ds. radców prawnych

Do zadań radców prawnych należy wykonywanie obsługi prawnej Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy, w szczególności:

  • 1. Udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa Radzie, Wójtowi i pracownikom Urzędu. Opiniowanie pod względem formalno - prawnym uchwał Rady, zarządzeń Wójta, umów zawieranych przez Gminę, decyzji oraz pism wywołujących skutki prawne z wyłączeniem spraw przekazanych do prowadzenia drugiemu radcy prawnemu zatrudnionemu w Urzędzie.
  • 2. Udzielanie porad prawnych mieszkańcom Gminy w sprawach należących do zakresu działania Gminy.
  • 3. Prowadzenie zbioru przepisów prawnych i udostępnianie ich do wglądu zainteresowanym

 

Radca prawny Robert Krupa - koordynator

Radca prawny Monika Rubaj - Królikowska

Radca prawny - Anna Soja

Porad prawnych mieszkańcom Gminy Ustka udziela radca prawny Pan Robert Krupa (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym) w  Urzędzie Gminy Ustka ul. Dunina 24, pok. nr 104 (tel. kontaktowy 059 8152 407, 8146 044 w. 407)  


Uwaga: nie udziela się porad prawnych telefonicznie, na ww nr telefonów można uzgodnić termin spotkania.