UWAGA!!! //Aktualne harmonogramy wywozu odpadów // Szanowni Państwo. Od 30 czerwca 2020r zmiana funkcjonowania Urzędu Gminy Ustka. Więcej szczegółów na stronie . Link do strony
 • Różne
 • Gospodarka odpadami
 • Piszą o Nas
 • Konsultacje
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM IMPREZYgodz 9:00 - 11:00 przyjmowanie zgłoszeń uczestników rajdu oraz wydawanie kart uczestnictwa -
Trasa rowerowa "SZLAKIEM ZWINIĘTYCH TORÓW". TURYSTO - ROWERZYSTO !     Gospodarze gminy Ustka
1.PARKI NARODOWE. Słowiński Park Narodowy działalność zainaugurował dnia 1 stycznia 1967 roku na mocy Rozporządzenia
Gmina Ustka utworzona została jako samodzielna jednostka administracyjna dnia 1 lipca 1976 roku. Położona jest na
 • 1
 • 2

konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 rokuNa podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zmianami) oraz na podstawie art. 81 w związku z art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 roku, poz.1446) jak również budżetu Gminy Ustka na 2015 rok
Wójt Gminy Ustka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

  I. Rodzaje zadań.
 • 1.Zadanie z zakresu:
  PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
  W zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z:
  - udzielaniem rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, polegającej na organizacji spotkań, warsztatów i realizacji wspólnych kampanii o charakterze profilaktycznym.

  W zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z:
  - organizacją kolonii letnich z programem profilaktyczno – wychowawczym i socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin patologicznych, dotkniętych uzależnieniami i uczestniczących w programie opiekuńczo – wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień realizowanym w ramach zajęć pozalekcyjnych w świetlicach, szkołach podstawowych i gimnazjum z terenu gminy.

  Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 30.000 zł.

 • 2. Zadanie z zakresu:
  SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  - prac konserwatorskich, restauratorskie lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze gminy Ustka.

  Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 50.000 zł.

 • 3. Zadanie z zakresu:
  POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYM, dotowane będą przedsięwzięcia, które obejmować będą:
  -tworzenie warunków do samorealizacji osób starszych i niepełnosprawnych, zwiększenie ich aktywności, aktywizacji zawodowej oraz współpracy międzypokoleniowej, oraz działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  - wsparcie usamodzielniania się i integracji osób niepełnosprawnych poprzez m.in. szkolenia, warsztaty, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie, działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych m.in. poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne, prowadzenie warsztatów aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
  - wsparcie i działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez organizację warsztatów, szkoleń, treningów, seminaria, wspieranie aktywności seniorów, wspieranie działań służących poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego seniorów, edukację do starości

  Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 33.000 zł

 • 4. Zadanie z zakresu:
  WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA dotowane będą przedsięwzięcia, które obejmować będą:
  - upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, tworzenie i utrzymanie bazy sportowej w postaci obiektów sportowych, organizowanie wypoczynku letniego, organizowanie imprez turystyczno – rekreacyjnych.

  Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 7.000 zł.

  Całość ogłoszenia w PDF.

Informacja dla interesantów

UrzadInformujemy mieszkańców oraz interesantów, że w dniach 24 i 31 grudnia 2014 r. kasa Urzędu Gminy w Ustce czynna będzie od godziny 8:30 do 9:30.

Badanie mammograficzne.

MammomatMimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka Piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Program jest jednym z Narodowych Programów Zwalczania Chorób Nowotworowych. Zachęcamy do propagowania profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór wśród Polek.

Kogo dotyczą badania w ramach Programu?

Programem objęte są kobiety w wieku 50-69 lat, ponieważ jest to grupa szczególnie narażona na zachorowanie na raka piersi. Na badania nie potrzebne jest skierowanie lekarskie. Badanie jest bezpłatne, refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szczególnie apelujemy do Pań z rocznika 1945, ponieważ to ostatnia okazja do wykonania bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Programu.

Folder

Wirusowe zapalenie wątroby typu C – cichy zabójca

Wirusowe zapalenie wątroby typu CPod takim hasłem w ramach programu profilaktyki zakażeń HCV w powiecie słupskim  w dniach od 17 Listopada do 30 grudnia br. prowadzone będą profilaktyczne badania laboratoryjne mieszkańców powiatu. Program realizuje Powiat Słupski wspólnie z Diagnostyką – Spółką z o.o. w Krakowie, Region Północny z siedzibą w Gdyni.
Czytaj więcej...

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…