularne wykonywane są metodą RT-PCR. Pacjent wraca do domu, a o wynikach informowany jest telefonicznie.

 Punkt pobrań przy SOR na ul. Hubalczyków

- czynny siedem dni w tygodniu w namiocie rozstawionym przed SOR w godz. 12.00 -14.00.

Jest to punkt badań jedynie dla osób przebywających w kwarantannie. Każda osoba przebywająca na kwarantannie w 11 dniu jej odbywania, otrzyma sms informujący o możliwości zgłoszenia się do punktu mobilnego pobrań wymazów pod kątem zarażenia koronawirusem celem wykonania badania w kierunku COVID – 19.

W 12 dniu kwarantanny osoba chętna powinna udać się własnym samochodem do punktu pobrań. Niedopuszczalne jest pójście pieszo lub pojechanie rowerem, a także komunikacją publiczną. Należy ze sobą zabrać  dokument tożsamości z numerem PESEL.

O wynikach badań informuje laboratorium.

Badanie jest zalecane ale dobrowolne

Adresy wszystkich punktów pobrań znajdziemy na stronie www.pacjent.gov.pl  lub dzwoniąc pod nr tel. 800 190 590 Ministerstwa Zdrowia

poniedziałek, 18 maj 2020 10:17

Uwaga przedsiębiorcy!

Napisane przez

Dnia 08 maja 2020 roku została podjęta uchwała w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Link do uchwały

wtorek, 12 maj 2020 14:22

Komunikat dot. jakości wody w m. Poddąbie.

Napisane przez

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku działając na podstawie § 26 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 08.05.2020 r. z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Poddąbie (gm. Ustka) stwierdza:

-przydatność wody do spożycia.

Zarządca urządzenia wodociągowego w dniu 11.05.2020 r. przedstawił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi w Słupsku sprawozdanie z badań, które nie wykazało przekroczeń wartości parametrycznej: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. Tym samym potwierdził przydatność wody do spożycia z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Poddąbie (gm. Ustka) do obowiązujących norm.

Jednocześnie odwołuję komunikat Nr 18.HK.2020 z dnia 04.05.2020 r.

Zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Na ich podstawie możesz starać się w ZUS o świadczenie postojowe, zwolnienie z opłacania składek, odroczenie terminu ich płatności czy układ ratalny bez opłaty prolongacyjnej. Możesz również wystąpić do ZUS o odstąpienie od pobrania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r.
Więcej w poradniku [PDF].

Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Słupsku uprzejmie informuje odbiorców wody w miejscowości Zaleskie, że otrzymał decyzję od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku, że woda jest warunkowo dopuszczona do spożycia po wcześniejszym przegotowaniu trwającym minimum 2 minuty. Dodatkowo informujemy, że w wodzie w minimalnym stopniu może być wyczuwalny podchloryn sodu. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku działając na podstawie § 26 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 23.04.2020 r. z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Zaleskie (gm. Ustka), która wykazała obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C (wynik: >300 jtk/lml; zalecana wartość w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej: <100 jtk/lml) informuje, że podwyższona wartość tego parametru nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, stwierdza:

-    informację o warunkowej przydatności wody do spożycia z tego urządzenia wodociągowego;

-    zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Powyższy komunikat został wydany celem dalszego rozpowszechniania przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego został wydany.

Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

piątek, 08 maj 2020 13:16

Słowiński Park Narodowy - zakup biletów online.

Napisane przez

Słowiński Park Narodowy informuje o możliwości zakupu biletów wstępu do Parku online. Wychodząc naprzeciw wygodzie turystów SPN podążając za trendami i korzystając z dostępnych technologii, uruchomił od 01 maja 2020 r., sprzedaż biletów wstępu do SPN przez aplikację internetową, dostępną na stronie pod adresem: https://slowinskipn.eparki.pl/. Mając na uwadze środki bezpieczeństwa, wynikające z obecnej sytuacji stanu epidemii, informacja znajdująca się pod linkiem: https://slowinskipn.pl/pl/covid2.html. została przekazana turystom z różnych źródeł, celem zachęcenia osób, decydujących się na odwiedzenie Słowińskiego Parku Narodowego, do korzystania z elektronicznej formy płatności, minimalizując kontakt pomiędzy osobami. Obecnie na terenie SPN można kupić bilet jedynie przez ww. aplikację eParki.pl.

Dochody uzyskane z biletów wstępu przeznaczone są na działania statutowe Parku - przede wszystkim na ochronę przyrody i utrzymanie infrastruktury turystycznej, realizowanej w ramach zadań ochronnych Słowińskiego Parku Narodowego.

Prosimy Państwa o dołączenie się do nas i wspieranie ochrony przyrody.

W dniu 30 kwietnia 2020 roku wpłynęło do tut. urzędu pismo podpisane przez dowódcę Centralnego Poligonu Sił Powietrznych o zmianie terminu szkoleń poligonowych. Zgodnie z nadesłanym pismem korzystanie z plaży w granicach Jednostki Wojskowej 3672, obejmujące działkę nr 239 będzie możliwe od dnia 9 MAJA 2020 ROKU!
Jednocześnie przypominamy o obowiązku:
1) posiadania przy sobie dokumentu tożsamości,
2) wcześniejszym wypełnieniu oświadczenia, dostępnego na stronie www.ustka.ug.gov.pl-”jak załatwić sprawę” - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - „różne” i złożeniu go do tut. urzędu (skrzynka podawcza w hollu)- tylko na tej podstawie dane osobowe zostaną przekazane do CPSP, wskazując iż jesteś osobą uprawnioną do korzystania z przejścia na plażę.
3) W przypadku osób prowadzących usługi agroturystyczne na terenie ww. sołectw o obowiązku przekazywania aktualnych list turystów bezpośrednio do Komendanta Centralnego Poligonu Sił Powietrznych przesyłając ww. listy w formie pisemnej (drogą pocztową lub przekazując osobiście) lub na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w godzinach służbowych od poniedziałku do czwartku od 07.00 do 15.30 oraz w piątek od 07.00 do 13.00. Po godzinach służbowych, nie dłużej niż do godz. 21.00 oraz w dni wolne i święta przekazując osobiście do Oficera Dyżurnego Jednostki Wojskowej 3672 lub przesyłając na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

poniedziałek, 04 maj 2020 14:53

Polska Informacja turystyczna informuje...

Napisane przez

Polska Organizacja Turystyczna  publikuje wytyczne i rekomendacje dotyczące funkcjonowania punktów informacji turystycznych, hoteli, obiektów, pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

 W załączeniu:

-Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce (materiał z Ministerstwa Rozwoju)

-rekomendowane informacje dla punktów IT wraz z wytycznymi dla klientów (materiały dot. IT zostały przygotowane przez Zarząd Forum IT i zmodyfikowane za pośrednictwem POT przez GIS)

 

Publikowane dokumenty są jedynie rekomendacjami i wytycznymi i zapewne w ślad za nimi pojawią się niezbędne rozporządzenia prawne, jednak już dziś prosimy o zapoznanie się oraz  udostępnienie zainteresowanym.

poniedziałek, 04 maj 2020 14:21

PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Napisane przez

PSZOK, czyli PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH to miejsce, w którym BEZPŁATNIE można zostawić posegregowane śmieci, oraz tzw. Odpady problemowe (np. wielkogabarytowe, remontowe, niebezpieczne – baterie, akumulatory).
Do PSZOK-a nie przywozimy odpadów zmieszanych!!

 

PSZOK Gminy Ustka znajduje się pod adresem: WODNICA 70 i czynny jest od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty od godziny 8:00 do 14:00.

Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Nr 32/2020 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zabezpieczenia i odbioru odpadów komunalnych z miejsc izolacji:

1. Odpady z miejsca izolacji będą zbierane z podziałem na cztery frakcje tj. papier, szkło, plastik i zmieszane (bio umieszczane razem ze zmieszanymi).
2. Odpady zbierane selektywnie zgodnie z ust. 1 muszą być umieszczane w worku koloru czarnego z koniecznością szczelnego zamknięcia.
3. Odpadów z miejsc izolacji nie można wystawiać przed posesję/drzwi lokalu ani wrzucać do pojemników na odpady komunalne.
4. Odbiór worków z odpadami z miejsc izolacji (bez bezpośredniego kontaktu z osobą przebywającą w izolacji) odbywać się będzie 1 x w tygodniu (w środy) w godzinach 6.00 – 9.00, przy czym pierwszy odbiór odpadów nastąpi dnia 30.04.2020 r. (czwartek).
5. W uzasadnionych przypadkach możliwy będzie odbiór odpadów pochodzących z miejsc izolacji w innym indywidualnym terminie.
6. Zgłoszenia odbioru odpadów o których mowa w ust. 1 należy dokonywać pod numerem telefonu 693 606 604 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godzinach 7.00 – 14.00. Kontakt dedykowany wyłącznie obsłudze miejsc izolacji.
7. Worki na poszczególne frakcje odpadów wymienione w ust. 1, łącznie z workiem w kolorze czarnym będą dostarczane do miejsc izolacji w czasie odbioru odpadów lub po zgłoszeniu do siedziby Spółki.

Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby. Obowiązkowej izolacji lub izolacji w warunkach domowych podlegają osoby, u których stwierdzono zakażenie wywołane wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub podejrzenie zakażenia lub zachorowania, wobec których lekarz lub felczer nie zastosował obowiązkowej hospitalizacji.

Strona 2 z 42

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…