RWE Logo

W związku z prowadzonym dialogiem z przedstawicielami branży rybackiej firma RWE organizuje spotkanie informacyjne dotyczące projektu budowy morskiej farmy wiatrowej F.E.W Baltic II oraz organizowanego przez firmę programu szkoleniowego dla branży rybackiej, które odbędzie się w czwartek 8 grudnia 2022 od godz. 13:00 w świetlicy gminnej w Pęplinie.

Poniżej przesyłam szczegóły dotyczące spotkania:
Termin: czwartek 8 grudnia 2022
Godzina: od godz. 13:00
Miejsce: świetlica gminna w Pęplinie (Pęplino 12)

Zakładany plan spotkania:

13:00-13:15 – Prezentacja firmy RWE i projektu FEW Baltic II,

13:15-14:00 – Prezentacja i dyskusja na temat oddziaływania projektu na środowisko,

14:00-14:10 – Prezentacja projektu bazy operacyjno-serwisowej w Ustce,

14:10-14:40 – Poczęstunek i przerwa kawowa

14:40-16:00 – Prezentacja programu przebranżowienia, pytania i odpowiedzi

16:00 – zakończenie / ew. dalsze nieformalne rozmowy

Na spotkaniu zostaną przedstawione szczegóły dot. Organizowanego przez nas programu przebranżowienia, w ramach którego RWE pragnie zaoferować pracownikom branży rybackiej udział w programie szkoleniowym, który przygotuje kandydatów do pracy w charakterze techników morskich turbin wiatrowych. Spotkanie będzie okazją do zapoznania się ze szczegółami programu i zadania wszelkich pytań.

Węgiel

W dniu 3 grudnia 2022 r. weszło w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego. Nowelizacja zakłada, że w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2. okres (tj. od 1 stycznia 2023 r.). Tym samym mieszkaniec, który w 1. okresie złoży wniosek na mniejszą ilość węgla niż maksymalna (np. 1 000 kg), będzie mógł ująć w przyszłorocznym wniosku tę niewykorzystaną cześć limitu (w podanym przypadku 500 kg; czyli jego wniosek będzie dotyczył 1 500 kg, powiększonych o 500 kg).


"Działając na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 2 listopada 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) Wójt Gminy Ustka informuje,

że na mocy umowy dotyczącej sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, podpisanej w dniu 29 listopada 2022 roku przez firmę BOSTAR sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Artura Grottgera 19, 76 - 200 Słupsk, KRS: 0000260201, NIP: 8392990756, REGON: 220265981, prowadzącą skład węgla w Ustce przy ulicy Dworcowej 2, a PGE Paliwa sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000050911

podmiot BOSTAR sp. z o.o. zobowiązany jest do realizacji sprzedaży nabytego paliwa stałego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Ustka".

Monday, 05 December 2022 08:09

Ogłoszenie

Woda

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku informuje, że mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowościach:
Zimowiska w dniu 05.12.2022 r. w godzinach od 8:00 do 14:00.
Charnowo i Niestkowo w dniu 05.12.2022 r. w godzinach od 8:00 do 14:00.
Modła, Modlinek, Lędowo Osiedle i Lędowo Wieś w dniu 06.12.2022 r. w godzinach od 8:00 do 14:00.
Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Węgiel

1. Miejsce zakupu:
Skład Węgla w Ustce, ul. Dworcowa 2, prowadzony przez BOSTAR sp. z o. o.

2. Cena zakupu:
1.800,00 PLN/tona brutto plus koszt transportu (2,50 PLN/km) i usługi pakowania węgla w worki (80 PLN/tonę)

3. Warunki do spełnienia przez zainteresowanych:
posiadanie zaświadczenia1 Wójta Gminy Ustka
zgłoszenie się z zaświadczeniem na skład węgla w Ustce i podpisanie tam umowy na zakup węgla
dokonanie przedpłaty na zakup węgla
Po spełnieniu wszystkich ww. czynności – oczekiwanie na kontakt z firmy BOSTAR celem odebrania węgla ze składu lub umówienie jego transportu przez firmę do adresu gospodarstwa domowego.

Wydanie zaświadczenia wolne jest od opłat. Termin na wydanie zaświadczenia wynosi 14 dni, jednak w celu usprawnienia mieszkańcom procesu nabycia węgla w preferencyjnej cenie, zaświadczenia wydawane są w tym samym dniu. Na chwilę obecną, zaświadczenie wydane na podstawie wniosku złożonego w bieżącym roku kalendarzowym, ważne jest do dnia 31 grudnia 2022 roku i dotyczy możliwości nabycia 1,5 tony węgla tylko do końca 2022 roku. Aby skorzystać z możliwości nabycia kolejnej 1,5 tony węgla, po 1 stycznia 2023 roku należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia na kolejny okres. Zaświadczenie wydaje się jednokrotnie i w jednym egzemplarzu, na każdy z ww. okresów! Z ostatnich doniesień Ministerstwa Aktywów Państwowych wynika, że zmianie ulegną limity nabycia węgla w roku bieżącym i przyszłym tak, by mieszkańcy mogli kupić np. 0,5 tony w tym roku, a 2,5 tony w przyszłym, bądź całość w przyszłym. Nie zmieni się natomiast ogólnie przypisana wielkość 3 ton na jedno uprawnione gospodarstwo domowe. Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać do Wójta Gminy Ustka najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2023 roku.

Thursday, 24 November 2022 09:17

Dodatki do ogrzewania

Dodatki do ogrzewania

Rodziny - w zależności od tego, jakie jest źródło ciepła w ich domach lub mieszkaniach - mogą skorzystać z jednego z trzech jednorazowych świadczeń na częściowe pokrycie kosztów ogrzewania. Różnią się one m.in. wysokością i terminami wypłacania pieniędzy, ale mają też wspólne elementy - w szczególności w zakresie wymogów, jakie trzeba spełnić, aby je otrzymać. Tym z Państwa, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o dodatki do ogrzewania przypominamy terminy oraz zasady ubiegania się o środki.

[Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 23.11.2022]

Woda

Zakład Usług Wodnych w Słupsku zawiadamia, że wystąpi przerwa w dostawie wody w dniach 24.11.2022 (czwartek) i 28.11.2022r. (poniedziałek) w miejscowości Zimowiska od godziny 08:00 do godziny 10:00. Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Friday, 18 November 2022 13:52

Informacja dla mieszkańców

Kompostownik

Szanowni mieszkańcy,
informujemy, że z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność pracownika tut. Urzędu, zaplanowana od 21 do 25 listopada 2022 roku kontrola kompostowników nie odbędzie się. Poinformujemy Państwa o terminach.

Plakat ZUS PUE

do 30 grudnia 2022 r. jako płatnik składek mają Państwo obowiązek założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)  ZUS [1].
PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Z czego mogą korzystać przedsiębiorcy na PUE ZUS
PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).

Jak założyć konto na PUE ZUS
Profil na PUE ZUS zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. Aby zarejestrować i potwierdzić profil, trzeba mieć skończone 13 lat.
Płatnik składek– osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego). Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę płatnik do konta PUE ZUS, gdy dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP, PESEL).

Płatnik składek – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego.
Aby założyć profil na PUE ZUS:

1. Wejdź na stronę www.zus.pl i kliknij przycisk [Zarejestruj w PUE] (na górze strony).
2. Wybierz, dla kogo zakładasz profil – do wyboru jest rejestracja: [Dla Ciebie], [Dla przedsiębiorców] oraz [Dla firm]. Formularz rejestracyjny nieznacznie różni się w zależności od dokonanego wyboru. Po wybraniu rejestracji [Dla przedsiębiorców], poza danymi osobowymi, wpisz również NIP.
3. Wybierz sposób rejestracji:
· za pomocą metod z portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna),
· za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
· za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (lista banków na www.zus.pl)
· samodzielnie wypełnij formularz rejestracji.
4. Jeśli rejestrujesz się za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego i bankowości elektronicznej, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS.
5. Jeśli skorzystasz z formularza rejestracji i wybierzesz przycisk [DO REJESTRACJI], wypełnij wszystkie obowiązkowe pola. W ciągu 7 dni od rejestracji musisz też potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Na wizycie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania:
· szczegółowe informacje dostępne są w Aktualnościach z 13.10.2022r. na naszej stronie http://www.zus.pl ;
możecie Państwo skorzystać z naszej infolinii 22 560 16 00.  Nasi konsultanci dostępni są od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 18.00;
zachęcamy również do skorzystania z e-wizyty. Szczegółowe informacje o e-wizycie dostępne są na naszej stronie:  https://www.zus.pl/e-wizyta;.
możecie Państwo również przyjść do nas na Salę Obsługi Klientów: ZUS Inspektorat w Słupsku, 76-200 Słupsk, Pl. Zwycięstwa 8
· przydatne ulotki są na naszej stronie:

rejestracja i logowanie:
https://www.zus.pl/documents/10182/167564/Rejestracja_i_logowanie.pdf/b43e762e-8924-415f-8057-7c0aafc9217c
PUE krok po kroku dla płatników:
Dla płatników - ZUS

Skażenie wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w związku ze stwierdzeniem obecności bakterii grupy coli (wynik: 8 jtk/100 ml, wartość parametryczna: 0jtk/100 ml) w próbce wody do spożycia pobranej w dniu 07.11.2022 r. z urządzenia wodociągowego w miejscowości Wodnica, przesyła w załączeniu zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) komunikat zawierający:
- informację o warunkowej przydatności wody do spożycia z tego urządzenia wodociągowego;
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Zobacz pełną treść komunikatu

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku uprzejmie informuje odbiorców wody w miejscowości Wodnica,że w wodociągu wykryto niewielkie ilości bakterii grupy coli. W związku z tym ZUW otrzymał decyzję od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku, że woda jest warunkowo dopuszczona do spożycia po wcześniejszym przegotowaniu trwającym minimum 2 minuty. Dodatkowo informujemy, że w wodzie w minimalnym stopniu może być wyczuwalny podchloryn sodu. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Page 1 of 136

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com