Herb Historia

Herb Gminy Ustka


Opis Herbu:

Na tarczy dwudzielnej w pas, w polu górnym błękitnym łódź złota z żaglami srebrnymi, w polu dolnym czerwonym konik polny na kłosie złotym.

Symbolika Herbu:

Łódź żaglowa w górnym polu symbolizuje położenie gminy nad morzem, a zarazem walory turystyczne. Złoty kłos w dolnym polu wyobraża tradycje rolnicze na terenie gminy. Konik polny to symbol obecności łąk i pół w Gminie Ustka, ośrodków rekreacji itp.

To pierwszy wypadek, by konik polny pojawił się w heraldyce samorządowej!

Flaga Gminy Ustka

Opis Flagi:

Na płacie prostokątnym składającym się z dwóch pasów poziomych – czerwonego i błękitnego, o jednakowej szerokości, herb Gminy umieszczony centralnie.

Historia ustalania herbu Gminy Ustka

(z opracowania Centrum Heraldyki Polskiej, ul. Jadźwingów 13/22, 02-692 Warszawa, oprac. Marcin Rudnicki)Herby gminy wzbudzały jeszcze do niedawna liczne kontrowersje. Brak tego typu tradycji w Polsce powodował niezbyt przychylne, czasem wręcz złośliwe, komentarze prasy. Większość urzędów podeszła dość sceptycznie do ustawy z 8 marca 1990 r., pozwalającej także gminom na ustanawianie własnych herbów (do tej pory prawo do herbu miały tylko miasta i województwa). Praktycznie jednak znane były tylko herby miast, o znakach dawnych historycznych ziem polskich, a nawet przedwojennych województw...

Jak dalece nie znano tych spraw, świadczą jeszcze niedawno stoczone batalie prasowe o czarnego orła dolnośląskiego, któremu przypisywano pruskie pochodzenie, podczas gdy ma on czysto piastowski rodowód (podobnie jak złoty orzeł górnośląski). Mieliśmy również tradycje herbów gmin, choć są one najmniej znane. Pojawiały się bowiem sporadycznie – najczęściej na Śląsku, a także w Wielkopolsce. Zawsze tam, gdzie powstawał samorząd, musiała być i kancelaria, a w niej pieczęć celem uwierzytelniania wychodzących dokumentów. Na pieczęci umieszczony był herb – najczęściej bezpośrednio w polu pieczęci (bez tarczy).

Herb służy nie tylko celom praktycznym – jest on też symbolem danej gminy (czy miasta) i wyrazem autonomii jej samorządu. Pełni on także funkcję znaku rozpoznawczego i jest pewnego rodzaju wizytówką. Kiedyś służył najczęściej do oznaczania własności miasta czy gminy. Dziś potrzebny jest przede wszystkim w promocji. Niewielkie jednak tradycje tego typu znaków, a także brak odpowiednich informatorów były przyczyną licznych nieporozumień i naraziło wiele gmin na straty finansowe.

Powszechna nieznajomość tych zagadnień spowodowała, iż dużo urzędów zamówiło herb u miejscowego plastyka lub ogłosiło konkurs. Uaktywniły się również liczne grupy pokątnych doradców – członków różnych pseudonaukowych towarzystw i właścicieli biur heraldycznych. W rezultacie większość nowo powstałych herbów została opracowana przez przypadkowe osoby, które nigdy nie studiowały tych zagadnień...

Chcąc uniknąć podobnych kłopotów, Zarząd Gminy postanowił zwrócić się do Centrum Heraldyki Polskiej. Jest to pierwszy tego typu ośrodek grupujący autorów zajmujących się profesjonalnie heraldyką i mających w dorobku wiele projektów herbów gmin i powiatów (m.in. powiatu słupskiego). Publikowali także na łamach prasy samorządowej artykuły poświęcone tym zagadnieniom.

Jednocześnie radni przedstawili swoje sugestie dotyczące koncepcji herbu. Przede wszystkim wyeksponowanie charakteru turystyczno-rolniczego gminy i położenia nad morzem. Należało zatem zaakcentować walory wypoczynkowe i tradycyjne zajęcia mieszkańców, nawiązać także do turystyki i agroturystyki.

Gmina Ustka, w skład której wchodzi 18 sołectw, położona jest w powiecie słupskim. Ziemie te mają interesująca historię. We wczesnym średniowieczu pojawiła się kaszubska osada rybacka Uść (najstarszy znany zapis źródłowy pochodzi z 1188 roku). W XIII-XIV wieku tereny te znajdują się w księstwie wołogoskim, w latach 1368-1459 w księstwie słupskim, następnie w księstwie zachodniopomorskim, od 1653 r. należą do Brandenburgii, a od 1701 r. do Prus. Sama natomiast Ustka (miasto) przez 500 lat należała do Słupska i była jego portem morskim (do 1831 r.).

Gmina Ustka, powstała w 1976 r., posiada wyraźny podział. Część zachodnia ma charakter w większości rolniczy, natomiast część wschodnia (pas nadmorski na wschód od Ustki) specjalizuje się w turystyce. Na terenie gminy rozwija się budownictwo jednorodzinne i powstają zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego. Część nadmorska to tradycyjne rybołówstwo. W części rolniczej uprawia się głównie zboża i rośliny pastewne (także przemysłowe), warzywa, są tu również plantacje jagód. Hodowla skoncentrowana jest na bydle. Ponad 30% powierzchni gminy zajmują lasy.

Projektanci stanęli przed trudnym zadaniem. W herbach gmin przeważnie nawiązuje się do historii czy tradycji danej ziemi, często sięgając po godło dawnego właściciela bądź rodziny najbardziej zasłużonej dla rozwoju miejscowości. W tym wypadku były to jednak obce tradycje, a radni woleli odwołać się do obecnego charaktery gminy. Innym rozwiązaniem było nawiązanie do herbu Ustki (miasta). W taki wypadku przedstawia się je w zmodyfikowanej formie bądź fragment godła w połączeniu z inną figurą heraldyczną.

Autorzy przygotowali pięć wstępnym propozycji herbu gminy do konsultacji. W projektach uwzględniono sugestie radnych, były jednak problemy z doborem odpowiednich figur. Wiele bowiem gmin (i miast) o charakterze wypoczynkowym i z tradycjami rolniczymi czy rybackimi (zwłaszcza miejscowości nadmorskie) ma w herbach podobne motywy i figury. Głównym zadaniem projektantów było więc znalezienie rozwiązania, które by różniło herb Gminy Ustka od znaków innych gmin.

Wśród przedstawionych propozycji znalazły się również dwa warianty nawiązujące do herbu miasta. Jednak syrena, choć w zmienionym kształcie, nie znalazła uznania w oczach radnych. Zaakceptowano natomiast dla inne rozwiązania, które przekazano do ostatecznego opracowania. Następnie z dwóch projektów, jako herb gminy, wybrano wariant, który obecnie jest obowiązującym herbem Gminy Ustka.

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com