Print this page
Monday, 06 March 2017 08:02

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej na lata 2014-2020

Written by
Rate this item
(0 votes)

SGR

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej zaprasza członków lokalnych społeczności gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk, Ustka do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej na lata 2014-2020.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) to dokument, którego celem jest określenie warunków rozwoju obszaru ww. samorządów w sferze społecznej i gospodarczej m.in. poprzez dystrybucję środków na przedsięwzięcia realizowane przez jego mieszkańców, działające na jego terenie jednostki publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze.

1.   Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji są zmiany w treści Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dotyczących:

a.     oddzielenia procedur i kryteriów oceny od Regulaminu Rady SGR, którego są obecnie integralną częścią i zawarcie ich treści w osobnym dokumencie pn.: Księga Procedur i Kryteriów Słowińskiej Grupy Rybackiej,

b.    podniesienia poziomu dofinansowania operacji w zakresie przedsięwzięć:

-      1.2.2. Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru

-      2.2.1. Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych obszaru oraz przywracanie stanu zniszczonych lub ochrona zagrożonych degradacją elementów środowiska dla sektora społecznego i publicznego (operacje niekomercyjne),

-      2.3.1. Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z 75% do 85%,

c.     przesunięcia środków w budżecie Słowińskiej Grupy Rybackiej o wartości 510 921,00zł z poddziałania: Aktywizacja (obecnie - 712 500,00zł) do działania: Koszty bieżące (obecnie - 2 137 500,00 zł).

Uzasadnienie proponowanych zmian znajduje się w załączeniu do ogłoszenia.

2.   Termin konsultacji: od 1 marca 2017r. do 17 marca 2017r.

3.   Zasięg konsultacji: konsultacje obejmują wszystkich mieszkańców i podmioty z gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk, Ustka

4.   Forma konsultacji,
Uwagi do proponowanych zmian można zgłaszać:

a.       za pomocą formularza ankietowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia,

b.       za pomocą ankiety internetowej znajdującej się na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl,

c.       w przypadku jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest wspieranie rybactwa – za pomocą pisemnej odpowiedzi na skierowane do nich bezpośrednie zapytanie ze strony Zarządu SGR.

Formularze można składać:

  • w formie papierowej osobiście w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie formularza na wskazany wyżej adres,
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: biuro@sgr,org.pl lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • wypełniając ankietę elektroniczną na portalu www.ankietka.pl , do którego adres znajduje się na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl w zakładce „Aktualności.”

5.   Wyniki konsultacji

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji Zarząd Słowińskiej Grupy rybackiej sporządzi raport obejmujący ich wyniki, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl. Przyjęcie wyników konsultacji należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej, które podejmie w tym zakresie stosowną uchwałę.

6.   Załączniki:

Read 1766 times Last modified on Monday, 06 March 2017 08:26
grzegorz

Latest from grzegorz

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com