Szanowni Mieszkańcy

kolejne tagowanie pojemników wcześniej niewystawionych z tworzywa sztucznego i sprawnych, nieuszkodzonych metalowych:

16-05-2022  ZIMOWISKA,REDWANKI

17-05-2022  WODNICA, DUNINOWO

Pojemniki należy wystwić  od 6:00.  Osoby, które jeszcze nie wymieniły pojemników metalowych bez normy unijnej na nowe pojemniki z atestem także będą miały wyjątkowo otagowane, aby zachować płynność odbioru odpadów. 

Firma KING będzie znakować metalowe pojemniki, ale tylko te, które nie mają uszkodzeń. 

środa, 11 maj 2022 14:06

Bezpłatne szczepienia przeciw HPV

Gmina Ustka wspólnie z Centrum Medyczne PZU Zdrowie Ustka oferuje bezpłatny program szczepień przeciwko wirusowi HPV finansowany z Budżetu Gminy Ustka.
Zapraszamy dziewczynki w wieku 13 lat (rocznik 2009), które mieszkają na terenie Gminy Ustka. Szczepienie można wykonać po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza.

Zapisz dziecko na szczepienie: 
telefonicznie: 59 814 50 99 (opłata zgodna z taryfą operatora),
w placówce PZU Zdrowie w Ustce przy ul. Leśnej 10-14.

Dowiedz się więcej na temat profilaktyki:
pzuzdrowie.pl/poradnik-o-zdrowiu

Szanowny mieszkańcu Sołectwa Duninowo i Sołectwa Lędowo, właścicielu nieruchomości, gospodarstwa agroturystycznego usytuowanego na terenie sołectw Duninowo i Lędowo.
Informujemy, że od 1 maja br. zostanie uruchomione przejście na plażę przez tereny Centralnego Poligonu Sił Powietrznych (CPSP).

Zgodnie z ustaleniami wszyscy zainteresowani i uprawnieni do korzystania z przejścia (mieszkańcy Sołectwa Duninowo i Sołectwa Lędowo, właściciele nieruchomości, gospodarstw agroturystycznych usytuowanych na terenie sołectw Duninowo i Lędowo) obowiązani są do złożenia stosownego oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych przez CPSP, które dostępne są na stronie www.ustka.ug.gov.pl - zakładka „jak załatwić sprawę” - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – dział RÓŻNE- zasady korzystania z przejścia CPSP. W przypadku dzieci - druk dzieci (wypełnia opiekun prawny). Oświadczenie należy złożyć w tut urzędzie w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, w dniach i godzinach pracy urzędu.

Brak złożenia stosownego oświadczenia będzie oznaczał, iż dane osobowe nie będą przekazane do CPSP i tym samym nie będzie możliwości korzystania z przejścia. Przypominamy jednocześnie, że właściciele nieruchomości na terenie sołectw Duninowo i Lędowo muszą we własnym zakresie zgłosić bezpośrednio do Komendanta CPSP przebywających u siebie gości i letników, chcących skorzystać z przejścia na plażę.

Wzór listy dostępny jest na stronie www.ustka.ug.gov.pl -zakładka „jak załatwić sprawę” - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – dział RÓŻNE zasady korzystania z przejścia CPSP.

Aktualne listy turystów należy przekazywać bezpośrednio do Komendanta Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w formie pisemnej (drogą pocztową lub przekazując osobiście) lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godzinach służbowych od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 15:30 oraz w piątek od 7:00 do 13:00 oraz w dni wolne i święta przekazując osobiście do Oficera Dyżurnego Jednostki Wojskowej 3672 lub przesyłając na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby, które w ubiegłych latach złożyły stosowne oświadczenia (są mieszkańcami, bądź właścicielami nieruchomości i gospodarstw agroturystycznych sołectw Duninowo i Lędowo) mogą odstąpić od ponownego złożenia oświadczenia, o ile w dalszym ciągu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, celem korzystania z przejścia na plażę przez tereny CPSP.

Wszelkie informacje oraz zasady znajdą Państwo na ww. stronie internetowej w broszurce - INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW.

Zasady ogólne poruszania się po poligonie : https://cpsp.wp.mil.pl/pl/pages/zasady-ogolne-2020-02-17-j/

W dniu 27 kwietnia 2022 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Ustka odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ustce.

Przywitania uczestników, zaproszonych gości oraz otwarcia eliminacji gminnych dokonała Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ustce dh Anna Sobczuk – Jodłowska, Komendant Gminny Związku OSP RP w Ustce dh Dariusz Kurkierewicz oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ustce dh Konrad Tymecki.

Celem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie: ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży: zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej historii i tradycji ruchu strażackiego oraz znajomości przepisów przeciwpożarowych.

Ogółem do konkursu przystąpiło 12 uczniów w I grupie wiekowej (klasy I-IV) oraz 6 uczniów II grupie wiekowej (klasy V-VIII).

Zgodnie z Regulaminem eliminacje składały się z części pisemnej, na którą składało się 40 pytań testowych. Do części ustnej turnieju zakwalifikowała się najlepsza trójka uczestników z grupy I oraz czwórka z grupy II. W tej części uczestnicy musieli wykazać się wiedzą, odpowiadając na losowo wybrane pytania.

Całość odpowiedzi uczestników oceniana była przez jury w składzie:
1. dh Dariusz Kurkierewicz - Przewodniczący
2. dh Konrad Tymecki - Sekretarz

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco: I grupa
?1. Paulina Cicha - Szkoła Podstawowa im. Ziemi Usteckiej w Charnowie .
?2. Kaja Rzepka - Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Objeździe.
?3. Szymon Maksymiuk - Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Objeździe.
II grupa wiekowa
?1. Anna Bagniuk - Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Objeździe.
?2. Oliwia Skalska - Szkoła Podstawowa im. Ziemi Usteckiej w Charnowie.
?3. Lilianna Kargul - Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Objeździe.
?4. Wiktoria Cicha - Szkoła Podstawowa im. Ziemi Usteckiej w Charnowie.

Laureaci konkursu otrzymali puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczową. Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymali upominki ufundowane przez Gminę Ustka ?? Zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy, a zdobywców pierwszych miejsc zapraszamy serdecznie na eliminacje powiatowe.
turniej wiedzy pożarniczej 2022turniej wiedzy pożarniczej 2022turniej wiedzy pożarniczej 2022

piątek, 29 kwiecień 2022 10:18

Raport o stanie Gminy Ustka

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ustka!

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Wójt Gminy ma obowiązek przedłożyć Radzie Gminy raport o stanie gminy do 31 maja każdego roku kalendarzowego. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której prócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymanych przez Przewodniczącego Rady zgłoszeń.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Sesja, podczas której odbędzie się debata oraz głosowanie zaplanowana jest na dzień 19 maja 2022 roku.

Raport o stanie Gminy Ustka - za rok 2021 [PDF, 5.5MB ]
Zgłoszenie udziału w debacie wraz z listą poparcia [PDF, 100 kB ]
Klauzula informacyjna - udział w debacie [PDF, 100 kB ]

wtorek, 22 marzec 2022 07:47

Wyrazy głębokiego współczucia...

"Cierpienia nie da się opowiedzieć - nie ma smaku, barwy ani kształtu. Jest tylko ciężarem, który nosi się w każdej komórce ciała".

Naszej koleżance - Dagmarze Aleksandrowicz - Sekretarz Gminy Ustka, wyrazy głębokiego współczycia z powodu śmierci Taty
w imieniu Radnych Sołtysów i pracowników Urzędu składają
Anna Sobczuk - Jodłowska - Wójt Gminy Ustka oraz Wacław Laskowski - Przewodniczący Rady Gminy Ustka.

poniedziałek, 21 marzec 2022 14:50

Przerwa w dostawie wody w m. Zaleskie.

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku informuje, że ze względu na konieczność wykonania prac w sieci wodociągowej w miejscowości Zaleskie wystąpi przerwa w dostawie wody w dniu 22.03.2022 w godzinach od 09:00 do 14:00.

Prosimy o zabezpieczenie zapasów wody.
Za wynikłe utrudnienia przepraszamy!

poniedziałek, 21 marzec 2022 13:49

Razem dla Ukrainy - spotkanie pracodawców.

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku zaprasza na spotkanie dotyczące form wsparcia dla pracodawców, które odbędzie się w dniu 23.03.2022 o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Słupsku, sala 202.

W programie spotkania m. in formy pomocy oferowane przez powiatowy urząd pracy oraz formalności związane z zatrudnieniem obywateli Ukrainy.

Dnia 25.03.2022 o godzinie 10:00 zapraszamy na webinar o tej samej tematyce. Link do wydarzenia będzie dostępny na stronie słupsk.praca.gov.pl.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ З УКРАЇНИ З СУПРОВОДЖУЮЧИМИ ТВАРИНАМИ (СОБАКИ, КОТИ, ФРЕТКИ)

Відповідно до законодавства Європейського Союзу, собаки, коти та фретки, які в’їжджають з України, повинні мати:

 • правильне маркування (чіп);
 • діюче щеплення від сказу;
 • результат перевірки рівня антитіл до збудника сказу шляхом титрування;
 • сертифікат про стан здоров’я, виданий компетентними ветеринарними органами.

В якості винятку з приводу військових дій на території України, домашні тварини, які супроводжують власників, що перетинають польсько-український кордон, приймають у Польщі без виконання вищезазначених ветеринарних вимог.

Якщо одна або декілька з вищезазначених вимог не виконується, про цей факт слід повідомити співробітника польської прикордонної служби, Національної податкової адміністрації (Митної адміністрації) або Поліції під час перетину державного кордону.

З метою охоплення Вашої тварини спрощеною процедурою перетину державного кордону необхідно заповнити заяву про:

 1. дозвіл на переміщення супроводжуючої тварини на територію ЄС - якщо Польща є країною призначення особи, яка перетинає кордон

або

 1. транзит через державу-члена ЄС - якщо Польща не є країною призначення особи, яка перетинає кордон.

Після заповнення заявки ветеринарна інспекція проведе  безкоштовне маркування та вакцинування від сказу  Вашої тварини.

Після виконання процедур вам нададуть дозвіл, який підтвердить, що ви легально перетнули кордон із супроводжуючою твариною до місця призначення.

У випадку перетину кордону без дотримання вищезазначеної процедури, добравшись у місце призначення (тимчасового перебування) необхідно звернутися з твариною у ветеринарну клініку, де Вас поінформують про подальші процедури.


 

INFORMACJA DLA OSÓB PRZEMIESZCZAJACYCH SIĘ Z UKRAINY ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI

(PSY, KOTY, FRETKI)

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać:

 • prawidłowe oznakowanie (chip);
 • ważne szczepienie na wściekliznę;
 • wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie;
 • świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.

W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy, zwierzęta towarzyszące właścicielom przekraczającym granicę polsko – ukraińską mogą być wpuszczone do Polski bez spełnienia powyższych wymogów weterynaryjnych.

Jeżeli jeden lub więcej z powyższych wymogów nie jest spełniony, należy zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej (Administracji Celnej) lub Policji przy przekraczaniu granicy państwowej.

W celu objęcia Państwa zwierzęcia uproszczoną procedurą przekraczania granicy państwowej należy wypełnić wniosek o:

 1. pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE – jeżeli Polska jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę

lub

 1. tranzyt przez państwo członkowskie - jeżeli Polska nie jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę.

Po wypełnieniu wniosku, Państwa zwierzę zostanie bezpłatnie oznakowane
i zaszczepione przeciwko wściekliźnie przez Inspekcję Weterynaryjną
.

Po wykonaniu procedur zostaną państwo zaopatrzeni w pozwolenie, które będzie dowodem legalnego przekroczenia granicy ze zwierzęciem towarzyszącym do miejsca docelowego. W przypadku przekroczenia granicy bez zachowania powyższej procedury, po dotarciu na miejsce przeznaczenia (tymczasowego pobytu) konieczne jest zgłoszenie się ze zwierzęciem do zakładu leczniczego dla zwierząt, gdzie zostaną państwo poinformowani o dalszych procedurach.

Куди звернутися за медичноюдопомогою в першу чергу?

Первинна медична допомога ("POZ") в Польщі:

 • Надає базові та комплексні медичні послуги там, деви проживаєте
 • Зонування немає
 • Медична допомога - у будні дні з понеділка поп'ятницю, з з 8.00 до 18.00, крім вихідних

Клініки POZ – це розмовно клініки першого контакту або сімейніклініки, і саме до них слід в першу чергу звертатися задопомогою та консультацією в ситуації погіршення самопочуттяабо недуг, які безпосередньо не загрожують вашому здоров’ю чижиттю.

Зверніться до POZ, коли вам потрібно:

 • основні медичні поради та консультації,
 • основні діагностичні тести,
 • контрольні відвідування у зв'язку з ранішерозпочатим лікуванням,
 • рецепти на постійні ліки, що застосовуються у зв'язку з хронічним захворюванням.

Нічний та різдвяний догляд захворими ("NOCH"):

 • надає допомогу в неробочий час ПОЗ - щодня з 18:00та 24 години на добу у неробочі дні

Повідомте NOCH у разі:

загострення симптомів відомого хронічного захворювання(наприклад, черговий напад бронхіальної астми з помірноюзадишкою)

 • інфекції дихальних шляхів з високою температурою (більше39 ° С), особливо у маленьких дітей та людей похилого віку
 • болі в шлунку, які не проходять, незважаючи на застосуванняспазмолітичних засобів
 • головні болі, які не зникають, незважаючи на застосуваннязнеболюючих засобів holovni boli, yaki ne znykayutʹ, nezvazhayuchy na zastosuvannyaznebolyuyuchykh zasobiv
 • діарея або блювота, особливо у дітей або літніх людей
 • вітер, затримка стільця або сечі
 • раптовий біль у попереку, хребті, суглобах, кінцівках тощо,
 • психічні розлади (крім агресії або спроби самогубства).

Адреси та контакти до POZ:
https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ

Безкоштовні інформаційні номери:
Телеплатформа першого контакту:
800 137 200
Телефонна інформація про пацієнта:
800 190 590


Gdzie zgłosić się w pierwszej kolejności po pomoc medyczną?

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) w Polsce:

 • Zapewnia podstawowe, ale i kompleksowe świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu Twojego zamieszkania.
 • Nie obowiązuje rejonizacja.
 • Pomoc medyczna - w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Poradnie POZ to potocznie poradnie pierwszego kontaktu lub poradnie rodzinne i to do nich w pierwszej kolejności powinieneś zgłosić się po pomoc i konsultację w sytuacji pogorszenia samopoczucia, czy dolegliwości niezagrażających bezpośrednioTwojemu zdrowiu lub życiu.

Do POZ zgłoś się gdy potrzebne są:

 • podstawowe porady i konsultacje lekarskie,
 • podstawowe badania diagnostyczne,
 • wizyty kontrolne w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym.

Nocna i Świąteczna Opieka Chorych (NOCH):

 • udziela pomocy poza godzinami pracy POZ - codziennie od 18:00 i całodobowo w dni wolne od pracy

Na NOCH zgłoś się w przypadku:

  • zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
  • infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
  • bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych,
  • bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych,
  • biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
  • zatrzymania wiatrów, stolca lub moczu, nagłych bólów krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp. zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub próby samobójczej).

Adresy i kontakt do POZ:
https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ

Darmowe numery
Teleplatforma pierwszego kontaktu
800 137 200
Telefoniczna porada dla pacjenta: 800 190 590

Strona 1 z 55

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com