Ogłoszenia (658)

Od 01 lipca 2021 roku Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił Centralną Bazę Emisyjności Budynków. Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek zadeklarowania, jakie źródła ciepła posiada w swoich budynkach.

W przypadku, gdy się tego nie wykona policja, straż gminna lub uprawnieni urzędnicy mogą ukarać nas mandatem do 500 zł.

Terminy do złożenia deklaracji: dla nieruchomości istniejących do 30 czerwca 2022 roku, dla nowowybudowanych (po 01 lipca 2021 roku) 14 dni.

Sposoby złożenia deklaracji:
- poprzez wypełnienie ankiety przez internet → Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl , naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.
- poprzez wypełnienie ankiety papierowo i złożenie do siedziby urzędu.

Druki do pobrania:
- Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
- Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Warto wspomnieć że za błędne wypełnienie deklaracji nie ma żadnych sankcji, dane będą mogły zostać zweryfikowane i poprawione np. przez kominiarzy dokonujących kontroli Państwa źródła ciepła.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 19 lipca br., zgodnie z art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. poz. 1000) wszedł w życie przepis art. 5 tej ustawy, zgodnie z którym złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021 r. Po tym terminie
usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka/podopiecznego, zostaną wyłączone. Stosowna informacja w tym
zakresie została już zamieszczona w serwisie www.gov.pl na stronie zawierającej informacje „Uzyskaj dowód osobisty”.

Jednocześnie informuję, że w terminie, który będzie ogłoszony w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego
zawierającego odciski palców, o którym mowa w art. 3a ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw,
usługa składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet dla dziecka do 12 roku życia zostanie uruchomiona.

piątek, 23 lipiec 2021 13:38

Komunikat Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Napisane przez

Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie, a może nagły wzrost ilości transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonych z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych i nieużytkowanych terenów przemysłowych oraz pojawienie się na ich ternie różnego rodzaju beczek i pojemników zgłoś to Inspekcji Ochrony Środowiska.

W ostatnich latach nasila się zjawisko porzucania odpadów przez nieuczciwe podmioty gospodarujące odpadami. Odpady nielegalnie deponowane są na terenach leśnych, wyrobiskach poeksploatacyjnych, opuszczonych terenach przemysłowych. Duży problem stanowi również porzucanie odpadów przez nieuczciwe podmioty w pomieszczeniach i na posesjach osób prywatnych.

W związku z tym Główny Inspektor Ochrony Środowiska ostrzega właścicieli gruntów oraz magazynów pod wynajem przed działalnością oszustów. Firmy wynajmują magazyny i inne nieruchomości pod pozorem legalnej działalności i gromadzą tam odpady bez wiedzy właściciela, a po wypełnieniu obiektu zaprzestają działalności i znikają.

Oszuści działają zazwyczaj według prostego schematu. Umowę z właścicielem podpisuje doraźnie powołana firma, nieoficjalnie współpracująca z nieuczciwym podmiotem. Wynajmowany teren w krótkim czasie zostaje zapełniony odpadami, a następnie firma znika z rynku, pozostawiając problem właścicielowi.

Zgodnie z ustawa o odpadach, posiadacz odpadów jest obowiązany do ich niezwłocznego usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. W przypadku, gdy nie uda się odnaleźć podmiotu który zdeponował nielegalnie odpady, obowiązek usunięcia odpadów spoczywa więc na właścicielu nieruchomości, który musi ponieść całkowity koszt ich utylizacji.

Więcej

Nowe zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących,
poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, podpisane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 21 czerwca br. Informujemy również, że dokument jest dostępny na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakładce Co robimy.
ZASADY [PDF 3,1MB]
ZAŁĄCZNIKI [PDF 1,1MB]

W związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 informujemy, że Mobilne Punkty Spisowe będą uruchomione w nw miejscowościach:

Zanim stawisz się w punkcie spisu, przygotuj:

 • Numer PESEL;
 • Informację o powierzchni użytkowej mieszkania w m²;
 • PESEL i datę urodzenia członków gospodarstwa domowego

Zapraszamy na pierwsze spotkanie, które rozpoczyna cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych Programu Czyste Powietrze.

Spotkanie odbędzie się 28 lipca 2021 w Rowach, ul. Leśna 1 (u Sołtysa), w godzinach 16.00 do 18.00.

Będzie można uzyskać informacje o Programie, o możliwościach dofinansowania, skorzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.

Plakat [1MB, .PDF]

czwartek, 15 lipiec 2021 14:21

Narodowy Program Szczepień

Napisane przez

W dobie dzisiejszych czasów, w jakich przyszło nam obecnie żyć, według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, lekarzy, wirusologów to właśnie szczepionka przeciwko COVID-19 jest jedyną jak na razie skuteczną bronią w walce z podstępnym wirusem.

Jak zapewniają specjaliści w dziedzinie zdrowia zaszczepienie bardzo dużej liczby populacji osiągającej poziom minimum 80% ma doprowadzić do wyeliminowania niewidzialnego wroga, który jak na razie skutecznie zbiera żniwo w postaci ludzkich żyć.

Wszelkie informacje dotyczące sposobu rejestracji, możliwości zaszczepienia znajdziecie Państwo na stronie pod niżej wskazanym adresem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Szczepienia II dawką w dowolnym punkcie

Loteria Narodowego Programu Szczepień

 • Od 1 lipca br. ruszyła loteria Narodowego Programu Szczepień dla osób zaszczepionych. Zainteresowane osoby mogą się rejestrować na pacjent.gov.pl lub zadzwonić pod bezpłatny numer Narodowego Programu Szczepień 989. Loteria trwa do 30 września br. Organizatorem jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
 • Więcej: https://www.gov.pl/web/loteria

TYLKO FAKTY O SZCZEPIENIACH
https://koronawirus.pomorskie.eu/tylko-fakty-o-szczepieniach/

PLAKAT [3MB, PDF]

czwartek, 08 lipiec 2021 17:01

Kąpielisko Morskie Przewłoka - kąpiel już dozwolona

Napisane przez

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po wykonaniu badań w dniu dzisiejszym, tj. 9 lipca br w kierunku istnienia sinic  stwierdził, iż woda w kąpielisku morskim Przewłoka jest przydatna do kąpieli.

 

wtorek, 06 lipiec 2021 14:08

Uwaga producenci rolni!

Napisane przez

Informuje, iż zgodnie z komunikatem podanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. Co ważne, aby móc z niej korzystać niezbędne jest posiadanie własnego Profilu Zaufanego.

W aplikacji producent rolny określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym.

  Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt,
 • Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jeżeli szkody wynoszą więcej niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza. Średnia roczna produkcja rolna jest ustalana na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie pochodzących z Systemu Zbierania Danych Rachunkowych (FADN).

Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej – do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.

Wszystkie informacji na ww. temat, jak również instrukcja wypełniania wniosku znajdują się na stronie MRiRW: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

 

Od 01 lipca 2021 roku (czwartek) uruchomiona zostanie komunikacja publiczna na następujących liniach:

 • Linia nr 1: Lędowo – Ustka – Lędowo
 • Linia nr 2: Wodnica – Ustka – Wodnica.

Przewoźnik: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. Mieszkańców Gminy Ustka obowiązuje promocyjny cennik – bilet normalny 2 zł z możliwością skorzystania z wszystkich ulg ustawowych. Poniżej obowiązujące rozkłady jazdy.

Strona 1 z 47

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com