Szanowni Państwo. Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy Ustka spowodowana epidemią koronowirusa. Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania Urząd Gminy Ustka oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostaje dla interesantów zamknięty. Więcej informacji pod linkiem
Wednesday, 24 August 2016 14:01

Granty na innowacje w zakresie wsparcia osób zależnych

Written by
Rate this item
(0 votes)

Ministerstwo Rozwoju zleciło DGA S.A. organizację konkursu pn.: „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych), który wdrażany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne). Jego celem jest wsparcie procesu inkubacji 45 innowacyjnych pomysłów dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych z terenu całej Polski, z których min. 20% zostanie przygotowanych do wdrożenia na szeroką skalę w okresie do 12.2018 r.

1. Termin składania wniosków: 30 września 2016r.

2. Termin realizacji projektów: od 1 marca 2016r. do 31 grudnia 2018r.

3. Wnioskodawcy: osoby indywidualne, grupy nieformalne, podmioty prawne

4. Budżet konkursu: 2 500 000zł 

5. Wysokość dofinansowania: do 50 tyś. zł, możliwość zwiększenia grantu w uzasadnionych przypadków

6. Limit wsparcia: do 100%

7. Rodzaj projektów

W ramach Projektu można uzyskać wsparcie na innowacyjne narzędzie, metodę lub rozwiązanie dotyczące usług opiekuńczych dla osób zależnych.

Szczególnie istotne będą rozwiązania odpowiadające na jedno z poniższych wyzwań w zakresie usług

opiekuńczych dla osób zależnych:

•Potrzeba wsparcia rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, zwłaszcza po zakończeniu udziału tych ostatnich w systemie edukacji. Poza systemem kształcenia formalnego brakuje miejsc opieki instytucjonalnej nad takimi osobami. Prowadzi to do sytuacji, w której opiekunowie osób niepełnosprawnych rezygnują z pracy zawodowej i życia osobistego na rzecz opieki nad nimi.

•Usługi opiekuńczo — asystenckie w miejscu zamieszkania dla niepełnosprawnych osób dorosłych, pozbawionych możliwości wsparcia ze strony rodziny (aby uniknąć umieszczania w instytucjonalnych formach opieki - na przykład w Domach Pomocy Społecznej, itp.). W szczególności występuje potrzeba organizacji zabezpieczenia prawno-organizacyjnego dla osób zależnych na wypadek zniedołężnienia lub śmierci ich rodziców albo opiekunów, a także wprowadzania rozwiązań środowiskowych w tym zakresie.

•Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością w zakresie wybranych czynności z życia społecznego i obywatelskiego, na przykład dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wzrokowo czy umysłowo, które są samodzielne w codziennych czynnościach samoobsługowych, ale z uwagi na swoje ograniczenia muszą szukać pomocy, na przykład przy zapoznawaniu się z niektórymi dokumentami, ich redagowaniu, wypełnianiu formularzy urzędowych i innych czynnościach biurowych.

•Potrzeba zapewnienia efektywnych ekonomicznie rozwiązań organizacyjnych w zakresie opieki nad osobami starszymi w miejscu ich zamieszkania, na przykład z zakresu wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej w celu umożliwienia ich opiekunom aktywności zawodowej i społecznej.

 Powyższe nie stanowi katalogu zamkniętego.

 

8. Wsparcie merytoryczne: zaplanowano min. sesje, szkolenia, coaching, doradztwo dla grantobiorców.

9. Szczegółowe informacje i dokumenty: http://inkubatorwielkichjutra.pl/zasady-naboru/

Odpowiedzi na pytania udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 16.00 w Biurze Projektu przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu, pod nr tel.: 505 820 079 lub

adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

 

10. Sposób składania wniosków:

Warunkiem niezbędnym do aplikowania o wsparcie w ramach Projektu jest wypełnienie  elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.inkubatorwielkichjutra.pl

(zakładka „Aplikuj” – Zgłoś swój pomysł) oraz przesłanie uzupełnionego zgłoszenia do Biura Projektu w danym terminie naboru(poprzez użycie przycisku „Wyślij”). Na tym etapie formularz papierowy zgłoszenia nie jest wymagany!

 

Read 838 times

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…