UWAGA!!! //Aktualne harmonogramy wywozu odpadów // Szanowni Państwo. Od 30 czerwca 2020r zmiana funkcjonowania Urzędu Gminy Ustka. Więcej szczegółów na stronie . Link do strony
środa, 13 maj 2020 07:36

XVI Sesja Rady Gminy Ustka

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dniu 08 maja odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Ustka, przeprowadzona online, na której Rada Gminy podjęła 27 uchwał z zakresu następujących spraw:

- spraw planistycznych: uchwalenia zmiany MPZP dla obszaru działek  od nr 1801 do 1811 i 1814 w obrębie geodezyjnym Lędowo, przystąpienia do sporządzenia MPZP dla obszaru w obrębie geodezyjnym Wytowno i  Lędowo, uchylenia Uchwał Nr XXXV.433.2017 (Lędowo), Nr VI.79.2019  (lokalizacja celu publicznego – elektroenergetycznej infrastruktury przesyłowej)

- gospodarki gruntami i odpadami  - wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rowy i Lędowo, uchylenia Uchwał : Nr XXII.284.2016 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, Nr XIX.255.2016 w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Ustka,  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Ustka., zmiany Uchwały Nr XII.168.2019 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso

- spraw finansowych:  zmian w budżecie gminy Ustka na 2020 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2020 – 2026, udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Słupsku na zakup zestawu do histeroskopii, pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka”, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia zapewniającym usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji z miejscem całodobowego pobytu osobom bezdomnym z terenu gminy Ustka, przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Ustka dla szczególnie uzdolnionych uczniów

- spraw społecznych: przejęcia przez Gminę Ustka Szkoły Podstawowej w Wytownie, wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z udziału w rozpatrzeniu skargi z dnia 3 marca 2020 roku, określenia sezonu kąpielowego,  wykazu i  regulaminu kąpielisk morskich położonych na terenie Gminy Ustka, zmiany uchwały Nr XIII.182.2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ustka na 2020 rok

Rada Gminy przyjęła informacje: o stanie bezpieczeństwa za rok 2019 w zakresie: ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych, porządku i bezpieczeństwa publicznego, stanu sanitarnego gminy, działalności Straży Gminnej, o realizacji uchwał Rady Gminy Ustka za 2019 rok i sprawozdanie z działalności Centrum Kultury Gminy Ustka za 2019 rok.

Uchwały i sprawozdania dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Ustka w zakładce – Prawo Lokalne

Czytany 286 razy

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…