Z-ca skarbnika, d/s księgowości budżetowej,  d/s księgowości podatkowej


Dorota Walczak (Z-ca Skarbnika), Anita Winiarek, Jolanta Kopeć
pokój nr 10
tel. (59) 815-24-10
tel. (59) 815-24-11
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do zadań stanowisk d/s księgowości budżetowej należą w szczególności:

 1. Dekretowanie, ewidencja księgowa operacji na poszczególnych kontach organu Gminy i w jednostce urzędu, analityka i syntetyka.
 2. Przygotowywanie projektów uchwał wnoszonych po obrady Rady oraz projektów zarządzeń dotyczących uchwalenia budżetu, wieloletniej prognozy finansowej i ich zmian oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury.
 3. Opracowywanie planu finansowego, ewidencjonowanie i terminowe rozliczanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
 4. Przygotowywanie dokumentów do wyboru banku do obsługi bankowej lub zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych.
 5. Weryfikacja planów finansowych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, ich zmian oraz wprowadzanie do systemu księgowego i ich ewidencja.
 6. Informowanie zainteresowanych jednostek o zmianach w budżecie wynikających z uchwał Rady Gminy lub zarządzeń Wójta Gminy.
 7. Obsługa programu „Bestia”.
 8. Sprawdzanie sprawozdań podległych jednostek organizacyjnych Gminy pod względem formalno - rachunkowym, wprowadzanie do systemu oraz ich ewidencja.
 9. Rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z zakresu operacji finansowych Urzędu zgodnie z ewidencją księgową oraz zbiorczych sprawozdań do RIO i dysponentów przekazujących dotacje.
 10. Udział w pracach nad budżetem i analizami: półrocznymi i rocznymi.
 11. Sporządzanie sprawozdań finansowych: bilans budżetu i bilans skonsolidowany, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu jednostki.
 12. Sprawdzanie dowodów księgowych zakwalifikowanych do wypłaty pod względem formalno-rachunkowym (przygotowanie, kompletowanie, wstępna kontrola rzetelności dokumentów, zgodności z planem finansowym i przedkładanie do zatwierdzenia dokumentów finansowych).
 13. Prowadzenie obsługi bankowej, tj. terminowe sporządzanie przelewów bankowych (płatność faktur, zwroty niewykorzystanych dotacji, zwrot dochodów budżetu państwa, przelew środków dla jednostek podległych Gminie itp.).
 14. Sprawdzanie raportów kasowych pod względem formalno-rachunkowym i ich ewidencja.
 15. Bieżąca analiza kont, zgłaszanie nieprawidłowości w tym zakresie Skarbnikowi, przygotowanie dokumentów dot. spraw spornych.
 16. Rozliczanie pod względem formalnym i rachunkowym spisu z natury majątku Gminy.
 17. Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji na koniec roku.
 18. Dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego.
 19. Rozliczanie delegacji służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 20. Wystawianie not księgowych, re-faktur oraz not korygujących.
 21. Dekretowanie, ewidencja księgowa operacji na poszczegółnych kartach w jednostce urzędu

Do zadań stanowiska d/s księgowości podatkowej należą w szczególności:

 1. Prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych w zakresie należności z tytułu:
  1. podatku rolnego od osób prawnych,
  2. podatku leśnego od osób prawnych,
  3. podatku od nieruchomości od osób prawnych,
  4. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  5. mandatów karnych.
 2. Okresowe uzgadnianie sald przypisów z dokumentacją w zakresie wymiaru poszczególnych należności.
 3. Bieżąca analiza kształtowania się sald zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat.
 4. Pełne stosowanie zasad egzekucji należności celem maksymalnej likwidacji sald zaległych.
 5. Prowadzenie kontroli rachunkowo-kasowej inkasentów i sołtysów.
 6. Obliczanie wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 7. Sporządzanie sprawozdań zgodnie z przepisami.
 8. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości osób prawnych.
 9. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 10. Prowadzenie analityki pozostałych środków trwałych oraz uzgodnień z kontem syntetycznym.
 11. Naliczanie amortyzacji i umorzenia zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami.

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com