d/s płac, podatków i opłat od umów cywilnoprawnych;    d/s księgowości budżetowej


Halina Kosieradzka, Barbara Leśniewska
pokój nr 9
tel. (59) 815-24-13
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do zadań stanowiska d/s podatków i opłat od umów cywilnoprawnych należy w szczególności:

 1. Prowadzenie ewidencji finansowej dotyczącej wieczystego użytkowania  i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
 2. Sporządzanie listy płac dla pracowników i innych czynności z tym związanych
 3. Zawieranie umów z inkasentami opłaty miejscowej i uzdrowiskowej, rozliczanie oraz naliczanie prowizji.
 4. Prowadzenie ewidencji podatków od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych oraz wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych za niezapłacone należności.
 5. Prowadzenie spraw płacowych związanych z zatrudnieniem wszystkich pracowników w Urzędzie Gminy, tj.: pracowników administracji, obsługi, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych:
  1. prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych,
  2. sporządzanie list płac,
  3. wyliczanie zasiłków z ubezpieczeń społecznych,
  4. prowadzenie spraw ubezpieczeń,
  5. sporządzanie wniosku do ZUS Rp-7,
  6. sporządzanie sprawozdań do GUS – kwartalnych i rocznych.
 6. Naliczanie podatków od dochodów osobistych dla podatników uzyskujących dochody ze stosunku pracy, sporządzanie deklaracji w tym zakresie oraz rozliczeń rocznych z Urzędem Skarbowym.
 7. Naliczanie składek ZUS oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 8. Sporządzanie deklaracji ZUS i PFRON.
 9. Sporządzanie przelewów bankowych dotyczących płac, przelewów do US i ZUS, inkasa podatków i opłat.
 10. Wydawanie zaświadczeń dotyczących wysokości wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom - według potrzeb.
 11. Sporządzanie zbiorczych zestawień i potrąceń z list płac składek ZUS i wynagrodzeń.
 12. Prowadzenie spraw kasy zapomogowo-pożyczkowej.
 13. Sporządzanie wniosków o refundację wynagrodzeń wypłacanych pracownikom zatrudnionym w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy.
 14. Kompleksowe i terminowe naliczenie wymiaru podatku od środków transportowych oraz prowadzenie z tego tytułu odpowiednich rejestrów wymiarowych.
 15. Przygotowywanie decyzji w przedmiocie rozkładania na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia należności dotyczących podatku od środków transportowych, wieczystego użytkowania, spłaty za lokale mieszkalne, przekształcenia w prawo własności oraz prowadzenie rejestru i ewidencji w tym zakresie.
 16. Współpraca przy sporządzanie sprawozdań o pomocy publicznej.
 17. Wyliczenie skutków obniżenia stawek podatku od środków transportowych.
 18. Prowadzenie księgowości analitycznej oraz egzekucja:
  1. wieczystego użytkowania,
  2. przekształcenia w prawo własności,
  3. spłaty lokali mieszkalnych,
  4. podatku od środków transportowych.
 19. Prowadzenie egzekucji z tytułu zakupu nieruchomości na raty, opłaty miejscowej, opłaty uzdrowiskowej, opłaty targowej oraz opłaty adiacenckiej.
 20. Okresowe uzgadnianie sald z dokumentacją i sporządzanie zestawień do kwartalnych sprawozdań budżetowych.
 21. Sporządzanie umów z inkasentami opłaty miejscowej, uzdrowiskowej i targowej.
 22. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących opłaty miejscowej, uzdrowiskowej i targowej oraz podatku od środków transportowych.
 23. Sporządzanie wniosku o dotacje z budżetu państwa dotyczące opłaty uzdrowiskowej.
 24. Sporządzanie protokołów likwidacji środków trwałych.

Do zadań stanowiska d/s księgowości budżetowej należy w szczególności:

 1. Pełna obsługa w zakresie VAT tj wystawianie faktur, prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów dla potrzeb rozliczenia podatku VAT.
 2. Prowadznie księgowości analitycznej i należności z tytułu dzierżaw, dzierżaw rolnych i sprzedaży nieruchomości.
 3. Egzekucja należności z tytułu dzierżaw i dzierżaw rolnych
 4. Przygotowywanie decyzji w przedmiocie rozkładania na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia należności dotyczących dzierżaw i dzierżaw rolnych oraz prowadzenie rejestru i ewidencji tym zakresie.
 5. Okresowe uzgadnianie sald przypisów z dokumentacją w zakresie wymiaru dzierżaw, dzierżaw rolnych i sprzedaży nieruchomości oraz sporządzanie kwartalnych sprawozdań w tym zakresie.
 6. Rozliczanie i nadzór nad dotacjami udzielonymi i otrzymanymi przez Gminę.
 7. Dekretowanie, ewidencja księgowa operacji na poszczególnych kontach w jednostce urzędu.

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com