UWAGA!!! //Aktualne harmonogramy wywozu odpadów // Szanowni Państwo. Od 30 czerwca 2020r zmiana funkcjonowania Urzędu Gminy Ustka. Więcej szczegółów na stronie . Link do strony
czwartek, 12 wrzesień 2013 11:49

Szkoła Podstawowa w Wytownie ogłasza nabór nauczycieli

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Europejski Fundusz SpołecznyKrystyna Konieczna prowadząca Szkołę Podstawową w Wytownie ogłasza nabór nauczycieli na realizację usług edukacyjnych w projekcie: "Mała edukacja", współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL.09.01.01-22-102/12.

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług edukacyjnych w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Wytownie, Wytowno 43 dla uczestników projektu ( dzieci od 2 do 4 lat):
a) Język angielski 2h/tyg (w całym projekcie 144h)- osłuchanie dzieci z językiem i rozwijanie zainteresowań nauką języków obcych, pełnienie obowiązków wychowawczych i opiekuńczych w wyznaczonym przez dyrektora zakresie, w wymiarze stanowiącym średnio ok. 10% wymiaru bezpośrednich zajęć dydaktycznych (w rozliczeniu semestralnym),rzetelne i terminowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej w formie obowiązującej w szkole,
b) logopeda 2h/tyg (w całym projekcie 144h)- przeprowadzenie diagnozy logopedycznej wśród dzieci z zespołu wychowania przedszkolnego oraz przeprowadzenie zajęć terapii logopedycznej w stosunku do grupy dzieci z wadami wymowy,
c) psycholog 1h/tyg (w całym projekcie 72h) - prowadzenia diagnozy deficytów rozwoju dzieci z zespołu wychowania przedszkolnego oraz przeprowadzenie zajęć terapii pedagogicznej w stosunku do tej grupy dzieci w projekcie;
- przeprowadzenie zajęć warsztatowych z rodzicami/opiekunami dzieci z zespołu wychowania przedszkolnego, w wymiarze 40 warsztatów 1 godzinnych, po 10 h w każdym semestrze w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 (łącznie 40h warsztatów), mających na celu podniesienie świadomości rodziców w obszarze edukacji przedszkolnej i umiejętności wychowawczych, wzbogacenie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie rozpoznawania potrzeb psychologicznych i uczuć dziecka, konstruktywnego stosowania kar i pochwał, nabycie umiejętności zachęcania dziecka do samodzielności, kontrola nad reakcjami emocjonalnymi wobec dzieci,
d) pedagog- 1h/tyg ( w całym projekcie 72h) - prowadzenia diagnozy deficytów rozwoju dzieci z zespołu wychowania przedszkolnego oraz przeprowadzenie zajęć terapii pedagogicznej w stosunku do tej grupy dzieci w projekcie,
e) rytmika - 2h/tyg. ( w całym projekcie 144h) - przeprowadzenie zajęć wszechstronną metodą słuchowo - ruchową, ściśle powiązaną z muzyką - wyrobienie u uczniów koordynacji słuchowo -ruchowej, poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, poczucia tempa, mających na celu rozwój osobowości dziecka, integrację grupy, stwarzanie miłej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa.

Mogą być składane oferty częściowe.
1. Wymagania konieczne:
a) Posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania określonej działalności lub czynności lub jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (osobiście lub posiadają specjalistów spełniających te wymagania).
b) Zobowiązuje się do realizacji przedmiotu oferty z naleŜytą starannością właściwą dla tego typu usług, w oparciu o przepisy prawa, zapewniając właściwy standard świadczonych usług.

2. Wymagane dokumenty:
- CV
- wypełniony formularz oferty
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zgodnie z wymaganiami
3. Kryteria oceny aplikacji spełniających wymagania konieczne:
ż - niższa kwota wynagrodzenia- 100%

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Biurze Projektu w Szkole Podstawowej w Wytownie, Wytowno 43, 76-270 Ustka, w terminie do 16.09.2013r.
Po tym terminie nastąpi wybór wykonawców. Rozstrzygnięcie naboru do 17.09.2013r. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 598141578.
"Wysyłając dokumenty wyrażacie państwo zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)"

Treść Ogłoszenia w PDF
Czytany 7620 razy Ostatnio zmieniany środa, 10 grudzień 2014 07:51

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…