Grupa docelowa:
Grupę docelową projektu będzie stanowiło bezpośrednio 72 pracowników/współpracowników z 36 organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego. 60% grupy docelowej będą stanowiły kobiety, 30% będą stanowiły osoby w wieku 50+.
W procesie rekrutacji organizacji pozarządowych Wnioskodawca pierwszeństwem udziału w projekcie obejmie organizacje z obszarów miejscowości poniżej 25 tyś mieszkańców.
        
Zadania:
1. Warsztaty wyjazdowe - 3 grupowe 5 dniowe wyjazdy x 24 osoby
Zakres tematyczny:

1. Warsztat nr 1 - Zasady budowania wizji i misji - (3h na 1 grupę);
2. Warsztat nr 2 - Zasady skutecznego przywództwa - (4h na 1 grupę);
3. Warsztat nr 3 - Przywództwo sytuacyjne (3h na 1 grupę);
4. Warsztat nr 4 - Delegowanie zadań i uprawnień (2h na 1 grupę);
5. Warsztat nr 5 - Skuteczne rozwiązywanie konfliktów (4h na 1 grupę);
6. Warsztat nr 6 - Planowanie Strategi działań NGO (2h na 1 grupę);
7. Warsztat nr 7 - Zasady opracowywania harmonogramów oraz budżetów poszczególnych działań NGO (2h na 1 grupę);
8. Warsztat nr 8 - Emisja głosu/Autoprezentacja - wystąpienia publiczne przed kamerami (4h na 1 grupę);
9. Warsztat nr 9 - Opracowanie przejrzystych Standardów funkcjonowania NGO (4h na 1 grupę);
10. Warsztat nr 10 - Omówienie potencjalnej współpracy NGO (4h na 1 grupę);
11. Podsumowanie i ewaluacja warsztatów (2h na 1 grupę)

2. Wizyty mentorskie: 72 spotkania (36 NGO x 2 spotkania) – W celu zbadania postępu jaki poczynili liderzy biorący udział w projekcie oraz ich organizacje. 2 wizyty są również idealną okazją do dokonania ewaluacji dotychczasowych działań realizowanych w projekcie. Mentor będzie również wspierał organizacje pozarządowe do planowania kolejnych efektywnych działań m.in. na rzecz społeczności lokalnych.

3. Platforma internetowa dla NGO biorących udział w projekcie, zawiera:

1) Rozbudowaną stronę internetową realizowanego projektu Inspirujące lekcje skutecznego zarządzania Pomorskimi NGO. Zamieszczone zostaną materiały z realizacji poszczególnych działań.

2) Możliwość rejestracji i logowania tylko i wyłącznie organizacjom biorącym udział w projekcie, zabezpieczając tym samym wartości niematerialne i prawne nabyte podczas projektu;

3) Stworzenie zakładki: Szkolenia distance learning: Skuteczne lekcje pozyskiwania funduszy na działalność NGO wraz z elementami zarządzania projektami oraz poznanie technik użytkowania social mediów - realizowane w zadaniu 4:

a) Panel 1 - Sposoby pozyskiwania funduszy na planowane działania NGO:

- Lekcja 1 - Dotacje Jednostek Samorządu Terytorialnego;
- Lekcja 2 - Dotacje sektora prywatnego;
- Lekcja 3 - Współpraca z biznesem z elementami sponsoringu;
- Lekcja 4 - Dotacje pochodzące z Funduszy Unijnych;

b) Panel 2 - Skuteczna komunikacja w Sieci

- Lekcja 1 - Komunikacja poprzez stronę internetową NGO;
- Lekcja 2 - Komunikacja poprzez Platformę Internetową projektu Inspirujące lekcje skutecznego zarządzania Pomorskimi NGO ;
- Lekcja 3 - Komunikacja poprzez Facebooka i Instagrama;

c) Panel 3 - Zasady skutecznego pisania i zarządzania projektami

- Lekcja 1 - Diagnoza projektu wraz ze sposobem budowania celów projektu;
- Lekcja 2 - Opisanie grupy docelowej odbiorców projektu;
- Lekcja 3 - Sposoby realizacji celów projektu poprzez działania;
- Lekcja 4 - Wskaźniki realizacji projektu;
- Lekcja 5 - Harmonogram działań projektowych;
- Lekcja 6 - Szczegółowy budżet projektu;
- Lekcja 7 - Kontraktacja projektu;
- Lekcja 8 - Koordynowanie projektu;
- Lekcja 9 - Promocja projektu;
- Lekcja 10 - Rekrutacja uczestników projektu;
- Lekcja 11 - Sprawozdawczość projektu;

Platforma internetowa zapewni stały dostęp do treści lekcji nie tylko dla uczestników projektu, ale poprzez funkcję dostępu do logowania zarejestrowanej organizacji biorącej udział w projekcie daje możliwość edukacji każdemu członkowi posiadającemu status aktywnego członka danej organizacji biorącej udział w projekcie. Lekcje zostaną trwale zapisane na platformie zapewniając trwałość projektu.

4) Podstrony dla każdej organizacji pozarządowej biorącej udział w projekcie. Niekiedy poszczególna organizacja nie posiada odpowiedniego potencjału technicznego bądź funduszy by stworzyć profesjonalną stronę internetową. Dzięki tej zakładce, każda organizacja biorąca udział w projekcie będzie mogła nie tylko przedstawić informację o tym czym się zajmuje, informację o osobach tworzących organizację, ale również opisać nowe inicjatywy i dzięki portalu je efektywnie promować, a dzięki podpiętemu facebookowi dokonywać skutecznej interakcji z potencjalnym odbiorcą wydarzenia.

5) Możliwość budowania zakładki strony internetowej dla każdej wspólnej inicjatywy wypracowanej dzięki realizacji niniejszego projektu, co zapewni trwałość projektu.

Zadanie zakłada również comiesięczne moderowanie Platformy, tak by przepływ informacji jak i zamieszczanie etapowo materiałów wynikających z działań projektu jak również z działań poszczególnych organizacji biorących udział w projekcie był płynny, skuteczny i efektywny.

4. Szkolenia online – pozyskiwanie funduszy, zarządzanie projektami, social media (36h); opis szkoleń w zadaniu 3;
5. Targi NGO - Targi wszystkich NGO biorących udział w projekcie Inspirujące lekcje skutecznego zarządzania Pomorskimi NGO. Do realizacji targów zostanie zaangażowany nie tylko zespół projektowy ze strony Wnioskodawcy, ale również przedstawiciele wszystkich organizacji pozarządowych biorących udział w projekcie.
Pozycja zakłada wynajem powierzchni wystawienniczej, Wynajęcie 36 stanowisk wystawienniczych w rozmiarze 8-12m2 wraz oświetleniem oraz montażem i demontażem stoisk, catering, budżet reklamowy dla każdego NGO (standy, ulotki, długopisy);
6. Konferencja podsumowująca projekt dla 200 osób;
Konferencja podsumowująca działania projektu Inspirujące lekcje skutecznego zarządzania Pomorskimi NGO. Będzie ona zorganizowana w celu promocji działań projektowych jak również promocji wszystkich organizacji pozarządowych biorących udział w projekcie. Zaproszone zostaną inne organizacje pozarządowe działające na rzecz lokalnych społeczności jak również przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego odpowiadający za rozwój ngo w poszczególnych gminach oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odpowiedzialny za współpracę z ngo. Wysłane zaproszenie zostanie również do przedstawicieli jednostki organizującej konkurs NOWEFIO, tj. Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Na Konferencję podsumowująca działania projektu Inspirujące lekcje skutecznego zarządzania Pomorskimi NGO zostaną również zaproszeni przedstawiciele mediów lokalnych oraz ogólnopolskich, tak by nagłośnić w odpowiedni sposób działania projektowe. Do prowadzenia Konferencji obok przedstawicieli Wnioskodawcy zostanie wybrana 1 osoba ze wszystkich uczestników biorących udział w projekcie, która wykaże się największym zaangażowaniem podczas realizacji projektu. Natomiast do procesów organizacyjnych włączymy przedstawicieli wszystkich ngo biorących udział w projekcie, tak by można było wzmocnić ich rozwój instytucjonalny. Konferencja została zaplanowana na 200 osób.

TERMINY WYJAZDÓW:
18-22.10.2021r. – Zapisy do 24.09.2021r.
15-19.11.2021r. – Zapisy do 15.10.2021r.
21-25.02.2022r. – Zapisy do 15.10.2021r.

Miejsce wyjazdu na warsztaty:
Dom nad jeziorem
Silnowo 65
www.domnadjeziorem.pl

Organizator: Polska Fundacja Inicjatyw Rozwojowych
Dofinansowanie: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, konkurs NOWEFIO 2021

Centrum Inicjatyw Obywatelskich ma zaszczyt zaprosić organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konferencji PRAKTYCZNE NARZĘDZIA DO EKONOMIZACJI DZIAŁAŃ NGO,
która odbędzie się 09.07.2019 r. w godzinach 10.00 - 14.30 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6.

Potwierdzenie swojej obecności prosimy wysłać na maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 05.07.2019 r.

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk
tel./fax 59 840 29 20
www.cio.slupsk.pl

W związku z przystąpieniem przez Urząd Gminy Ustka do projektu „Wspieraj lokalnie”, mającego umożliwić organizacjom pożytku publicznego bardziej efektywne pozyskiwanie funduszy z 1% podatku dochodowego, informujemy Państwa o możliwości przygotowania dla Państwa organizacji prezentacji/wizytówki w programie do rozliczeń PIT, który zamieszczony zostanie na naszej stronie internetowej. W czasie rozliczenia podatkowego w programie podatnicy zachęcani będą do przekazywania 1% na rzecz lokalnych OPP, czyli między innymi dla Państwa organizacji.

W celu uzyskania dostępu do systemu i przygotowania prezentacji/wizytówki dla Państwa OPP prosimy o wypełnienie następującego formularza:
https://www.iwop.pl/formularz-dla-lokalnych-opp

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Page 1 of 10

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com