testowy artykuł

Sesja absolutoryjna 2015 W dniu 20 maja 2015 roku odbyła się VII Sesja Rady Gminy Ustka , której przewodnim tematem było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2014 rok.
Zgodnie z procedurą absolutoryjną odczytano uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku pozytywnie opiniujące sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi. Przedstawiono multimedialny pokaz z wykonania budżetu za 2014 rok. Po wyczerpaniu uregulowań proceduralnych Rada Gminy Ustka jednogłośnie, w obecności 14 radnych, udzieliła absolutorium dla Pani Anny Sobczuk – Jodłowskiej Wójt Gminy Ustka. Złożono gratulacje Pani Wójt z tytułu udzielonego absolutorium.

{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja20052015/2.jpg" width="400" height="300" title="Sesja absolutoryjna 2015"}Autografy dla uczniow
Sesja absolutoryjna 2015{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja20052015/3.jpg" width="400" height="300" title="Sesja absolutoryjna 2015"}Autografy dla uczniow
Sesja absolutoryjna 2015{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja20052015/4.jpg" width="400" height="300" title="Sesja absolutoryjna 2015"}Autografy dla uczniow
Sesja absolutoryjna 2015{/ytpopup}

Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj. udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację przebudowy dróg powiatowych tj. : Nr 1202G w ciągu ul. Wczasowej, Nr 1102G Ustka-Modlinek-Duninowo – etap II, Nr 1120G Gąbino – Komnino oraz zmiany uchwały w sprawie realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202G w ciągu ul. Wczasowej, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy na 2015 rok.

{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja20052015/5.jpg" width="400" height="300" title="Sesja absolutoryjna 2015"}Autografy dla uczniow
Sesja absolutoryjna 2015{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja20052015/6.jpg" width="400" height="300" title="Sesja absolutoryjna 2015"}Autografy dla uczniow
Sesja absolutoryjna 2015{/ytpopup}

Zmieniono uchwały w sprawie: kryteriów rekrutacji do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, programu profilaktycznych szczepień dzieci, programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego, programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ustka na lata 2014 -2020 oraz powołania Komisji Statutowej w celu opracowania zamian Statutu Gminy Ustka oraz w celu opracowania statutów sołectwa Grabno, Zimowiska i Przewłoka.

Rada podjęła uchwały likwidacji Punktu Przedszkolnego w Objeździe oraz podziału sołectwa Grabno na dwa odrębne sołectwa Grabno oraz Zimowiska.

Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do podjęcia działań mających na celu uzyskanie rekompensat od Rządu RP związanych z lokalizacją tarczy antyrakietowej oraz stacjonowania wojsk amerykańskich w Redzikowie.

Powołano zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 oraz uchylono uchwałę w spr. udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej w celu realizacji zadania pn. "Organizacja kąpielisk na terenie powiatu słupskiego".
Ponadto Rada Gminy przyjęła informację o realizacji uchwał Rady Gminy za 2014 rok oraz informację o stanie przygotowań do sezonu wczasowo – turystycznego.

Informacja z VII Sesji Rady Gminy Ustka

Sesja absolutoryjna 2015 W dniu 20 maja 2015 roku odbyła się VII Sesja Rady Gminy Ustka , której przewodnim tematem było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2014 rok.
Zgodnie z procedurą absolutoryjną odczytano uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku pozytywnie opiniujące sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi. Przedstawiono multimedialny pokaz z wykonania budżetu za 2014 rok. Po wyczerpaniu uregulowań proceduralnych Rada Gminy Ustka jednogłośnie, w obecności 14 radnych, udzieliła absolutorium dla Pani Anny Sobczuk – Jodłowskiej Wójt Gminy Ustka. Złożono gratulacje Pani Wójt z tytułu udzielonego absolutorium.

{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja20052015/2.jpg" width="400" height="300" title="Sesja absolutoryjna 2015"}Autografy dla uczniow
Sesja absolutoryjna 2015{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja20052015/3.jpg" width="400" height="300" title="Sesja absolutoryjna 2015"}Autografy dla uczniow
Sesja absolutoryjna 2015{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja20052015/4.jpg" width="400" height="300" title="Sesja absolutoryjna 2015"}Autografy dla uczniow
Sesja absolutoryjna 2015{/ytpopup}

Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj. udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację przebudowy dróg powiatowych tj. : Nr 1202G w ciągu ul. Wczasowej, Nr 1102G Ustka-Modlinek-Duninowo – etap II, Nr 1120G Gąbino – Komnino oraz zmiany uchwały w sprawie realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202G w ciągu ul. Wczasowej, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy na 2015 rok.

{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja20052015/5.jpg" width="400" height="300" title="Sesja absolutoryjna 2015"}Autografy dla uczniow
Sesja absolutoryjna 2015{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja20052015/6.jpg" width="400" height="300" title="Sesja absolutoryjna 2015"}Autografy dla uczniow
Sesja absolutoryjna 2015{/ytpopup}

Zmieniono uchwały w sprawie: kryteriów rekrutacji do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, programu profilaktycznych szczepień dzieci, programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego, programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ustka na lata 2014 -2020 oraz powołania Komisji Statutowej w celu opracowania zamian Statutu Gminy Ustka oraz w celu opracowania statutów sołectwa Grabno, Zimowiska i Przewłoka.

Rada podjęła uchwały likwidacji Punktu Przedszkolnego w Objeździe oraz podziału sołectwa Grabno na dwa odrębne sołectwa Grabno oraz Zimowiska.

Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do podjęcia działań mających na celu uzyskanie rekompensat od Rządu RP związanych z lokalizacją tarczy antyrakietowej oraz stacjonowania wojsk amerykańskich w Redzikowie.

Powołano zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 oraz uchylono uchwałę w spr. udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej w celu realizacji zadania pn. "Organizacja kąpielisk na terenie powiatu słupskiego".
Ponadto Rada Gminy przyjęła informację o realizacji uchwał Rady Gminy za 2014 rok oraz informację o stanie przygotowań do sezonu wczasowo – turystycznego.

Kacper Bronisz z Gimnazjum w Objeździe Mistrzem Powiatu Słupskiego w pchnięciu kulą

Zawody14.05.2015r. w Słupsku odbyły się zawody w lekkiej atletyce w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży. Uczniowie gimnazjum w Objeździe w składzie: Kamila Barska (bieg na 600m), Sylwia Waniuga(1000m), Kacper Bronisz i Miłosz Salwowski( pchnięcie kulą) godnie reprezentowali szkołę rywalizując z najlepszymi z powiatu. Największy sukces osiągnął Kacper Bronisz, który w trzeciej próbie pchnął kulę na odległość 12m 44cm. Był to najlepszy wynik, za co Kacper otrzymał złoty medal i awansował do Finału Wojewódzkiego.  Dziewczęta uzyskały wyniki klasyfikując się w pierwszej dziesiątce. Miłosz zajął IX wynikiem 9m 58cm. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i trzymamy kciuki za Kacpra w walce z najlepszymi w województwie. Opiekunem zawodników jest Pani Beata Sznigirewicz nauczycielka wychowania fizycznego w ZSS w Objeździe.

VII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich

Sport

XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 26 MAJA - 1 CZERWCA 2015 - WYKAZ IMPREZ GMINA USTKA

Czytaj więcej...

Ochrona brzegów morskich - Etap II

Rowy

Szanowni Państwo,
w związku z otrzymaniem od Urzędu Morskiego w Słupsku w dniu 21.04.2015 r. Zawiadomienia o wyniku postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Ochrona brzegu morskiego na wysokości miejscowości Rowy - Etap II", informującym o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę STRABAG Sp. z o. o. niniejszym zwracamy się z prośbą o pozytywne uzgodnienie wskazanego dojazdu/wyjazdu z terenu budowy, które wstępnie zostało przez Państwa pozytywnie zaopiniowane podczas spotkania w Urzędzie Gminy w dniu 20.04.2015 r.

Czytaj więcej...

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com