Konsultacje (5)

Herb Powiatu Słupskiego

Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza, że w dniach od 5 września 2022 roku do 12 października 2022 roku są prowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu oraz konsultacje z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi dotyczące wyrażenia opinii o projekcie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2023-2030”. Celem konsultacji jest zebranie uwag i komentarzy do projektu dokumentu. Konsultacje prowadzone są w formie pisemnego, w tym elektronicznego zbierania uwag oraz w formie spotkania konsultacyjnego.

Udział w konsultacjach polega na zgłoszeniu uwag i komentarzy do projektu dokumentu przy użyciu formularza konsultacyjnego.

Ogłoszenia o konsultacjach, projekt dokumentu oraz formularz konsultacyjny znajdą Państwo w poniższym linku:

https://bip.powiat.slupsk.pl/dokumenty/17130

 

R10

Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza, że w dniach od 29 sierpnia 2022 roku do 12 września 2022 roku są prowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu dotyczące rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie powiatu słupskiego. Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie powiatu słupskiego, w tym określenie potrzeby przeprowadzenia inwentaryzacji i stworzenia koncepcji rozwoju tras rowerowych. Konsultacje prowadzone są w formie badania ankietowego oraz w formie dyskusji na forum internetowym.

https://powiat.slupsk.pl/strona/konsultacje-spoleczne-dotyczace-koncepcji-rozwoju-infrastruktury-rowerowej-na-terenie-powiatu-slupsk

Udział w konsultacjach polega na zgłoszeniu uwag i komentarzy do projektu dokumentu przy użyciu ankiety lub na forum internetowym w trakcie trwania dyskusji. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Konsultacje

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Wójta Gminy Ustka z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany patrona Szkoły Podstawowej im. por. Witolda Dzięgielewskiego w Zaleskich

Treść ogłoszenia

Ankieta do konsultacji [PDF]

Ankieta internetowa

Ogłoszenie wyników konsultacji

Tuesday, 19 April 2022 10:08

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Słupska

Written by

Konsultacje

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 2373, 2389) Prezydent Miasta Słupska informuje o: możliwości zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2022-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Z treścią ww. dokumentów można zapoznać się poprzez poniższe załączniki lub w Wydziale Zarządzania Funduszami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1 w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do czwartku od 7:30 do 16:30, w piątki 7:30-14:30). Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na jeden z poniższych adresów:
Wydział Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk;
Biuro Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka;
Biuro Obsługi Mieszkańca, Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk;
Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk;
Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska;
Urząd Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica;
Biuro Obsługi Mieszkańca, Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica;
Biuro Obsługi Interesanta, Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka.
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku, Wydział Zarządzania Funduszami, Pl. Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk;
3) na formularzu konsultacyjnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
4) w formie wypełnionej ankiety dostępnej pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_oos_mof_slupsk-ustka
Uwagi i wnioski należy składać w terminie od dnia 21.04.2022 r. do dnia 13.05.2022 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Słupska.

 

 

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com