"Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas dyżuru w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).

 Bezpłatne konsultacje odbędą się: 23 listopada 2022 r. w godz. 10.00-13.00 w Urzędzie Gminy Ustka przy ul. Dunina 24 w Ustce"

Szczegółowych informacji na temat MPI udziela:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku

Słupski Inkubator Technologiczny
ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk
tel. 59 714 18 44, 59 714 18 45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

środa, 09 listopad 2022 11:08

Preferencyjny zakup węgla

węgiel

Informujemy, że od dnia dzisiejszego tj. 09 listopada 2022 roku można składać wnioski o wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dostępny jest w załączniku oraz na Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Ustka.

Informujemy, że jako pierwsza wniosek o prowadzenie sprzedaży węgla na terenie gminy Ustka złożyła firma BOSTAR Sp. z o. o. (ustecki skład opałowy przy ul. Dworcowej 2), która gwarantuje sprzedaż paliwa stałego w cenie nie wyższej niż 1.800,00 zł brutto za tonę. Niniejsza kwota nie zawiera kosztów transportu paliwa ze składu opałowego do gospodarstwa domowego, które wynosić będzie 2,50 zł/km.
W chwili obecnej oczekujemy na zawarcie umowy podmiotu sprzedającego z PGE Paliwa Sp z o. o. z siedzibą w Krakowie.

O dostępności węgla i możliwości jego zakupu będziemy Państwa informować na bieżąco.

WNIOSEK [PDF, 138kB]

banner PPGR

W związku z przygotowywaniem umów darowizn, na podstawie których Gmina Ustka przekaże w najbliższym czasie Beneficjentom ostatecznym sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”, informujemy, że Zarządzeniem Nr 120.84.2022 Wójta Gminy Ustka z dnia 25 października 2022 roku przyjęta została „Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego”, która obliguje przyszłych obdarowanych do przestrzegania utrzymania efektów projektu, a w szczególności do:

    • użytkowania sprzętu komputerowego w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i właściwościom,
    • nie zbywania ani nie oddawania Sprzętu innej osobie do używania,
    • niezwłocznego powiadomienia Urzędu Gminy Ustka w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na niezachowanie efektów Projektu.

Dokument ten zobowiązuje obdarowanych m.in. do składania oświadczenia o wywiązaniu się z obowiązku utrzymania efektów Projektu grantowego w okresie 2 lat od zakończenia Projektu.
Jednocześnie informujemy, że osoby uprawnione do otrzymania sprzętu komputerowego w ramach Projektu grantowego zostaną poinformowane o terminie i miejscu przekazania sprzętu komputerowego za pośrednictwem telefonu.

Umowa darowizny [PDF, 360kB]
Załącznik do Umowy darowizny [PDF, 320kB]

Procedura monitorowania [PDF, 403kB]
Załącznik do Monitorowania - Oświadczenie [PDF, 320kB]

banner PPGR

W związku z przygotowywaniem umów darowizn, na podstawie których Gmina Ustka przekaże w najbliższym czasie Beneficjentom ostatecznym sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”, informujemy, że Zarządzeniem Nr 120.84.2022 Wójta Gminy Ustka z dnia 25 października 2022 roku przyjęta została „Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego”, która obliguje przyszłych obdarowanych do przestrzegania utrzymania efektów projektu, a w szczególności do:

    • użytkowania sprzętu komputerowego w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i właściwościom,
    • nie zbywania ani nie oddawania Sprzętu innej osobie do używania,
    • niezwłocznego powiadomienia Urzędu Gminy Ustka w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na niezachowanie efektów Projektu.

Dokument ten zobowiązuje obdarowanych m.in. do składania oświadczenia o wywiązaniu się z obowiązku utrzymania efektów Projektu grantowego w okresie 2 lat od zakończenia Projektu.
Jednocześnie informujemy, że osoby uprawnione do otrzymania sprzętu komputerowego w ramach Projektu grantowego zostaną poinformowane o terminie i miejscu przekazania sprzętu komputerowego za pośrednictwem telefonu.

Umowa darowizny [PDF, 360kB]
Załącznik do Umowy darowizny [PDF, 320kB]

Procedura monitorowania [PDF, 403kB]
Załącznik do Monitorowania - Oświadczenie [PDF, 320kB]

poniedziałek, 07 listopad 2022 13:00

Solidarity Helps In a Nowadays Europe

delegacja na tle flagi UE

Gmina Ustka została Partnerem w ramach realizacji projektu pn. Solidarity Helps In a Nowadays Europe (SHINE) – Programu Europa dla Obywateli.

Projekt realizowany jest z udziałem przedstawicieli z miast i gmin: Gmina Tuchomie ( Polska), Gmina Ustka (Polska), Miasto Anklam (Niemcy), Miasto  Pontgibaud (Francja), Morawica (Polska), Miasto Marzano Appio (Włochy), Hiszpania, Lipova-lazne (Czechy).

Gmina Czarna Dąbrówka jest Liderem projektu natomiast organizatorem i realizatorem projektu jest firma Alfa Beta Zeta z Zubrzycy Dolnej, a tłumaczem symultanicznym jest p. Barbara Antonina Zamroźniak.

W dniach 26-31 lipca 2021 roku rozpoczęliśmy realizację w/w projektu od wyjazdu do Andrychowa, gdzie wraz z Partnerami -przedstawicielami z miast i gmin: Gmina Tuchomie (woj. pomorskie, Polska), której to delegacji przewodniczył p. Jerzy Lewi Kiedrowski – Wójt Gminy Tuchomie, Gmina Ustka (woj. pomorskie, Polska) z przedstawicielami w osobach: p. Jadwiga Dic – skarbnik Gminy, p. Aldona Dawidowicz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, p. Robert Krzos – Komendant Straży Gminnej, Miasto Anklam (Niemcy), Miasto Pontgibaud (Francja), Gmina Morawica (woj. świętokrzyskie, Polska) Pan Burmistrz Marian Buras wraz z przedstawicielami urzędu miasta, Miasto Marzano Appia (Włochy), Hiszpania, Lipova-Lazne (Czechy) pan Burmistrz Lubomir ŹmoLubomir wraz z przedstawicielami gminy, pani Navratilova Blanka, Gospodarzy – Gminę Czarna Dąbrówka – reprezentowali m.in. Pani Sekretarz Joanna Parszewska, Agnieszka Ciszewska Kierownik Referatu PU, Beata Łozowska Dyrektor GCKiB, Radna Beata Woźniak. Zaczęliśmy współpracę, która ma na celu przezwyciężanie eurosceptycyzmu i wpisuje się w program Europa dla obywateli, akcję: Sieć Miast.

Partnerów projektu połączyła idea współpracy w celu wspierania udziału obywateli w działaniach europejskich. Dążenie do solidarności skupia się na dwóch głównych zjawiskach dotykających UE w ostatnich czasach: eurosceptycyzmie i ksenofobii. Ponieważ wskazane problemy pojawiły się w całej Unii Europejskiej, należy o nich rozmawiać i podzielić się potencjalnymi rozwiązaniami i najlepszymi praktykami. Inną ważną sekcją jest wymiana doświadczeń, jak każdy z Uczestników projektu radzi sobie z nim, jakie wprowadza rozwiązania w celu przezwyciężania negatywnych zjawisk, jakich efektów oczekuje.

W trakcie dyskusji uczestnicy wypowiadali się na temat różnic kulturowych pomiędzy poszczególnymi nacjami w Europie, wskazując, że wynikają one nie tylko z tradycji historycznych czy geograficznych, ale także z sytuacji społeczno-politycznych. Nieustannie przewijał się wątek emigrantów politycznych i zarobkowych oraz kwestia ich asymilacji w środowiskach lokalnych.

Debaty i dyskusje prowadzone były na zasadzie wymiany zdań i debaty, gdyż jednym z celów jest wzmocnienie poczucia solidarności wśród uczestników.

W ramach projektu referat na temat wspierania udziału obywateli w działaniach europejskich i przezwyciężaniu eurosceptycyzmu wygłosił p. Manuel de Francesco, architekt. Jego dwa referaty spotkały się z zainteresowaniem uczestników.
Projekt będzie trwał 24 miesiące; w tym czasie Partnerzy przeanalizują przyczyny ksenofobii i wypracują możliwe rozwiązania. Widzą potrzebę rozmów o problemach i zbierać dane, aby mieć pełny obraz rzeczywistości i określić listę oczekiwań wobec Programu Europa 2030. Projekt zakończy się podpisaniem umowy przez Partnerów. Zagwarantuje ona stałą współprace Partnerów na poziomie europejskim.

Przewidywane działania, które przez 24 miesiące będą podejmować Partnerzy:
• jedno spotkanie organizacyjne mające na celu zaangażowanie społeczności lokalnej w każdym zaangażowanym kraju,
• sześć międzynarodowych wydarzeń w celu omówienia priorytetów Projektu w sześciu różnych miejscach wybranych spośród krajów uczestniczących.

Partnerzy projektu liczą na stałą współpracę między sobą, przełożoną na bezpośrednie kontakty grup młodzieży i seniorów, na spotkania międzynarodowe i międzypokoleniowe, ponieważ każda nacja i każde pokolenie ma sobie wzajemnie wiele do zaoferowania.
Kolejne spotkanie w ramach projektu odbędzie się w dniach 27 września – 02 października 2021 r. Uczestnicy projektu spotkają się w tym samym gronie, a referaty na temat współpracy, zachowania tożsamości i narodowej identyfikacji wygłoszą p. Manuel de Francesco, architekt oraz p. Małgorzata Budnik-Żabicka, filolog, językoznawca i prawnik. To spotkanie odbędzie się w Dolinie Charlotty w Strzelinku (Gmina Słupsk). Uczestnicy z niecierpliwością czekają na kolejny etap projektu.

delegacja we wnętrzu katedry


II spotkanie w ramach projektu Solidarity Helps In a Nowadays Europe

W dniach od 27 września do 2 października 2021 r. w hotelu Dolina Charlotta w Strzelinku przebywała delegacja międzynarodowa przedstawicieli z miast i gmin: Gmina Tuchomie ( Polska), Gmina Ustka (Polska), Miasto Anklam (Niemcy), Miasto  Pontgibaud (Francja), Morawica (Polska), Miasto Marzano Appio (Włochy), Hiszpania, Lipova-lazne (Czechy)  w ramach projektu SHINE. Była to druga część projektu realizowanego wspólnie przez parterów z Hiszpanii, Włoch, Francji, Niemiec, Czech, Słowacji i Polski.

Rozpoczęliśmy realizację kolejnej wizyty delegacji międzynarodowej w Polsce od pokazania i przedstawienia struktury Gminy Czarna Dąbrówka oraz gminy Tuchomie. Zwiedziliśmy również Gdańsk, Gdynie i Sopot, Ustkę, Słupsk i zamek Bytowski.

W tych dniach odbywała się również konferencja, której tematem była „Solidarność pomaga we współczesnej Europie”. Relatorami  spotkania byli Pani Małgorzata Budnik-Żabicka (Polska), językoznawca, prawnik i dziennikarka oraz Pan Manuel di Francesco (Włochy). W trakcie konferencji głos zabierali również p. Marian Buras (wójt Gminy Morawica, Polska) p. Anna Sobczuk-Jodłowska (wójt Gminy Ustka, Polska), p. ing. Lubomir Zmolik (starosta okręgu Lipowa-lazne), p. Małgorzata Wnuk-Lipińska, p. Pierre François Cercy z Francji, p. Agnieszka Ciszewska, kierownik referatu funduszy unijnych z Gminy Czarna Dąbrówka jako Lider Projektu. Wszyscy podkreślali istotność projektów unijnych i możliwość podejmowania współpracy i nawiązywania partnerskich kontaktów. Ponadto dyskusja skupiała się wokół różnic, które mają wszystkie narody w Europie, ale dzięki dostrzeganiu tych różnic mogą wskazać wspólne aspekty, które łącza poszczególne nacje. Wszyscy też zapraszali do swoich gmin i okręgów wskazując, że wszędzie można znaleźć niewidziane gdzie indziej walory kulturowe, ekonomiczne i przyrodnicze a także fakt, że wszyscy partnerzy realizują projekty w ramach funduszy unijnych.

Organizatorem konferencji była firma Beta Alfa Zeta z Zubrzycy Dolnej pani Barbary Antoniny Zamroźniak, która realizuje projekt w imieniu Gminy Czarna Dąbrówka. Pani Barbara A. Zamroźniak była koordynatorem całej konferencji oraz tłumaczem symultanicznym z języka włoskiego.

 

spotkanie delegacji w ramach programuspotkanie delegacji w ramach programuspotkanie delegacji w ramach programu

spotkanie delegacji w ramach programuspotkanie delegacji w ramach programuspotkanie delegacji w ramach programu

wtorek, 04 październik 2022 14:33

Zbadaj swoje płuca

SZANOWNA MIESZKANKO, SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY USTKA

Zbadaj swoje płuca podczas akcji profilaktycznej zorganizowanej przez Powiat Słupski !
12 października br. (środa) NA BOISKU SPORTOWYM PRZY ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM W OBJEŹDZIE, od godziny 9:00 rozpocznie się akcja profilaktyczna, która ma na celu przebadanie pod kątem chorób płuc. Szczególnie zachęcamy do sprawdzenia stanu zdrowia osoby, które przeszły COVID-19!

Badania będą wykonywane w tzw. spirobusie w godzinach
od 9.00 do 15.00 lub do wyczerpania limitu badań, których przewidziano 50, a zatem kto pierwszy ten lepszy!
SPIROBUS to nie wszystko!
TUŻ OBOK TERENU, NA KTÓRYM STACJONOWAŁ BĘDZIE SPIROBUS, NA SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W OBJEŹDZIE CZEKAĆ BĘDĄ NA PAŃSTWA STANOWISKA:
1) POW NFZ, eksperci będą udzielać informacji między innymi na temat ogólnych zasad dot. prawa do świadczeń zdrowotnych, Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - informacja ogólna oraz wydawanie kart EKUZ , ubezpieczenia UE, zaopatrzenia w wyroby medyczne na zlecenie, lecznictwa uzdrowiskowego, profilu zaufanego, Internetowego Konta Pacjenta.
Eksperci będą zachęcać do wzięcia udziału w programie „Profilaktyka 40 Plus” oraz do udziału w dostępnych programach profilaktycznych.
2) AMAZONEK - tutaj dowiecie się drogie Panie jak samodzielnie badać piersi, ale nie tylko! Amazonki będą zachęcały do badań profilaktycznych i diagnostycznych, a na fantomie nauczą samobadania piersi.
3) SANEPIDU – na stanowisku zgłębicie Państwo temat profilaktyki :
a)nowotworowej - techniki samobadania piersi – ćwiczenia na fantomie,
b)nadwagi i otyłości - pomiar tkanki tłuszczowej/BMI,
c)antynikotynowej – wpływ palenia tytoniu na płuca (lalka do demonstracji szkodliwości palenia tytoniu)

Serdecznie zapraszamy!
Nie odkładaj niczego na później, bo później może być za późno!

/-/ Anna Sobczuk – Jodłowska
Wójt Gminy Ustka

wtorek, 04 październik 2022 11:18

Mobilny punkt szczepień.

Uwaga mieszkańcy gminy.

Uprzejmie informujemy, że ratownictwo medyczne Ustka wykonuje szczepienia przeciw covid-19 w miejscu zamieszkania. Jedynym warunkiem zgłoszenia się na dojazd mobilnego punktu szczepień do miejsca zamieszkania jest zarejestrowanie się telefoniczne na numer: 881 254 300 po zarejestrowaniu się zostanie umówiony termin wykonania szczepienia.

Usługa wykonywana jest bezpłatnie.

wtorek, 04 październik 2022 09:28

OZE w gminach powiatu słupskiego

W dniu 20 września 20218 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego”. Projekt realizowany jest w formule partnerstwa, którego liderem jest Gmina Dębnica Kaszubska.

Gmina Ustka, jako partner projektu zainstalowała instalacje fotowoltaiczne na następujących obiektach użyteczności publicznej:

1. Budynek Szkoły Podstawowej w Charnowie

2. Budynek Szkoły Podstawowej w Gąbinie

3. Budynek Szkoły Podstawowej w Objeździe

4. Budynek Szkoły Podstawowej w Wytownie

5. Budynek Szkoły Podstawowej w Zaleskich

6. Budynek socjalny w Objeździe

7. Budynek socjalny w Pęplinie

8. Budynek Świetlicy wiejskiej w Charnowie

9. Budynek Świetlicy wiejskiej w Duninowie

10. Budynek Świetlicy wiejskiej w Gąbinie

11. Budynek Świetlicy wiejskiej w Niestkowie

12. Budynek Świetlicy wiejskiej w Objeździe

13. Budynek Świetlicy wiejskiej w Pęplinie

14. Budynek Świetlicy wiejskiej w Rowach

15. Budynek Świetlicy wiejskiej w Zaleskich

16. Budynek Sali wiejskiej w Machowinie

17. Budynek Sali wiejskiej w Wytownie

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, szczególnie produkowanej w generacji rozproszonej.

Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii to głównie działanie zwiększające bezpieczeństwo energetyczne i poprawiające bilans energetyczny oraz zmniejszające obciążenie środowiska. Rozwój energetyki odnawialnej na terenie Gminy Ustka opierać się będzie na mikroinstalacjach fotowoltaicznych, która jednocześnie przyczynia się do zmniejszenia strat związanych z przesyłem energii, a tym samym istotnie poprawia bezpieczeństwo energetyczne i redukuje emisję gazów cieplarnianych.

Bardzo ważną korzyścią dla samorządu jest również zmniejszenie ponoszonych wydatków na energię elektryczną, które wynikają z funkcjonowania tych obiektów.

Zamontowane instalacje fotowoltaiczne mają łączną moc ok. 140 kW. Dzięki wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł możliwe będzie zredukowanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w wysokości ok. 106 ton równoważnika CO2.

Strona 1 z 57

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com