Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Ustka" zaprasza na rajdy pieszy i rowerowy oraz spływ kajakowy organizowane w ramach "Biesiady majowej" im. Bogdana Żabińskiego.

Impreza rozpocznie się 22 maja (niedziela) o godz. 10:30 na terenie usteckiego OSiR-u.

Trasa rajdu pieszego wyniesie ok. 10km, a rowerowego - ok. 25km.

Spływ kajakowy rozpocznie się w Bydlinie - informacji na jego temat udziela Przemysław Nycz, który jest dostępny pod nr telefonu: 605 581 407.

Zakończenie rajdów i spływu planuje się na godzinę 13:00. Wówczas uczestnicy spotkają się w "Dworku nad Słupią" w Niestkowie, gdzie będzie na nich czekać ognisko, zabawy, konkursy i niespodzianki.

Organizatorzy proszą o zabranie czegoś do pieczenia, napojów, dobrego humoru oraz pogody!

Więcej informacji należy szukać w Biurze OSiR, pod nr telefonu: 59 8 145 586 lub 601 537 475.

Plakat promujący imprezę: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=90_2d49685e716b066fc4c9afa7faeee402&Itemid=412&lang=pl.

 

 

Zachęcamy wszystkie organizacje działające na terenie województwa pomorskiego do oddawania swoich głosów na kandydatów do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Trwa ono do 24 maja 2016 r. (włącznie).

Poniżej znajduje się treść zaproszenia do głosowania i załączniki.

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j.
Dz. U. 2016r. poz. 239 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do udziału w głosowaniu
na kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 Instrukcja głosowania:

 1. Głosowanie odbywa się zgodnie z Uchwałą Nr 382/134/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

2. Do głosowania na kandydatów na członków Rady uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 239 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego.

3. Głosowanie na kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta do głosowania kandydata na członka Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” oraz złożenie oryginału formularza w zamkniętej kopercie w formie papierowej:

a)     osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45,
z dopiskiem „ROPS. Głosowanie na członka PRDPP. Nie otwierać”;

b)    za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,
z dopiskiem: „ROPS. Głosowanie na członka PRDPP. Nie otwierać”.

4. Każda organizacja może oddać wyłącznie jeden głos na jednego wybranego kandydata z każdego obszaru z LISTY KANDYDATÓW, czyli łącznie może oddać głos na maksymalnie 9 kandydatów. Niemniej jednak organizacja nie jest zobligowana do oddania wszystkich 9 głosów.

5. Głosowanie rozpoczyna się w dniu 9 maja 2016 r., a ostateczny jego termin upływa z dniem 24 maja 2016 r. (włącznie).

6. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego. Głosy złożone po upływie terminu głosowania nie będą brane pod uwagę.

7. W ciągu 14 dni kalendarzowych od upływu terminu głosowania Komisja dokona weryfikacji formalnej oddanych głosów i ich przeliczenia, na podstawie czego sporządzi listę rankingową kandydatów, która zostanie zaprezentowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronie www.pomorskie.eu, www.rops.pomorskie.eu , www.ngo.pl

8. Lista rankingowa zostanie równocześnie przekazana Marszałkowi, który następnie w drodze zarządzenia powoła Radę.

 Informujemy, że Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, a osobą odpowiedzialną pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Andrzej Kowalczys, tel. (58) 3268 890, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Informacji udziela: Magdalena Witkowska, tel. (58) 32 68 567, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Karta do głosowania: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=78_86998e2c75d924f9c3d5a0c612470994&Itemid=412&lang=pl

Listy kandydatów z obszarów:

- nr 1: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=79_df01723a504fabb3c4e1f489737e1240&Itemid=412&lang=pl

- nr 2: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=80_cab587a34bb9ee097c5465613d505c17&Itemid=412&lang=pl

- nr 3: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=81_664d2e3eddb340db11ecfe67b0d16004&Itemid=412&lang=pl

- nr 4: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=82_507fd51c9d3583f5e91b3ef5c1f3c3e0&Itemid=412&lang=pl

- nr 5: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=83_daea8dd90abd24115688fe2f0f3c3bf6&Itemid=412&lang=pl  

- nr 6: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=84_60169bb309c1c6b35a6def938a2acfea&Itemid=412&lang=pl

- nr 7: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=85_2a327fe315c438ccd990ecc8d96de8d4&Itemid=412&lang=pl

- nr 8: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=86_dae347a642310945b812fb5ed582ea8f&Itemid=412&lang=pl

- nr 9: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=87_0b517f99849f0363a0dc8c5e48a6b7f1&Itemid=412&lang=pl

- zbiorcza lista kandydatów: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=88_d725a9c471f65c235d97e3fe4a6a6383&Itemid=412&lang=pl

Protokół z posiedzenia komisji: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=89_4994dad50e91409d8c345d38941fd222&Itemid=412&lang=pl

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Ustka zaprasza na rajd pieszo-rowerowy, który odbędzie się 15 maja (niedziela).

Rozpoczęcie planowane jest o godzinie 10:30 na terenie OSiR Ustka

Trasa rajdu rowerowego wynosi ok. 35 km, a pieszego - 10km (przez Ustkę Zachodnią). Poprowadzi je Sławek Chalecki.

Obie imprezy zakończą się na Bunkrach Bluchera ok. godz. 13:00. Przewidziane są ognisko i grochówka, dlatego chętni proszeni są o zabranie produktów, które będą mogli przygotować podczas ogniska.

Plakat promocyjny rajdu pieszego: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=76_5f08b3a64b873fd033fc0702e0bbe1b8&Itemid=412&lang=pl

Plakat promocyjny rajdu rowerowego:http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=77_d350823ee4547289924b1fb4505af4f2&Itemid=412&lang=pl

 

10 maja weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie uproszczonych wzorów oferty i sprawozdania z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach "małych grantów."

Nowe formularze składają się z kilku części - konieczny jest opis zadania, podanie rezultatów oraz wypełnienie prostego budżetu.

Zmiany z pewnością ułatwią organizacjom wnioskowanie o środki na realizację niewielkich projektów. Sam układ formularzy odpowiada idei rozliczania zadań nie na podstawie faktur, ale uzyskanych rezultatów, jednak na takie rozwiązanie trzeba będzie jeszcze poczekać. Przypominamy, że podobne propozycje są zgłaszane do ustawodawcy od kilku lat.

Rozporządzenie dostępne jest na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/570

Wzór oferty: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=74_ecdced79021e07afa16707c344409c66&Itemid=412&lang=pl

Wzór sprawozdania: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=75_252ac8f3403964a64cc5ecce53200d02&Itemid=412&lang=pl 

Zachęcamy do odwiedzenia zakładki: Zlecanie zadań publicznych -> Informacja o trybach pozakonkursowych wraz z dokumentacją, gdzie znajdują się informacje o trybie małych zleceń (grantów) oraz inicjatywie lokalnej.

 

Fundacja Dobra Sieć i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności organizują konkurs pn.: "Odkryj e-wolontariat", w którym można otrzymać grant na utworzenie strony internetowej.

Strona na służyć społeczności, a pracujące przy niej osoby muszą być wolontariuszami. Przykładowe pomysły wybrane w poprzednich edycjach konkursu to m.in. e-konsultacje, mapa osób zaginionych czy biblioteka lektur szkolnych.

1. Wysokość grantu

W konkursie można otrzymać do 10tyś. zł.

2. Zasady konkursu

Konkurs podzielony jest na kilka etapów:

- 1. etap - składanie wstępnych wniosków - do 5 czerwca br.

Komisja wybierze od 10 do 12 finalistów

- 2. etap - udział w szkoleniu - lipiec-sierpień br.

Finaliści wezmą udział w 2-dniowym szkoleniu.

- 3. etap - złożenie rozszerzonego wniosku - do 31 sierpnia br.

Komisja wybierze 3 wnioski, które otrzymają dofinansowanie.

3. Terminy realizacji projektu

Projekt ma zostać zrealizowany w okresie od października 2016r. do lutego 2017r., natomiast w marcu zaplanowano spotkanie podsumowujące.

4. Wnioskodawcy

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

5. Składanie wniosków

Wniosek można zgłosić za pośrednictwem strony: http://konkurs.e-wolontariat.pl/#konkurs.

 

 

 

 

 

 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne: „Odnawialne źródła energii i ochrona środowiska - Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020”.

W programie spotkań m.in.:

 • Możliwości uzyskania wsparcia  na działania z zakresu odnawialnych źródeł energii:

§Działanie 10.3. Odnawialne Źródła Energii  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020.

§Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 • Zastosowanie technologii energooszczędnych i odnawialnych źródeł energii w  przedsiębiorstwie – przykłady:

§Audyty energetyczne w przedsiębiorstwie.

§Wizualizacja instalacji OZE.

 • Instrumenty zwrotne jako forma finansowania OZE– Inicjatywa JEREMIE.
 • Pozostałe możliwości uzyskania wsparcia  na działania z zakresu odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020:

§Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020.

§Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

§Rozwój Lokalny Kierowany Przez Społeczność.

 • Środki dostępne w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:

Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 maja 2016r. w godz. 14:00-16:35 w Urzędzie Miasta Ustka przy ul. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego 3 (sala konferencyjna na parterze).

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 115 lub 59 84 68 114 do 16 maja 2016r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Więcej informacji:

http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/spotkanie-informacyjne-w-ustce-odnawialne-zrodla-energii-i-ochrona-srodowiska-fundusze-europejskie-w-perspektywie-2014-2020-

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "USTKA" zaprasza wszystkich chętnych na rajd rowerowy Doliną Słupi.

Rajd odbędzie się 3 maja (wtorek). Start o godzinie 10:30.

Trasa przejazdu ma 25 km długości i kończy się w Dolinie Charlotty. Przewidziane jest zwiedzanie ZOO.

Udział w rajdzie dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz członków Stowarzyszenia STS jest bezpłatny, pozostali proszeni są o wpłatę organizatorom rajdu 3 zł.

Dla osób chcących zwiedzić ZOO w Dolinie Charlotty przewidziano następujące opłaty:

- dzieci i młodzież szkolna - bezpłatnie,

- członkowie Stowarzyszenia STS -  10zł,

- pozostali uczestnicy rajdu - 20zł.

Więcej informacji w Biurze OSiR Ustka lub pod nr telefonu: 601 537 475 lub 59 8 145 586.

Poniżej znajdują się załączniki - plakaty promujące rajd.

 http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=70_562cc248bee12147857d8a40e9e10f4f&Itemid=412&lang=pl

http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=71_1777c31bc931662be0fae07c03ffe80d&Itemid=412&lang=pl

 

Strona 6 z 10

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com