Monday, 29 August 2022 08:15

XLIII Sesja Rady Gminy Ustka

Written by
Rate this item
(0 votes)

XLIII Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 24 sierpnia 2022 roku odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu następujących spraw:
spraw finansowych: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”; zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego; udzielenia dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ustka; zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom z terenu Gminy Ustka; zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ustka uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach; udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaleskich; emisji obligacji Gminy Ustka; zmian w budżecie Gminy Ustka oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka;
spraw inwestycyjnych - przyjęcia "Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka na lata 2022 – 2030”;
spraw planistycznych - nadania nazwy ulicy w miejscowości Rowy oraz Wodnica oraz wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu do zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka;
spraw ochrony środowiska i rolnictwa – określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Ustka oraz górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ustka oraz określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych, jak i wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników;
spraw oświatowych: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka oraz ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka; jak i zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami;
spraw społecznych: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ustka;
Rada Gminy Ustka przyjęła stanowisko w sprawie zmiany patrona Szkoły Podstawowej im. Witolda Dzięgielewskiego w Zaleskich.
Uchwały i informacje dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Ustka w zakładce – Działalność Rady Gminy.
Podczas sesji Wójt Gminy Ustka wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli nagrodę specjalną dzielnicowemu st. asp. Sebastianowi Chabrosowi z Komisariatu Policji w Ustce za szczególny wkład i zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Ustka.

Read 184 times

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com