UWAGA!!! //Aktualne harmonogramy wywozu odpadów // Szanowni Państwo. Od 30 czerwca 2020r zmiana funkcjonowania Urzędu Gminy Ustka. Więcej szczegółów na stronie . Link do strony
 • Różne
 • Gospodarka odpadami
 • Piszą o Nas
 • Konsultacje
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM IMPREZYgodz 9:00 - 11:00 przyjmowanie zgłoszeń uczestników rajdu oraz wydawanie kart uczestnictwa -
Trasa rowerowa "SZLAKIEM ZWINIĘTYCH TORÓW". TURYSTO - ROWERZYSTO !     Gospodarze gminy Ustka
1.PARKI NARODOWE. Słowiński Park Narodowy działalność zainaugurował dnia 1 stycznia 1967 roku na mocy Rozporządzenia
Gmina Ustka utworzona została jako samodzielna jednostka administracyjna dnia 1 lipca 1976 roku. Położona jest na
 • 1
 • 2

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

KonsultacjeWójta Gminy Ustka z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Ustka dotyczących podziału sołectwa Grabno na dwa odrębne sołectwa Grabno oraz Zimowiska.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zmianami: Dz. U. z 2013 roku poz. 645 i 1318, Dz. U. z 2014 roku poz. 379 i 1072) oraz §2 ust.1 i 2 Uchwały Nr V.36.2015 Rady Gminy Ustka z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Ustka dotyczących podziału sołectwa Grabno na dwa odrębne sołectwa Grabno oraz Zimowiska
zapraszam do udziału w w/w konsultacjach mieszkańców Gminy Ustka.
  Konsultacje odbędą się według następujących zasad:
 1. cel i przedmiot: podział sołectwa Grabno na dwa odrębne sołectwa Grabno oraz Zimowiska;
 2. zasięg terytorialny: teren Gminy Ustka;
 3. czas rozpoczęcia i zakończenia: od 15 lutego 2015 roku do 31 marca 2015 roku;
 4. forma: ankietowe badanie opinii mieszkańców Gminy, poprzez odpowiedź na pytania oraz zgłaszanie ewentualnych uwag dotyczących podziału sołectw:
  a) Czy jest Pani/Pan za podziałem sołectwa Grabno na dwa sołectwa Grabno oraz Zimowiska?
  według wzoru Ankiety do konsultacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
  b) Czy jest Pani/Pan za proponowanym przebiegiem granic sołectwa Grabno oraz sołectwa Zimowiska?
  według mapy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 5. sposób poboru ankiet: Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24, strona www Urzędu w zakładce konsultacje społeczne, lub u sołtysa danego sołectwa;
 6. sposób poinformowania o wynikach: Ogłoszenie Wójta na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach oraz na stronie www Urzędu;
 7. osoba odpowiedzialna za przygotowanie oraz opracowanie wyników: Sekretarz Gminy we współpracy z komisją powołaną przez Wójta Gminy;
 8. wyznaczone miejsce do składania ankiet: Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 lub u sołtysa danego sołectwa.
 9. opracowanie wyników konsultacji i przekazanie ich do publicznej wiadomości mieszkańcom na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ustka i w sołectwach oraz na stronie internetowej Gminy, nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.
Wójt Gminy Ustka
/-/ Krzysztof Wysocki
Zastępca Wójta


Treść ogłoszenia w PDF

Ferie zimowe 2015

Ferie zimowe 2015

Czytaj więcej...

Wymiana eternitowych pokryć dachowych

Dach

Informujemy, że Starosta Słupski ogłosił nabór do „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim -  edycja 2015”. Wnioski przyjmowane będą do dnia 27 lutego 2015 r.
W ramach Programu uzyskać  będzie można dofinasowanie do zadań realizowanych przez wyłonioną w drodze przetargu firmę, wykonującą usługę polegającą na:

Czytaj więcej...

Program wczesnego wykrywania raka piersi oraz raka szyjki macicy

MammografWojewódzki Ośrodek Koordynujący w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Raka Szyjki Macicy. Program skierowany jest do wszystkich ubezpieczonych kobiet w wieku 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonanego bezpłatnego badania mammograficznego w ramach programu oraz do wszystkich ubezpieczonych kobiet w wieku 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonanego bezpłatnego badania cytologicznego w ramach Programu. Informacje wraz z wykazem placówek wykonujących bezpłatne badania dostępne są na stronie internetowej www.zdrowiekobiety.org

Harmonogram wywozu odpadów - 01 stycznia - 30 kwietnia 2014 roku

Harmonogram Harmonogram Wywozu Odpadów na terenie Gminy Ustka w okresie 01 stycznia – 30 kwietnia 2015 roku:

1.Dla nieruchomości zamieszkanych w miejscowościach: Rowy, Dębina, Objazda, Bałamątek, Poddąbie, Machowinko

2.Dla nieruchomości zamieszkanych w miejscowościach: Przewłoka, Zapadłe, Orzechowo

3.Dla nieruchomości zamieszkanych w miejscowościach: Charnowo, Niestkowo, Gąbino, Dominek, Osieki Słupskie, Machowino, Redwanki, Możdżanowo, Pęplino, Lędowo, Modła, Modlinek, Duninówko, Starkowo, Krężołki, Golęcino, Zaleskie, Zabłocie.

4.Dla nieruchomości zamieszkanych w miejscowościach: Wodnica, Duninowo, Lędowo-Osiedle, Grabno, Zimowiska.

5.Dla nieruchomości zamieszkanych w miejscowościach: Wytowno, Dalimierz Przewłocki

UWAGA! Ze względu na odbiór odpadów od godziny 6.00 prosimy o wystawienie pojemników najpóźniej w tej godzinie w dniu odbioru i pozostawienie ich przed posesją do momentu opróżnienia.
Przypominamy również o obowiązku opisania pojemnika/worka na odpady adresem nieruchomości, z której pochodzą odpady oraz rodzajem odpadów, które się w nim znajdują.

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…