ds. rozwiązywania problemów alkoholowych


Lidia Orłowska - Getler
pokój nr 204 - II pietro
tel. (59) 815-21-03
godziny przyjęć: wtorek, środa każdego tygodnia 10:00 - 14:00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Do zadań pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych należy w szczególności:

  1. Działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych i narkotykowych.
  2. Przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych i narkotykowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie gminy.
  3. Koordynacja działań wynikających z gminnego programu profilaktyki.
  4. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych.
  5. Wdrażanie  i propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych.