UWAGA!!! //Aktualne harmonogramy wywozu odpadów // Szanowni Państwo. Od 30 czerwca 2020r zmiana funkcjonowania Urzędu Gminy Ustka. Więcej szczegółów na stronie . Link do strony
Monday, 07 October 2019 09:26

Relacja z X Sesji Rady Gminy Ustka.

Written by
Rate this item
(0 votes)

W dniu 27 września odbyła się X Sesja Rady Gminy Ustka, na której radni podjęli uchwały z zakresu:
- spraw planistycznych i gospodarowania mieniem komunalnym tj. uchwalenia zmiany MPZP dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Przewłoka oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Poddąbie i Rowy,
- spraw finansowych tj.: dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2019 – 2025, zmian w budżecie gminy Ustka na 2019 rok, określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
- oświaty tj.: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gąbinie, zmiany uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi szkół, dla których Gmina Ustka jest organem prowadzącym, planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka i inne organy oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku, zasad wynagradzania nauczycieli.

Rada Gminy w głosowaniu tajnym dokonała wyboru ławników do orzekania w sądach powszechnych w Słupsku na okres kadencji 2010 – 2023, oraz rozpatrzyła skargi na działalność Sołtysów z dnia 30 lipca 2019 roku i 16 sierpnia 2019 roku oraz informację o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Gminy Ustka.

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

Read 755 times Last modified on Monday, 07 October 2019 09:52

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…