Sekretarz

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Aleksandrowicz
tel. (0-59) 815-24-01
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Do zadań Sekretarza należy wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego Urzędu Gminy oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i w tym zakresie:
1) nadzoruje opracowanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk,
2) informuje Wójta o konieczności dokonywania zmian personalnych,
3) nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych,
4) dba o wygląd budynku urzędu i jego otoczenie,
5) wykonuje obowiązki w granicach udzielonego pełnomocnictwa przez Wójta,
6) dba o podnoszenie kwalifikacji przez pracowników.
2. Opracowuje projekty Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego i innych dokumentów wynikających z przepisów prawa.
3. Współpracuje z Radą Gminy, Młodzieżową Radą i Senioralną Radą Gminy, sprawuje nadzór nad przygotowywaniem materiałów pod obrady sesji.
4. Współpracuje z sołectwami i zapewnia udział przedstawiciela Gminy na zebraniu wiejskim.
5. Dba o stałe uzupełnianie zbiorów bibliotecznych urzędu w tym przede wszystkim aktów normatywnych.
6. Nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac Rady Gminy i Komisji oraz Młodzieżowej Rady i Senioralnej Rady Gminy.
7. Koordynuje i organizuje sprawy związane z wyborami i spisami.
8. Współpracuje z sąsiednimi gminami.
9. Przyjmuje ustne oświadczenie ostatniej woli spadkodawcy.
10. Przyjmuje pisma sądowe i prokuratorskie w wypadku niemożliwości doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania.
11.Wykonuje inne czynności powierzone przez Wójta.
12.Nadzoruje pracę nad:
1) Referatem organizacyjnym i spraw obywatelskich,
2) Referatem geodezji, ochrony środowiska i rolnictwa,
3) stanowiskiem pełnomocnika Wójta Gminy d/s rozwiązywania problemów alkoholowych,
4) Referatem oświaty,
5) Szkołą Podstawową w Charnowie,
6) Szkołą Podstawową w Zaleskich,
7) Szkołą Podstawową w Objeździe.
13. Wykonuje czynności Wójta Gminy w razie jednoczesnej nieobecności Jego oraz Zastępcy Wójta.

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com