Kodeks etyczny

Zarządzenie Nr 120.15.2011 Wójta Gminy Ustka z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia kodeksu etycznego pracowników Urzędu Gminy Ustka.