Wójt Gminy

Drukuj
Anna Sobczuk-Jodłowska

ANNA SOBCZUK - JODŁOWSKA


tel. (0-59) 815-24-01
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1. Do zakresu zadań Wójta należy:

1) reprezentowanie Urzędu  na zewnątrz;
2) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu;
4) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników Urzędu;
5) okresowe zwoływanie narad z udziałem pracowników Urzędu w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;
6) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy w Urzędzie, w szczególności dotyczącymi  podziału zadań;
7) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej;
8) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
9) upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w swoim imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
10) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady Gminy;
11)  reprezentowanie Gminy przed sądami i organami administracji.

2.  Wójt Gminy pełni bezpośredni nadzór nad pracą  Zespołu radców prawnych.

 

 Wykształcenie

Wyższe prawnicze

odbyła aplikację radcowską zakończoną zdanym egzaminem, wpisem na listę radców prawnych i wykonywaniem zawodu Radcy Prawnego

Doświadczenie zawodowe od 1991 roku pracownik samorządowy (referent, podinspektor, inspektor, sekretarz gminy, wójt). Równolegle po odbyciu aplikacji świadczenie pomocy prawnej na rzecz kancelarii Radcy Prawnego
Zainteresowania żeglarstwo, wędrówki górskie i rowerowe, film
Sposób spędzania wolnego czasu

nadrabiam prace domowe, których nie jestem w stanie wykonać w związku z wykonywaniem funkcji Wójta Gminy Ustka.

Na  urlopie totalne leniuchowanie poza miejscem zamieszkania.

 

PROGRAM WYBORCZY:

TO TRWAŁY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY OPARTY NA DIALOGU, STABILIZACJI I KONSULTACJI SPOŁECZNEJ PRZY WYKORZYSTANIU FUNDUSZY EUROPEJSKICH, POPRZEZ:

 1. Promocję terenów atrakcyjnych turystycznie i gospodarczo.
 2. Dynamiczną rozbudowę infrastruktury, w tym drogowej.
 3. Wypracowanie ładu przestrzennego w zabudowie miejscowości, szczególnie nadmorskich.
 4. Wsparcie rolnictwa - zakładanie grup producenckich i włączenie rolników w system gospodarczy Gminy.
 5. Wprowadzenie preferencji dla nowych i już istniejących przedsiębiorców, aktywnie uczestniczących w życiu gospodarczym gminy.
 6. Aktywizację rynku pracy, a tym samym współudział w likwidacji bezrobocia.
 7. Edukację - promowanie i wspieranie uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.
 8. Kulturę i sport - promowanie i wspieranie uzdolnionych: dzieci, młodzieży i dorosłych.
 9. Pomoc najuboższym w uzyskaniu własnego mieszkania  poprzez budownictwo socjalne i komunalne.
 10. Działania proekologiczne - zakończenie procesu kanalizacji w Gminie i uporządkowanie zadań związanych z ochroną środowiska.
 11. Działania na rzecz porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców, w tym ochrony zdrowia.
 12. Przejrzysty Urząd - sprawną obsługę obywateli w oparciu o pełną informatyzcję Urzędu Gminy.
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com